Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Jarosław Słowikowski
Liczba gatunków: 209Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1857 5037672 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5053954 2021.01.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 358 5053949 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 5192487 2021.02.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 480 5053948 2021.01.06 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5192479 2021.02.19 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 38974 5037642 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 5 5258205 2021.03.06 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9836 5037683 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1017 5088453 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 161 5192935 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 189 5074179 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 792 5052545 2021.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 31 5037939 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 508 5037681 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 35 5192932 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 76 5037710 2021.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5088427 2021.01.16 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 4 5262971 2021.03.07 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5595900 2021.05.08 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 461 5088424 2021.01.16 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 5595896 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 767 5037657 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 317 5083329 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 56 5388554 2021.04.04 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 322 5053957 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 191 5088460 2021.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 74 5047188 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25409 5028070 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 5074171 2021.01.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 141 5037707 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 138 5052701 2021.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 101 5074144 2021.01.11 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 112 5196948 2021.02.20 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 5198537 2021.02.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 653 5037725 2021.01.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 13 5594824 2021.05.08