Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Jarosław Stalenga : Jarosław Stalenga
Liczba gatunków: 253Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 273 5052374 2021.01.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 5254083 2021.03.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 5154710 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 178 5159988 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2335 5085364 2021.01.15 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5258274 2021.03.04 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 406 5087278 2021.01.16 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5273325 2021.03.10 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 854 5087279 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 165 5370326 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5057052 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 34 5375530 2021.04.02 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 175 5047032 2021.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5093378 2021.01.17 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 182 5052376 2021.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5375528 2021.04.02 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 5410328 2021.04.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5474330 2021.04.19 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 191 5057045 2021.01.07 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5468583 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 152 5057049 2021.01.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 24 5370328 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 27 5278087 2021.03.12 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 204 5327958 2021.03.24 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 65 5093376 2021.01.17 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 922 5087670 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 827 5036229 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 57 5087668 2021.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 585 5036233 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 13 5115370 2021.01.23 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5532119 2021.04.29 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 5052188 2021.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 5154365 2021.02.06 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 24 5085335 2021.01.15 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 5385968 2021.04.04 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 71 5057048 2021.01.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5410322 2021.04.09 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5216385 2021.02.20 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 18 5087274 2021.01.16 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 34 5239141 2021.03.01 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5674971 2021.05.19 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5087264 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 5734619 2021.05.30 mapa