Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Zbigniew Wnuk : Zbigniew Wnuk
Liczba gatunków: 224Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5312020 2021.03.20 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1013 5110147 2021.01.14 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 45 5030033 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5154310 2021.02.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5187305 2021.02.13 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 637 5115153 2021.01.23 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 5115154 2021.01.23 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1410 5115155 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5177318 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5118248 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 48 5177319 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 73 5030037 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 31 5030028 2021.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 93 5030041 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 10 5177316 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 19 5288928 2021.03.14 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 18 5254321 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 417 5254793 2021.03.06 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5110133 2021.01.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5110134 2021.01.14 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 5118252 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 5378572 2021.04.02 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 84 5110131 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 5110132 2021.01.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 56 5110128 2021.01.14 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5445194 2021.04.10 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5110148 2021.01.14 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 19 5110130 2021.01.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5110129 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 12 5199378 2021.02.20 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5609004 2021.05.09 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5115144 2021.01.23 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5175708 2021.02.13 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5378566 2021.04.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 5030038 2021.01.01 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 58 5030034 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 9 5280305 2021.03.13 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5199376 2021.02.20 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 8 5255754 2021.03.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5243982 2021.03.03 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 5608995 2021.05.09 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5117153 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba