Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

lelek : Antoni Karolak
Liczba gatunków: 208Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 228 5104021 2021.01.19 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 5104023 2021.01.19 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 5534393 2021.04.29 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 44 5534198 2021.04.29 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5524736 2021.04.27 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 506 5104014 2021.01.19 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5161490 2021.02.07 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 981 5103966 2021.01.19 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5161485 2021.02.07 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 108 5104005 2021.01.19 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 21 5199331 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5199333 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5199332 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 341 5142795 2021.01.31 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5142798 2021.01.31 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 155 5142797 2021.01.31 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 9 5142807 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 5417994 2021.04.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 5142878 2021.02.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5429002 2021.04.11 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 123 5142801 2021.01.31 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5797859 2021.06.11 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 660 5142794 2021.01.31 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5142796 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 5400546 2021.04.06 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 54 5400541 2021.04.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 88 5057914 2021.01.07 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 51 5104017 2021.01.19 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3314 5026955 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5104003 2021.01.19 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 68 5142875 2021.02.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5183258 2021.02.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5142882 2021.02.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 19 5164211 2021.02.08 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5142876 2021.02.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5449975 2021.04.15 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 43 5142800 2021.01.31 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5429954 2021.02.20 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 30 5797863 2021.06.11 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 886 5026985 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 33 5227314 2021.02.27 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 53 5143056 2021.01.31 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5160151 2021.02.07 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 176 5026988 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5583129 2021.05.06 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 5498827 2021.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5519599 2021.04.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5868398 2021.07.04 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5183264 2021.02.15 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 255 5104016 2021.01.19 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 2739 5104025 2021.01.19 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 7 5548018 2021.05.01 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 5548600 2021.05.01 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 5328471 2021.03.24 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5532426 2021.04.29 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5400540 2021.04.06 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 4709 5203931 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
X rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5541664 2021.04.30 mapa
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5571258 2021.05.03 mapa
X rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5571252 2021.05.03 mapa
X dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5429294 2021.04.11 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres
bardzo rzadki biegus wielki, Calidris tenuirostris
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus
X dość pospolity batalion, Calidris pugnax