Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

TP Alauda : Węcławek Dariusz
Liczba gatunków: 167Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 221 5029101 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 14 5322222 2021.03.21 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 151 5103057 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 29 5060367 2021.01.08 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5487250 2021.04.21 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2938 5029092 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2280 5029093 2021.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1170 5029094 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 233 5029096 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 5138408 2021.01.31 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 44 5029095 2021.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5545502 2021.05.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 5327529 2021.03.24 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 192 5160617 2021.02.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 315 5029100 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 5160610 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 28 5341594 2021.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 153 5287749 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 106 5029097 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 422 5029103 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1692 5029098 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 142 5103069 2021.01.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 672 5249348 2021.03.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5060362 2021.01.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 5204634 2021.02.18 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus