Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tygrys21 : Antoni Życki
Liczba gatunków: 156Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 159 5028279 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5374881 2021.04.01 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 41 5350026 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 5374892 2021.04.01 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5028286 2021.01.01 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 287 5028285 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 92 5256462 2021.03.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 26 5256458 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5556150 2021.05.02 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 5578798 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 55 5028289 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5374893 2021.04.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 133 5028276 2021.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5350030 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5350033 2021.03.28 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 148 5255719 2021.03.06 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 59 5223838 2021.02.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 5374882 2021.04.01 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 77 5350032 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 5050831 2021.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 46 5255723 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1245 5028265 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 39 5255718 2021.03.06 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 99 5028280 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 5170764 2021.02.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 28 5026687 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5374912 2021.04.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5028288 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5342117 2021.03.27 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 5256460 2021.03.06 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5467148 2021.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5043755 2021.01.03 mapa