Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ortolan Team : Waldemar Michalak
Liczba gatunków: 203Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 5034563 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 51 5122131 2021.01.25 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 5137584 2021.01.31 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 3068 5122132 2021.01.25 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 15 5156725 2021.02.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4126 5122463 2021.01.25 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5156728 2021.02.06 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1492 5137586 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5034565 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 274 5034559 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 5122149 2021.01.25 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 156 5034558 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5506866 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 19 5595886 2021.05.08 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5997734 2021.08.25 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5730046 2021.05.30 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 5156773 2021.02.06 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 758 5034567 2021.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 17 5506159 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 389 5034562 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5034560 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 5467372 2021.04.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 69 5331931 2021.03.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 395 5138059 2021.01.31 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 492 5034561 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3433 5034284 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 70 5138058 2021.01.31 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 424 5122143 2021.01.25 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5063081 2021.01.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5925199 2021.07.26 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5154568 2021.02.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 5138056 2021.01.31 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 5463727 2021.04.18 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 360 5034557 2021.01.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 42 5602908 2021.05.09 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5026993 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 9 5199657 2021.02.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 5199656 2021.02.21 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5755640 2021.06.04 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5154571 2021.02.06 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5026987 2021.01.01 mapa