Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Środkowozachodniopomorzanin : Konrad Bieńkowski
Liczba gatunków: 188Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 5092938 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5221073 2021.02.25 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 67 5092962 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 52 5092922 2021.01.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 5221075 2021.02.25 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 13 5406791 2021.04.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 5092932 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 15 5221084 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 5221082 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5092934 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5221090 2021.02.20 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 12 5092933 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5406793 2021.04.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5350373 2021.03.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 5221086 2021.02.20 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5221091 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5440688 2021.04.11 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5350374 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5271748 2021.03.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5271740 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5092930 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5318610 2021.03.21 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5092958 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5615879 2021.05.09 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5615873 2021.05.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 5150020 2021.02.02 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus