Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Skrzydlate : Wojciech Miczajka
Liczba gatunków: 206Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4911734 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 3815298 2020.01.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 3820707 2020.01.12 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4890972 2020.11.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 15 3819785 2020.01.12 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 3819784 2020.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 3819790 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 22 4881597 2020.10.30 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 59 3819781 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 61 3819788 2020.01.12 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 3820704 2020.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 3815308 2020.01.11 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 4881596 2020.10.30 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4288435 2020.05.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 3860565 2020.01.24 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 3845789 2020.01.19 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 103 3819782 2020.01.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 41 3819780 2020.01.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 3820701 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4146059 2020.04.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4288436 2020.05.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4237813 2020.04.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 3819783 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3815296 2020.01.11 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 3819795 2020.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3815295 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 4432825 2020.05.24 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 3820950 2020.01.12 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4483757 2020.06.04 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3819786 2020.01.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 116 3815307 2020.01.11 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4921781 2020.11.15 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4921783 2020.11.15 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4146076 2020.04.09 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4577250 2020.06.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 92 4146074 2020.04.10 mapa