Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ornitofilotańczykiewiczówna : Tomek Królak
Liczba gatunków: 176Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 264 3872805 2020.01.05 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3915224 2020.02.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 3915221 2020.02.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4014921 2020.03.14 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4015014 2020.03.14 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 970 3872816 2020.01.05 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 3915223 2020.02.12 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2255 3872821 2020.01.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 78 3872822 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 3872811 2020.01.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3872810 2020.01.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4303451 2020.05.03 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4051426 2020.03.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 61 3872844 2020.01.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 61 4057433 2020.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 17 4057445 2020.03.21 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 3964916 2020.02.29 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 77 4057432 2020.03.21 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 297 3872809 2020.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 21 4057431 2020.03.21 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 166 3872881 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4480637 2020.06.03 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3872885 2020.01.25 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4246330 2020.04.25 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus