Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Sławek Ligęza : Sławomir Ligęza
Liczba gatunków: 215Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4036 3789840 2020.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 46 3908980 2020.02.09 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 3802011 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3802019 2020.01.06 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 3802018 2020.01.06 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 9614 3789854 2020.01.04 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 3909015 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 156 3802156 2020.01.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 687 3789880 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4869684 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 3848626 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 540 3795903 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3871672 2020.01.26 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 513 3789842 2020.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 4068446 2020.03.23 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4487596 2020.06.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4710145 2020.08.20 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 944 3895652 2020.02.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4194325 2020.04.19 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 644 3840625 2020.01.17 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 14 3851784 2020.01.20 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 208 4030809 2020.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 344 4030810 2020.03.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 456 3795910 2020.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 912 3813233 2020.01.10 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9783 3789828 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 67 3984339 2020.03.05 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1618 3802016 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3871722 2020.01.26 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 9 4456752 2020.05.29 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 289 3802036 2020.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 60 3909027 2020.02.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix