Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Wojciech Cichy : Wojciech Cichy
Liczba gatunków: 205Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4910439 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3788085 2020.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 3820273 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1 3819332 2020.01.12 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3819695 2020.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3819693 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3952867 2020.02.24 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 5 3953007 2020.02.24 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 13 3819333 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3952864 2020.02.24 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3952865 2020.02.24 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3853539 2020.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 3820183 2020.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3797213 2020.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3867369 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 4023524 2020.03.15 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 4062588 2020.03.22 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4810694 2020.10.02 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 59 3971251 2020.03.01 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 3788078 2020.01.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4062136 2020.03.22 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3797121 2020.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3797159 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4169647 2020.04.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 4078276 2020.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 3788088 2020.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3819334 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3781713 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 3819694 2020.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3781712 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3867182 2020.01.26 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4295769 2020.05.02 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3788089 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3797123 2020.01.06 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3797124 2020.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4921686 2020.11.15 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4220885 2020.04.23 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 3857575 2020.01.22 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 3980772 2020.03.04 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 3939813 2020.02.20 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4277051 2020.04.30 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3788076 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus