Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ryzli : Dawid Ryźlak
Liczba gatunków: 161Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 253 3782334 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3902869 2020.02.08 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 3866457 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 9 3869797 2020.01.26 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 142 3849633 2020.01.18 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3849783 2020.01.19 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 105 3849683 2020.01.19 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 23 3849678 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6 3789453 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 3789438 2020.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3866467 2020.01.25 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 77 3822007 2020.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 4543295 2020.06.17 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3789457 2020.01.04 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 3789441 2020.01.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3789442 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 3789450 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4173917 2020.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 3789444 2020.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 3789451 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1830 3782394 2020.01.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 34 3782412 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4555126 2020.06.21 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 21 3822056 2020.01.11 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4231632 2020.04.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus