Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marek Karwowski : Marek Karwowski
Liczba gatunków: 172Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
X bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 2 4772495 2020.09.13 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 697 3782165 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 224 3863952 2020.01.25 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 38 3863950 2020.01.25
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 182 3823619 2020.01.12
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 12 3918227 2020.02.13
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 3917710 2020.02.13
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 3794525 2020.01.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 3804212 2020.01.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4416476 2020.05.21
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4694915 2020.08.14
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3860633 2020.01.24 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 120 4025385 2020.03.15 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 4772505 2020.09.13 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 34 4025389 2020.03.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4090805 2020.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 17 4090793 2020.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 35 4119117 2020.04.04
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 21 4025381 2020.03.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 3782160 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 3823698 2020.01.12
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 4025383 2020.03.15 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 43 3782159 2020.01.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 13 3811101 2020.01.10
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 3974092 2020.03.01
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus