Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tropy Natury : Marek Cieszyński
Liczba gatunków: 214Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 994 3779177 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 3907602 2020.02.09 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 46 3907601 2020.02.09
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 4018965 2020.03.14 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 4658 3792342 2020.01.05 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 5 4001604 2020.03.09 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1505 4001602 2020.03.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 507 3793600 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 3867861 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 5 4867945 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3779184 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 4871937 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 52 3779182 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 44 3779179 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 3779176 2020.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4562359 2020.06.20 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4701678 2020.08.17 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 447 3819709 2020.01.12 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 24 4562353 2020.06.20 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 177 3779181 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3819710 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 41 4083043 2020.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 4101525 2020.03.30 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 63 3793598 2020.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 29 3793601 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2701 3779183 2020.01.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 229 3792335 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4301510 2020.05.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 16 3957015 2020.02.26 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 3936613 2020.02.19 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 47 3818637 2020.01.12 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 11 4255838 2020.04.27 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 23 3791903 2020.01.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 4301462 2020.05.03 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 3787758 2020.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 109 3792834 2020.01.05 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 947 3792846 2020.01.05 mapa