Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Bartłomiej Kusal : Bartłomiej Kusal
Liczba gatunków: 203Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 363 3811421 2020.01.10 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 4653805 2020.07.25
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 186 4247083 2020.04.26 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4821884 2020.10.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 3845831 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4311735 2020.05.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3919796 2020.02.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4486064 2020.06.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4247082 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 4607405 2020.07.09 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4247027 2020.04.26 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4510281 2020.06.09 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 63 4247024 2020.04.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 4311726 2020.05.04 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4561634 2020.06.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 4247101 2020.04.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 62 4247095 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 122 3792508 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4818474 2020.10.04 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4561692 2020.06.22 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 45 3919779 2020.02.14 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4656536 2020.07.26 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 3792513 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4514574 2020.06.11 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4348493 2020.05.10 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 4441199 2020.05.24