Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Krzysztof Tabernacki : Krzysztof Tabernacki
Liczba gatunków: 225Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 88 3774147 2020.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 46 4001447 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 4838259 2020.10.11 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 51 3774149 2020.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 12 3965786 2020.02.29 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 28 3774155 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4833216 2020.10.10 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4833217 2020.10.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 3792855 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4001435 2020.03.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 180 3788646 2020.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 3859018 2020.01.23 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 3815261 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 148 4001434 2020.03.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 3774145 2020.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 17 4013969 2020.03.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 3865407 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 3969942 2020.03.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 88 3949516 2020.02.23 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1414 3774150 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 3873620 2020.01.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 112 3788640 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 33 3831936 2020.01.15 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4442550 2020.05.26 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 125 3824119 2020.01.12 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4001446 2020.03.08 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 3 4001300 2020.03.06 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix