Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

KRISS : Krystian Jainta
Liczba gatunków: 246Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 548 3781789 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 3953307 2020.02.24 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 32 3805657 2020.01.07 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 4 3813785 2020.01.10 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4457102 2020.05.29 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 737 3813781 2020.01.10 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 102 3813782 2020.01.10 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1740 3813779 2020.01.10 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 150 3956489 2020.02.25 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 35 3956488 2020.02.25 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 31 3826726 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 3787586 2020.01.03 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3956495 2020.02.25 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 201 3787589 2020.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3862637 2020.01.24 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 3844485 2020.01.18 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 11 3956497 2020.02.25 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 4029397 2020.03.16 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 3813760 2020.01.10 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 50 3840144 2020.01.17 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1343 3787571 2020.01.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 4259667 2020.04.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2381 3787570 2020.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 16 3826748 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 24 4029399 2020.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4046833 2020.03.19 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 54 3787593 2020.01.03 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 3844482 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3095 3781780 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 3826767 2020.01.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 135 3813759 2020.01.10 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4381762 2020.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 44 3781894 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 3875406 2020.01.27 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 4444311 2020.05.26
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 3788815 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4071211 2020.03.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 3787573 2020.01.03 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 3807401 2020.01.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 146 3805663 2020.01.07 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 10 3971136 2020.03.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 90 3844498 2020.01.18 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 4330542 2020.05.07 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 319 3772967 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4422003 2020.05.22
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 4322439 2020.05.06 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 13 4245253 2020.04.26 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 9 3781924 2020.01.02 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 3 4381761 2020.05.15 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4259617 2020.04.27 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 4 4361410 2020.05.11 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 21 3781927 2020.01.02 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 6428 3787568 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity