Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

KRISS : Krystian Jainta
Liczba gatunków: 279Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4891734 2020.11.02 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 550 3781789 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 3953307 2020.02.24 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 32 3805657 2020.01.07 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 4858272 2020.10.19 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4804577 2020.09.28 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 4 3813785 2020.01.10 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4457102 2020.05.29 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2335 3813781 2020.01.10 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 102 3813782 2020.01.10 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1761 3813779 2020.01.10 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 151 3956489 2020.02.25 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 59 3956488 2020.02.25 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 37 3826726 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 3787586 2020.01.03 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3956495 2020.02.25 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 208 3787589 2020.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3862637 2020.01.24 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 33 3844485 2020.01.18 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 14 3956497 2020.02.25 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 14 4029397 2020.03.16 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 26 3813760 2020.01.10 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4811079 2020.10.02 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 149 3840144 2020.01.17 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1643 3787571 2020.01.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 9 4259667 2020.04.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2681 3787570 2020.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 16 3826748 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 24 4029399 2020.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 4046833 2020.03.19 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 56 3787593 2020.01.03 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 3844482 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3099 3781780 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 3826767 2020.01.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 241 3813759 2020.01.10 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4902662 2020.11.08 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4381762 2020.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 46 3781894 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 33 3875406 2020.01.27 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 4444311 2020.05.26
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 29 3788815 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4071211 2020.03.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 409 3787573 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 4858305 2020.10.19 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 9 3807401 2020.01.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 146 3805663 2020.01.07 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 39 3971136 2020.03.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 262 3844498 2020.01.18 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 4330542 2020.05.07 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 319 3772967 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4422003 2020.05.22
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 4322439 2020.05.06 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 14 4245253 2020.04.26 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 15 3781924 2020.01.02 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 3 4381761 2020.05.15 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4259617 2020.04.27 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 4 4361410 2020.05.11 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 24 3781927 2020.01.02 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 7428 3787568 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 162 3859893 2020.01.23 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii