Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Szyny Były Złe : Michał Kica
Liczba gatunków: 178Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 185 3863248 2020.01.25 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4688561 2020.08.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 803 3862954 2020.01.25 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 570 3862952 2020.01.25 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 517 3862953 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3887374 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 282 3863250 2020.01.25 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 3886895 2020.02.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 3863423 2020.01.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 13 3968824 2020.03.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 4356606 2020.05.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 69 3862998 2020.01.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 194 3862997 2020.01.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 31 4060590 2020.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 4284027 2020.05.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 46 3863292 2020.01.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 17 3887372 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 318 3863247 2020.01.25 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 3886896 2020.02.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 187 3863249 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4454436 2020.05.29 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 22 3797887 2020.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 3969286 2020.03.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia