Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Modraszka : Eliza Suchozebrska
Liczba gatunków: 224Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2298 3847927 2020.01.19 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 32 3847938 2020.01.19 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 4727979 2020.08.28 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 22 3870785 2020.01.26 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4006395 2020.03.10 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 703 3870812 2020.01.26 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 5006 3847918 2020.01.19 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 25 3917269 2020.02.13 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 201 3870815 2020.01.26 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3314 3870786 2020.01.26 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 4006394 2020.03.10 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 571 3865519 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 14 3865553 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1210 3865517 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 9 3865555 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4381 3865530 2020.01.25 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 271 3870757 2020.01.26 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 797 3847955 2020.01.19 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 16 3865529 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 35 4719023 2020.08.24 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3792502 2020.01.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 582 3870763 2020.01.26 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4652609 2020.07.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2464 3865554 2020.01.25 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 3865538 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 13 4007085 2020.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 215 4007083 2020.03.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 994 3870779 2020.01.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2909 3890248 2020.02.02
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4094 3792503 2020.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 907 3923047 2020.02.15
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2106 3890236 2020.02.02
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 30 3896209 2020.02.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 20 3847915 2020.01.19 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 41 4634011 2020.07.18 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 123 3870769 2020.01.26 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4873994 2020.10.25 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1063 3865531 2020.01.25 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 18 3870809 2020.01.26 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4652605 2020.07.26 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 17 3773240 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 55 4528765 2020.06.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 533 4016724 2020.03.14 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4690437 2020.08.12 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 170 3772944 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 5 4569829 2020.06.25
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 4406061 2020.05.19 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 4527124 2020.06.06 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 4539017 2020.06.15 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 4593930 2020.07.04 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4652601 2020.07.26 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4581607 2020.06.29 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 4539000 2020.06.15 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra