Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

P. Strong : Marcin Łaguna
Liczba gatunków: 223Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 664 3780197 2020.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 58 3959749 2020.02.27 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4781166 2020.09.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 421 3818288 2020.01.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1223 3814219 2020.01.11 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 3779884 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 521 3780160 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 164 3940533 2020.02.20 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 228 3814241 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 101 3814242 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 609 3780163 2020.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 26 3871506 2020.01.25 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 206 3783927 2020.01.03 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 22 3939600 2020.02.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 3871487 2020.01.25 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 3871505 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 4481160 2020.05.31
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 122 3783993 2020.01.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2583 3783994 2020.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 3937773 2020.02.19 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 4060242 2020.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 37 4165586 2020.04.14 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 343 3838328 2020.01.17 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 88 3871501 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1958 3779807 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 3871411 2020.01.26 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 130 3838986 2020.01.17 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 10 4355264 2020.05.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 3937157 2020.02.19 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4087879 2020.03.28 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 26 3846631 2020.01.19 mapa