Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

TP Dubelt #1 : Grzegorz Grygoruk
Liczba gatunków: 282Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2450 3774855 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 3919234 2020.02.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1468 3785457 2020.01.03 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 4043430 2020.03.19 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 169 3880449 2020.01.30 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 3986623 2020.03.06 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 600 3880453 2020.01.30 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 10344 3785450 2020.01.03 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 17 3905344 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13507 3785461 2020.01.03 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 7 3905343 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 82107 3795335 2020.01.05 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 13 3927444 2020.02.16 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 316 3880451 2020.01.30 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 237 3881777 2020.01.31 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 88 3774873 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 19 3880456 2020.01.30 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3937591 2020.02.19 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 752 3774869 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 398 3774902 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 991 3774860 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 51 3880466 2020.01.30 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4868374 2020.10.24 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 3886756 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4768306 2020.09.13 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 653 3832884 2020.01.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1184 3774908 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 338 3774880 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 192 4012498 2020.03.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 855 4001278 2020.03.09 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1009 3781074 2020.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 9659 3786260 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20135 3774859 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 719 3842013 2020.01.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4118 3797248 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4841420 2020.10.12 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 23 4254755 2020.04.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 23 3781024 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 157 3781027 2020.01.02 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 6 3832894 2020.01.15 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 4893352 2020.11.03
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 4 4092400 2020.03.29
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 133 3781018 2020.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 25 4013812 2020.03.13 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 616 3774877 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 21 3880460 2020.01.30 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 52 3937592 2020.02.19 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 55 3776957 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 489 3781035 2020.01.02 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2414 3881773 2020.01.31 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 31 4316566 2020.05.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 382 3781044 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 5 4388521 2020.05.17 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 101 4270026 2020.04.29 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 30 4190749 2020.04.19 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 46 4006104 2020.03.10 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 76 4288224 2020.05.01 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 4428343 2020.05.23
X rzadki zielonka, Zapornia parva 11 4067275 2020.03.23 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 29 3785455 2020.01.03 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 2833 3774911 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 8302 3835915 2020.01.16 mapa