Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

TP Dubelt #1 : Grzegorz Grygoruk
Liczba gatunków: 266Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2153 3774855 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 3919234 2020.02.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 794 3785457 2020.01.03 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 4043430 2020.03.19 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 168 3880449 2020.01.30 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3986623 2020.03.06 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 600 3880453 2020.01.30 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 5769 3785450 2020.01.03 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 17 3905344 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13440 3785461 2020.01.03 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 7 3905343 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 81481 3795335 2020.01.05 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 8 3927444 2020.02.16 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 301 3880451 2020.01.30 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 209 3881777 2020.01.31 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 67 3774873 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 3880456 2020.01.30 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3937591 2020.02.19 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 656 3774869 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 398 3774902 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 869 3774860 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 27 3880466 2020.01.30 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 3886756 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 594 3832884 2020.01.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1029 3774908 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 315 3774880 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 187 4012498 2020.03.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 628 4001278 2020.03.09 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 750 3781074 2020.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 8731 3786260 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13954 3774859 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 609 3842013 2020.01.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1475 3797248 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 23 4254755 2020.04.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 23 3781024 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 108 3781027 2020.01.02 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 6 3832894 2020.01.15 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 4 4092400 2020.03.29
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 60 3781018 2020.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 24 4013812 2020.03.13 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 226 3774877 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 3880460 2020.01.30 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 51 3937592 2020.02.19 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 55 3776957 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 402 3781035 2020.01.02 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1314 3881773 2020.01.31 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 10 4316566 2020.05.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 153 3781044 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 5 4388521 2020.05.17 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 86 4270026 2020.04.29 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 30 4190749 2020.04.19 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 36 4006104 2020.03.10 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 76 4288224 2020.05.01 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 4428343 2020.05.23
X rzadki zielonka, Zapornia parva 11 4067275 2020.03.23 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 24 3785455 2020.01.03 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 2340 3774911 2020.01.01 mapa