Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

DzierlatkaFan : Łukasz Wawrzyniak
Liczba gatunków: 220Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4910244 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 235 3798595 2020.01.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 4910651 2020.11.11 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4910652 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 55 3793060 2020.01.05 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2199 3776071 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 3828641 2020.01.14 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7336 3776064 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 3793058 2020.01.05 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1109 3793059 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5 3798596 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 3831741 2020.01.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 68 3798603 2020.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 3793061 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 155 3793062 2020.01.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 409 3993328 2020.03.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4902979 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 180 4004188 2020.03.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 25 4121404 2020.04.05 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 153 3993311 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 35 3993309 2020.03.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 137 3905477 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 114 3780070 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 4017212 2020.03.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 114 3780074 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 12 4347663 2020.05.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 3918356 2020.02.13 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4495399 2020.06.07 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus