Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ortolan Team : Waldemar Michalak
Liczba gatunków: 227Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 2 4904789 2020.11.08 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 444 3773306 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 98 3779485 2020.01.02 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 314 3774161 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 3841341 2020.01.18 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 3905146 2020.02.09 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 3820220 2020.01.12 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 6511 3774163 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 9 3784235 2020.01.03 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 283 3775041 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 3906546 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 647 3775042 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3905145 2020.02.09 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 3993477 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 18 3792108 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4910604 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 124 3774162 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 42 3792490 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 793 3773623 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3867445 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 3773171 2020.01.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 3779490 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 3867560 2020.01.26 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 203 3779491 2020.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 3792492 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 55 3791925 2020.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 3792107 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4047745 2020.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 61 3869726 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 255 3779742 2020.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 148 3779748 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3314 3773170 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 3818744 2020.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 181 3783762 2020.01.03 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4471239 2020.06.01 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 3779741 2020.01.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4415080 2020.05.21 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3845471 2020.01.19 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4660052 2020.07.30 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 67 3867442 2020.01.26 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 4056476 2020.03.21 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 290 3773624 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4910444 2020.11.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4391214 2020.05.17 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3772802 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 9 4260711 2020.04.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 3898370 2020.02.07 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4441241 2020.05.26 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 3772837 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4271498 2020.04.29 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 16 4260847 2020.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4790465 2020.09.22 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 4420404 2020.05.22 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4299577 2020.05.02 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 3968219 2020.02.29 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 526 3791924 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus