Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Ewa Wnuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6794383 2022.04.24 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6794386 2022.04.24 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6794384 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6794382 2022.04.24 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6794385 2022.04.24 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6794380 2022.04.24 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6794381 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6794378 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6794379 2022.04.24 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6794377 2022.04.24 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6720629 2022.04.15 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6720628 2022.04.15 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6720627 2022.04.15 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6720626 2022.04.15 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6720625 2022.04.15 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6720630 2022.04.15 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 6720623 2022.04.15 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6720624 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6720622 2022.04.15 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6718986 2022.04.14 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6621428 2022.03.27 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6620100 2022.03.27 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 6620083 2022.03.27 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6620081 2022.03.27 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6620080 2022.03.27 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6620079 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 6620084 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6620078 2022.03.27 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6618705 2022.03.27 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 6618706 2022.03.27 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 6618703 2022.03.27 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6618704 2022.03.27 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6618702 2022.03.27 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6618700 2022.03.27 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6618699 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6618701 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 6618698 2022.03.27 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6618697 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6618696 2022.03.27 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6624215 2022.03.27 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6624172 2022.03.27 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6624168 2022.03.27 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6624133 2022.03.27 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6624091 2022.03.27 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6623762 2022.03.27 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6623750 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6623748 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6623744 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6623486 2022.03.27 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 75 6623496 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 27 6623647 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6623651 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 6623671 2022.03.27 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6623675 2022.03.27 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6623739 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6623741 2022.03.27 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 6623743 2022.03.27 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6613801 2022.03.26 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6613800 2022.03.26 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6613799 2022.03.26 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6613796 2022.03.26 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6613789 2022.03.26 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6613788 2022.03.26 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6613803 2022.03.26 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6613802 2022.03.26 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6613817 2022.03.26 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6613822 2022.03.26 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6613825 2022.03.26 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6613826 2022.03.26 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6613844 2022.03.26 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6613846 2022.03.26 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6613787 2022.03.26 PK mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6613885 2022.01.07 PL mapa