DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP #02. Obserwator: Ewa Wnuk

Liczba gatunków: 0

Drużyna w tym roku nie brała udziału w rywalizacji.