Pełna lista obserwacji drużyny

eferek : Maciej Frączek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7472205 2022.09.24 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 7442442 2022.09.24 MB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7442438 2022.09.24 MB mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7442440 2022.09.24 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7442437 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7442441 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7442439 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7442436 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7442435 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7442434 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7442433 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7442432 2022.09.24 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 7442431 2022.09.24 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7442429 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 7442430 2022.09.24 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7442428 2022.09.24 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7439526 2022.09.23 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7439525 2022.09.23 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7439522 2022.09.23 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7439521 2022.09.23 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 14 7439524 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7439520 2022.09.23 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 7439527 2022.09.23 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7439523 2022.09.23 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7431861 2022.09.20 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7431862 2022.09.20 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7431860 2022.09.20 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7421515 2022.09.17 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7418468 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7412604 2022.09.11 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 7 7401527 2022.09.10 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7401528 2022.09.10 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 7401526 2022.09.10 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7428257 2022.09.10 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7414974 2022.09.10 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7391677 2022.09.06 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7391676 2022.09.06 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 7391679 2022.09.06 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7391680 2022.09.06 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7391674 2022.09.06 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 7391678 2022.09.06 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7391673 2022.09.06 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 7391675 2022.09.06 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7391671 2022.09.06 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7391672 2022.09.06 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7391670 2022.09.06 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 7391669 2022.09.06 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7391668 2022.09.06 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7391667 2022.09.06 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 7391666 2022.09.06 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7379201 2022.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 520 7379200 2022.09.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7379202 2022.09.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7379203 2022.09.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 7379199 2022.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7379197 2022.09.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7379196 2022.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 7379198 2022.09.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7379195 2022.09.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7379194 2022.09.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7379192 2022.09.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7379193 2022.09.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 7316857 2022.08.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7220885 2022.07.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7203679 2022.07.08 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7194180 2022.07.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7194181 2022.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7194179 2022.07.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7194182 2022.07.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7194183 2022.07.04 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7194177 2022.07.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7195337 2022.07.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7151540 2022.06.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7131078 2022.06.18 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7131077 2022.06.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7129964 2022.06.18 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7129965 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7129963 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7129962 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7127161 2022.06.17 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7124221 2022.06.17 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7122051 2022.06.16 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7122048 2022.06.16 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7122049 2022.06.16 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7122047 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7122046 2022.06.16 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7122045 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7122050 2022.06.16 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7120093 2022.06.16 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7120092 2022.06.16 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7124219 2022.06.16 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7124220 2022.06.16 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7124223 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7124222 2022.06.16 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7107363 2022.06.13 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7107364 2022.06.13 WP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7107361 2022.06.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7107362 2022.06.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7091739 2022.06.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7091193 2022.06.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 7091044 2022.06.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7090745 2022.06.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7090744 2022.06.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7090747 2022.06.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7090746 2022.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7090743 2022.06.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 7090741 2022.06.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7090742 2022.06.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 7090738 2022.06.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7090737 2022.06.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7090740 2022.06.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 7090739 2022.06.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7090736 2022.06.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7090748 2022.06.09 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 7087347 2022.06.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7087345 2022.06.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7087348 2022.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7087346 2022.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7081244 2022.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7081243 2022.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7081242 2022.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7078681 2022.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7078680 2022.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 7078677 2022.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 7078679 2022.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 7078678 2022.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7078676 2022.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7078675 2022.06.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7078674 2022.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7068191 2022.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7068190 2022.06.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7067950 2022.06.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7055196 2022.06.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7055195 2022.06.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7055194 2022.06.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7055197 2022.06.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7055193 2022.06.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7055192 2022.06.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7055190 2022.06.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7055191 2022.06.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 7055189 2022.06.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7055188 2022.06.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7055211 2022.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7055213 2022.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 7055212 2022.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7055210 2022.06.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7055209 2022.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7055206 2022.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7055208 2022.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7055205 2022.06.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 7055207 2022.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7055203 2022.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7055201 2022.06.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7055202 2022.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7055204 2022.06.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7055199 2022.06.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7055200 2022.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7055198 2022.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7042109 2022.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7042098 2022.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7042095 2022.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7042094 2022.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7042096 2022.05.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7042093 2022.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7042092 2022.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7042097 2022.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7042090 2022.05.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7042088 2022.05.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7042086 2022.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7042091 2022.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7042089 2022.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7042084 2022.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7042087 2022.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7042085 2022.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7042083 2022.05.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7042082 2022.05.30 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7022504 2022.05.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7020581 2022.05.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7020580 2022.05.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7020582 2022.05.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7020579 2022.05.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7020577 2022.05.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7020578 2022.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7020576 2022.05.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7020575 2022.05.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7020573 2022.05.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7020574 2022.05.26 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7022506 2022.05.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7022505 2022.05.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7014047 2022.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7014044 2022.05.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7014046 2022.05.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7014045 2022.05.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7014043 2022.05.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7012871 2022.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6999850 2022.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6978003 2022.05.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6975512 2022.05.18 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6951153 2022.05.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6951154 2022.05.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6951152 2022.05.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6951151 2022.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6928461 2022.05.13 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6928460 2022.05.13 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6912515 2022.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6905885 2022.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6905884 2022.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6897518 2022.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6897315 2022.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6896462 2022.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6896286 2022.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6896285 2022.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6896074 2022.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 6889677 2022.05.07 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6889674 2022.05.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6889676 2022.05.07 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6889673 2022.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6889672 2022.05.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6889675 2022.05.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6889678 2022.05.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6887968 2022.05.07 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6887970 2022.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6887967 2022.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6887969 2022.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6887966 2022.05.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6887965 2022.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6887964 2022.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6887758 2022.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6887757 2022.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6887756 2022.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6887755 2022.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 6887754 2022.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6887753 2022.05.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6887752 2022.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 6887521 2022.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6887522 2022.05.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6887519 2022.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6887520 2022.05.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6887517 2022.05.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6887515 2022.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 6887516 2022.05.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6887518 2022.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6887514 2022.05.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6887513 2022.05.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6887512 2022.05.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6887510 2022.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6887511 2022.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6887509 2022.05.07 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 6887508 2022.05.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6887507 2022.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6887503 2022.05.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6887504 2022.05.07 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6887506 2022.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6887505 2022.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6880514 2022.05.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 6880516 2022.05.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6880515 2022.05.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6880512 2022.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6880513 2022.05.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 6880511 2022.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6880510 2022.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6841121 2022.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 4 6841124 2022.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6841127 2022.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6834024 2022.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6834025 2022.05.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6834023 2022.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6834022 2022.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 6832604 2022.05.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6832602 2022.05.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6832603 2022.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6832601 2022.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6832599 2022.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6832600 2022.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6832598 2022.05.01 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 6832288 2022.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 6832109 2022.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 6832108 2022.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6832107 2022.05.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6832106 2022.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6832105 2022.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 6832103 2022.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6832111 2022.05.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6830164 2022.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6830163 2022.04.30 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 6830150 2022.04.30 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6813875 2022.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6813876 2022.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6813874 2022.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6810776 2022.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6810775 2022.04.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6810774 2022.04.28 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6805966 2022.04.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6783765 2022.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6783763 2022.04.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6783764 2022.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6783762 2022.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6783761 2022.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6783758 2022.04.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6783759 2022.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6783755 2022.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6783756 2022.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6783753 2022.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6783760 2022.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6783757 2022.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6783751 2022.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6783752 2022.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 6783754 2022.04.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 8 6783750 2022.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6776417 2022.04.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6776415 2022.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6776416 2022.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6776412 2022.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6776409 2022.04.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6776414 2022.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6776410 2022.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6776411 2022.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6776408 2022.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6776413 2022.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6775926 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6775905 2022.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 140 6775686 2022.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6775685 2022.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 57 6775684 2022.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6775301 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6775251 2022.04.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6774626 2022.04.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6774287 2022.04.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6774286 2022.04.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6774285 2022.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6774284 2022.04.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6774283 2022.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6774282 2022.04.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6772103 2022.04.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6772104 2022.04.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6772101 2022.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6772102 2022.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6771872 2022.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6771871 2022.04.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6771870 2022.04.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6771869 2022.04.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6771868 2022.04.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6771867 2022.04.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6771866 2022.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6771864 2022.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6771865 2022.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6771480 2022.04.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6771481 2022.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6771478 2022.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6771477 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6771479 2022.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6771476 2022.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6771337 2022.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6771137 2022.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6771034 2022.04.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6771033 2022.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6771032 2022.04.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6771030 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6771031 2022.04.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6770967 2022.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6770883 2022.04.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6784856 2022.04.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6768386 2022.04.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6767748 2022.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6767749 2022.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6767747 2022.04.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6767746 2022.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6767744 2022.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6767745 2022.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6767522 2022.04.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6767521 2022.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6767520 2022.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6767518 2022.04.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6767519 2022.04.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6767516 2022.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6767517 2022.04.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6767515 2022.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6767514 2022.04.22 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6784847 2022.04.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6784848 2022.04.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6740736 2022.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 6736092 2022.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6736091 2022.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 6736089 2022.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6736090 2022.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6727718 2022.04.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6727717 2022.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6727704 2022.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6727703 2022.04.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6727702 2022.04.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6716598 2022.04.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6716561 2022.04.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6716562 2022.04.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6716559 2022.04.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6716471 2022.04.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6716449 2022.04.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6716448 2022.04.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6716447 2022.04.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6716327 2022.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6716326 2022.04.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6716325 2022.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6716268 2022.04.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6716110 2022.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6716108 2022.04.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6716107 2022.04.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6716109 2022.04.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6715863 2022.04.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6715579 2022.04.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6715251 2022.04.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6715250 2022.04.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6715052 2022.04.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6715051 2022.04.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6715053 2022.04.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6715050 2022.04.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6715049 2022.04.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6715032 2022.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6715033 2022.04.14 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6715031 2022.04.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6714902 2022.04.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 6714896 2022.04.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6714895 2022.04.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6714894 2022.04.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6714893 2022.04.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6666915 2022.04.06 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6665609 2022.04.06 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6665338 2022.04.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6665339 2022.04.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6665337 2022.04.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6652682 2022.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6650425 2022.04.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6650423 2022.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6650424 2022.04.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6650322 2022.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6650311 2022.04.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6650309 2022.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6650308 2022.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6650310 2022.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6650243 2022.04.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6650242 2022.04.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6650170 2022.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6650079 2022.04.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6650081 2022.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6650078 2022.04.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6650076 2022.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6650077 2022.04.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6650080 2022.04.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6649809 2022.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6649808 2022.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6649762 2022.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6649761 2022.04.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6649760 2022.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 6649759 2022.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 6649758 2022.04.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6649757 2022.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6649722 2022.04.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6649720 2022.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6649721 2022.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6649698 2022.04.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6649697 2022.04.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 6649696 2022.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6649695 2022.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6649651 2022.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6649652 2022.04.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 6649650 2022.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6649642 2022.04.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6649641 2022.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6649634 2022.04.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6649633 2022.04.03 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 6649631 2022.04.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6649632 2022.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6632256 2022.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6632255 2022.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6632257 2022.03.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6629518 2022.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6629517 2022.03.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6629516 2022.03.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6617384 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6617131 2022.03.27 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6617129 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6617130 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6617128 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6617127 2022.03.27 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6617125 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6617126 2022.03.27 ŁD mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 9 6616773 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6616774 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6611544 2022.03.26 ŁD mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 6610657 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6610178 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6610180 2022.03.26 ŁD mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6610179 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6597557 2022.03.23 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6593723 2022.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6593722 2022.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6592107 2022.03.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6592105 2022.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6592106 2022.03.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6592103 2022.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6592104 2022.03.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6591701 2022.03.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6591703 2022.03.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6591702 2022.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6591700 2022.03.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6575160 2022.03.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6575162 2022.03.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6575161 2022.03.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6575163 2022.03.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6575158 2022.03.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6575159 2022.03.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6574733 2022.03.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6574732 2022.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6574719 2022.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6574718 2022.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6574168 2022.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6570054 2022.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6570030 2022.03.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6570016 2022.03.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6555519 2022.03.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6555520 2022.03.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6555522 2022.03.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6555521 2022.03.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6555528 2022.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6555527 2022.03.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6555524 2022.03.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6555518 2022.03.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6555517 2022.03.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6555515 2022.03.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6555513 2022.03.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6555511 2022.03.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 15 6555507 2022.03.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6555512 2022.03.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6555509 2022.03.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 6555510 2022.03.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6555529 2022.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6555525 2022.03.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6555989 2022.03.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6555990 2022.03.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6555991 2022.03.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6555988 2022.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6527298 2022.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6523495 2022.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6523494 2022.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6522521 2022.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6522519 2022.03.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6522520 2022.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6522518 2022.03.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6522517 2022.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 6522134 2022.03.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6516846 2022.03.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6516845 2022.03.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6516824 2022.03.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6561111 2022.02.13 LS mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6561109 2022.02.13 LS mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6561112 2022.02.13 LS mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 4 6452262 2022.02.13 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6452264 2022.02.13 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6452265 2022.02.13 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6452263 2022.02.13 ZP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6452261 2022.02.13 ZP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6561110 2022.02.13 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 6451565 2022.02.13 ZP mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 6561138 2022.02.13 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6450499 2022.02.13 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6450498 2022.02.13 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 6450496 2022.02.13 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6450497 2022.02.13 ZP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 40 6450495 2022.02.13 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6450494 2022.02.13 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6658352 2022.02.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 6658351 2022.02.13 LS mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 5 6561039 2022.02.12 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6561040 2022.02.12 ZP mapa
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 2 6561038 2022.02.12 ZP mapa
rzadki alka, Alca torda 5 6561037 2022.02.12 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6561041 2022.02.12 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6561042 2022.02.12 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6561043 2022.02.12 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6561044 2022.02.12 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6561045 2022.02.12 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6561046 2022.02.12 ZP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6443477 2022.02.11 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6561101 2022.02.11 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6658349 2022.02.11 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6658350 2022.02.11 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6357242 2022.01.10 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6357243 2022.01.10 ŁD mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6357249 2022.01.09 ŁD mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6357248 2022.01.09 ŁD mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6357247 2022.01.09 ŁD mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6658358 2022.01.08 ŁD mapa