Pełna lista obserwacji drużyny

Boguszów : Marcin Łazuta


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7145775 2022.06.22 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7119216 2022.06.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7103678 2022.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7043536 2022.05.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 7043537 2022.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7000796 2022.05.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6977401 2022.05.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6762321 2022.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6735569 2022.04.17 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6735570 2022.04.17 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6735568 2022.04.17 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6735567 2022.04.17 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6699437 2022.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6699436 2022.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6699435 2022.04.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6699433 2022.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6699434 2022.04.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6699432 2022.04.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6688200 2022.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6680307 2022.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6601692 2022.03.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6601388 2022.03.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6592229 2022.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6541617 2022.03.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6541624 2022.03.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6541623 2022.03.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6541622 2022.03.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6541621 2022.03.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6541620 2022.03.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6541619 2022.03.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6541618 2022.03.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6541616 2022.03.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6477457 2022.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6477458 2022.02.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6541613 2022.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6541614 2022.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6413766 2022.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6405327 2022.01.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6405330 2022.01.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6404955 2022.01.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6404956 2022.01.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6404727 2022.01.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6404728 2022.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6404658 2022.01.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6404657 2022.01.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6404656 2022.01.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6385967 2022.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6374247 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 6379163 2022.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6379162 2022.01.14 mapa