Pełna lista obserwacji drużyny

Ajuga : Katarzyna Matusik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7479131 2022.10.04 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7479130 2022.10.04 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7477858 2022.10.03 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7477857 2022.10.03 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7477856 2022.10.03 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7477855 2022.10.03 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7477854 2022.10.03 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7477853 2022.10.03 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7477852 2022.10.03 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7477851 2022.10.03 MP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7477850 2022.10.03 MP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7477849 2022.10.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7477848 2022.10.03 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7477847 2022.10.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7477846 2022.10.03 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7477845 2022.10.03 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7477704 2022.10.03 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7477641 2022.10.03 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7475663 2022.10.02 ŁD mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7474640 2022.10.02 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7470397 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7470396 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7470395 2022.10.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7470394 2022.10.01 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7470398 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7470393 2022.10.01 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7470388 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7470386 2022.10.01 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7470276 2022.10.01 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7470265 2022.10.01 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7470264 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7470263 2022.10.01 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7470266 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7470260 2022.10.01 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7470259 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7470261 2022.10.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7470262 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7470257 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7470256 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7470254 2022.10.01 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7470258 2022.10.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7470253 2022.10.01 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7470255 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7469367 2022.10.01 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7469366 2022.10.01 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7469365 2022.10.01 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7469364 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 22 7469363 2022.10.01 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7469362 2022.10.01 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7469361 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7469360 2022.10.01 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7469359 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7469358 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7467508 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7466151 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7466150 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7466149 2022.09.30 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7466148 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7466147 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7466146 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7466145 2022.09.30 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7466144 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7466143 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7466142 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7466141 2022.09.30 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7466140 2022.09.30 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7466139 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7466138 2022.09.30 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7466183 2022.09.30 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7466182 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7466181 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7466180 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7466179 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7466178 2022.09.30 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7466177 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7466176 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7466175 2022.09.30 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7466174 2022.09.30 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7466173 2022.09.30 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7466172 2022.09.30 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7466171 2022.09.30 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7466170 2022.09.30 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7466169 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7466168 2022.09.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7466167 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7466166 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7466165 2022.09.30 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7466164 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7466163 2022.09.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7466162 2022.09.30 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7466161 2022.09.30 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7466160 2022.09.30 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7466159 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7466158 2022.09.30 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7466157 2022.09.30 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7466156 2022.09.30 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7466155 2022.09.30 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 7466137 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7466136 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7466135 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7466134 2022.09.30 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7466133 2022.09.30 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7466132 2022.09.30 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7466131 2022.09.30 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7466130 2022.09.30 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7466129 2022.09.30 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7466128 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7466127 2022.09.30 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7466126 2022.09.30 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7466125 2022.09.30 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7466124 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7466123 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7466121 2022.09.30 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7466120 2022.09.30 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7466119 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7466118 2022.09.30 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7466117 2022.09.30 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7466116 2022.09.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7466115 2022.09.30 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7466114 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7466113 2022.09.30 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7466112 2022.09.30 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7466111 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7466110 2022.09.30 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7466109 2022.09.30 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7466108 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7466107 2022.09.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7466106 2022.09.30 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7466105 2022.09.30 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7466104 2022.09.30 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7466103 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7466102 2022.09.30 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7466101 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7466100 2022.09.30 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7466099 2022.09.30 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7466098 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7466097 2022.09.30 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7466096 2022.09.30 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7466095 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7466094 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7466093 2022.09.30 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7466092 2022.09.30 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 8 7466091 2022.09.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7466090 2022.09.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7463091 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7463090 2022.09.29 MB mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7463089 2022.09.29 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7463088 2022.09.29 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7463087 2022.09.29 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7463086 2022.09.29 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 7463107 2022.09.29 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7463106 2022.09.29 MB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7463105 2022.09.29 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7463104 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7463103 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7463102 2022.09.29 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7463101 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 7463100 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7463099 2022.09.29 MB mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7463098 2022.09.29 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7463097 2022.09.29 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7463096 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7463095 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7463094 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7463093 2022.09.29 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 7463092 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7463085 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7463084 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7463083 2022.09.29 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7463082 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7463081 2022.09.29 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 7463080 2022.09.29 MB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7463079 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7463078 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7463077 2022.09.29 MB mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7463076 2022.09.29 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 7463075 2022.09.29 MB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7463074 2022.09.29 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7463073 2022.09.29 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7463072 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7463071 2022.09.29 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7463070 2022.09.29 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7463069 2022.09.29 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7463068 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7463067 2022.09.29 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7463066 2022.09.29 MB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7463065 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7463064 2022.09.29 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 100 7463063 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7463062 2022.09.29 MB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7463061 2022.09.29 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7463060 2022.09.29 MB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7463059 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7463058 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7463057 2022.09.29 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7463056 2022.09.29 MB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7463055 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7463054 2022.09.29 MB mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 7460197 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7460196 2022.09.28 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7460195 2022.09.28 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7460194 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7460193 2022.09.28 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 7460192 2022.09.28 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7460191 2022.09.28 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7460190 2022.09.28 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7460189 2022.09.28 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7460188 2022.09.28 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7460187 2022.09.28 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7460186 2022.09.28 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7460185 2022.09.28 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7460184 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7460183 2022.09.28 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7460182 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7460181 2022.09.28 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7460180 2022.09.28 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7460179 2022.09.28 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7460178 2022.09.28 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7460177 2022.09.28 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7460176 2022.09.28 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7460175 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7460174 2022.09.28 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7460173 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7460172 2022.09.28 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7460171 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7460170 2022.09.28 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7460169 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7460168 2022.09.28 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7460167 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7460166 2022.09.28 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7460165 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7460163 2022.09.28 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7460164 2022.09.28 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7460162 2022.09.28 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7460161 2022.09.28 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7460160 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7460159 2022.09.28 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7460158 2022.09.28 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7460157 2022.09.28 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7460156 2022.09.28 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7460155 2022.09.28 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7460154 2022.09.28 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7460153 2022.09.28 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7460152 2022.09.28 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7460151 2022.09.28 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7460150 2022.09.28 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7460149 2022.09.28 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7460148 2022.09.28 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7456946 2022.09.27 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7456945 2022.09.27 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7456962 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7456961 2022.09.27 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7456960 2022.09.27 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7456959 2022.09.27 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7456958 2022.09.27 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7456957 2022.09.27 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7456956 2022.09.27 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7456955 2022.09.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7456954 2022.09.27 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7456953 2022.09.27 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7456952 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7456951 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7456950 2022.09.27 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7456949 2022.09.27 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7456948 2022.09.27 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 7456947 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456863 2022.09.27 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7456862 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456861 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7456860 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456859 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7456858 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456857 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456856 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456855 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456854 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7456853 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7456852 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7456851 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456850 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7456849 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7456848 2022.09.27 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7456847 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7456846 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456845 2022.09.27 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7456844 2022.09.27 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7456843 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7456842 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7456841 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456840 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7456879 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 7456878 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456877 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 6 7456876 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 7456875 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456874 2022.09.27 PM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7456873 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7456872 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7456871 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7456870 2022.09.27 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 7456869 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456868 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7456867 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7456866 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7456865 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456864 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456839 2022.09.27 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7456838 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7456837 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456836 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7456835 2022.09.27 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7456834 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7456833 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456832 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7456831 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456830 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456829 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456828 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7456827 2022.09.27 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7456826 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456825 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456824 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7456823 2022.09.27 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7456822 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7456821 2022.09.27 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7456820 2022.09.27 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7456819 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7456818 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7456817 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 7456816 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456815 2022.09.27 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7456814 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7456813 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7456812 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7456811 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456810 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7456809 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7456808 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7456780 2022.09.27 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7456779 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7456778 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 7456777 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7456776 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7456775 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456774 2022.09.27 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7456773 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7456772 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456771 2022.09.27 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7456770 2022.09.27 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7456769 2022.09.27 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7456768 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7456767 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7456766 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7456765 2022.09.27 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7456748 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7456747 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456746 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7456745 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456744 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7456743 2022.09.27 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7456742 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456741 2022.09.27 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7456740 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7456739 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7456738 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7456737 2022.09.27 PM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7456736 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7456735 2022.09.27 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7456734 2022.09.27 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7456733 2022.09.27 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7456764 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7456763 2022.09.27 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7456762 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456761 2022.09.27 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7456760 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7456759 2022.09.27 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7456758 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7456757 2022.09.27 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7456756 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7456755 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7456754 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456753 2022.09.27 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7456752 2022.09.27 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7456751 2022.09.27 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7456750 2022.09.27 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7456749 2022.09.27 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7456716 2022.09.27 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456715 2022.09.27 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7456714 2022.09.27 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7456713 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7456712 2022.09.27 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7456711 2022.09.27 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7456710 2022.09.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7456709 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7456708 2022.09.27 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7456707 2022.09.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7456706 2022.09.27 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7456705 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7456704 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7456703 2022.09.27 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7456702 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7456701 2022.09.27 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7456732 2022.09.27 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7456731 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7456730 2022.09.27 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7456729 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7456728 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7456727 2022.09.27 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7456726 2022.09.27 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7456725 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7456724 2022.09.27 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7456723 2022.09.27 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7456722 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7456721 2022.09.27 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7456720 2022.09.27 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7456719 2022.09.27 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7456718 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7456717 2022.09.27 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7453796 2022.09.26 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7453795 2022.09.26 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7453794 2022.09.26 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7453793 2022.09.26 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7453792 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7453791 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453790 2022.09.26 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 7453789 2022.09.26 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7453788 2022.09.26 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7453787 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7453786 2022.09.26 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7453784 2022.09.26 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7453783 2022.09.26 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7453782 2022.09.26 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7453781 2022.09.26 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7453780 2022.09.26 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7453779 2022.09.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7453778 2022.09.26 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7453777 2022.09.26 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7453776 2022.09.26 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7453775 2022.09.26 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453774 2022.09.26 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7453773 2022.09.26 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7453772 2022.09.26 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7453771 2022.09.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7453770 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7453769 2022.09.26 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7453589 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7453621 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453620 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7453619 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453618 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7453617 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7453616 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7453615 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7453614 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453613 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7453612 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453611 2022.09.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7453610 2022.09.26 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7453609 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453608 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7453607 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7453606 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453637 2022.09.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7453636 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7453635 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7453634 2022.09.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7453633 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453632 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7453631 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7453630 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7453629 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453628 2022.09.26 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7453627 2022.09.26 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7453626 2022.09.26 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7453625 2022.09.26 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 7453624 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 7453623 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7453622 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7453588 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7453587 2022.09.26 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7453586 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7453585 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7453584 2022.09.26 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7453583 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453582 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7453581 2022.09.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7453580 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453579 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7453578 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453577 2022.09.26 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7453576 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7453575 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7453574 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7453573 2022.09.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7453605 2022.09.26 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453604 2022.09.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7453603 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453602 2022.09.26 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7453601 2022.09.26 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7453600 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7453599 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453598 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7453597 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453596 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7453595 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7453594 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453593 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453592 2022.09.26 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7453591 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7453590 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7453572 2022.09.26 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7453571 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453570 2022.09.26 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7453569 2022.09.26 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7453568 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7453567 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7453566 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7453565 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7453564 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7453563 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453562 2022.09.26 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7453561 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7453560 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453559 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7453558 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7453557 2022.09.26 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7453664 2022.09.26 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7453663 2022.09.26 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7453662 2022.09.26 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7453661 2022.09.26 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7453660 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7453659 2022.09.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7453658 2022.09.26 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7453657 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7453656 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7453655 2022.09.26 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7453654 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7453653 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7453652 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7453651 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7453650 2022.09.26 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7453649 2022.09.26 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7453556 2022.09.26 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7453555 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7453554 2022.09.26 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7453553 2022.09.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7453552 2022.09.26 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7453551 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7453550 2022.09.26 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7453549 2022.09.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7453548 2022.09.26 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7453547 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453546 2022.09.26 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7453545 2022.09.26 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7453544 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7453543 2022.09.26 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7453541 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7453542 2022.09.26 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7450141 2022.09.25 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7450140 2022.09.25 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7450139 2022.09.25 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7450138 2022.09.25 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7450137 2022.09.25 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7450136 2022.09.25 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7450135 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7450134 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7450133 2022.09.25 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7450132 2022.09.25 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7450131 2022.09.25 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7450130 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7450129 2022.09.25 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7450128 2022.09.25 PM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7450127 2022.09.25 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7450126 2022.09.25 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7450125 2022.09.25 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7450118 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7450117 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7450116 2022.09.25 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7450115 2022.09.25 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7450114 2022.09.25 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7450113 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7450112 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7450111 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7450110 2022.09.25 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7450109 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7450124 2022.09.25 MB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7450123 2022.09.25 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7450122 2022.09.25 MB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7450121 2022.09.25 MB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7450120 2022.09.25 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7450119 2022.09.25 MB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7449754 2022.09.25 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7449753 2022.09.25 MB mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 8 7449752 2022.09.25 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7449751 2022.09.25 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7449750 2022.09.25 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7449749 2022.09.25 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7449748 2022.09.25 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 7449747 2022.09.25 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7449746 2022.09.25 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 7449745 2022.09.25 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7449744 2022.09.25 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7449743 2022.09.25 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7449742 2022.09.25 MB mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7449741 2022.09.25 MB mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7449740 2022.09.25 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7449739 2022.09.25 MB mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7447531 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7447530 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7447529 2022.09.25 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7447528 2022.09.25 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7447527 2022.09.25 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7447526 2022.09.25 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7447525 2022.09.25 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7447524 2022.09.25 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7447523 2022.09.25 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7447522 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7447521 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7446979 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7446978 2022.09.25 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7446977 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7446976 2022.09.25 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7446975 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7446974 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7446973 2022.09.25 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7446971 2022.09.25 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7446970 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7446969 2022.09.25 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7446968 2022.09.25 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7446967 2022.09.25 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7446966 2022.09.25 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7446965 2022.09.25 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7446964 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7446963 2022.09.25 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7446962 2022.09.25 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7446961 2022.09.25 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7446960 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7446959 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7446958 2022.09.25 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7446957 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7446956 2022.09.25 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7446955 2022.09.25 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7446954 2022.09.25 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7446953 2022.09.25 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7446952 2022.09.25 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7446951 2022.09.25 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7446950 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7446949 2022.09.25 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7446231 2022.09.25 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7451882 2022.09.25 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7451900 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7451901 2022.09.25 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7451902 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 22 7451924 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7444234 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7444233 2022.09.24 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7444232 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7444231 2022.09.24 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7444230 2022.09.24 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7444229 2022.09.24 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7444228 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7444227 2022.09.24 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7444226 2022.09.24 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7444225 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7444224 2022.09.24 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 7444223 2022.09.24 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7444222 2022.09.24 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7444221 2022.09.24 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7444220 2022.09.24 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7444219 2022.09.24 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7444218 2022.09.24 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7444217 2022.09.24 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7444216 2022.09.24 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7444215 2022.09.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7444214 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7444213 2022.09.24 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7444212 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7444211 2022.09.24 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7444210 2022.09.24 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7444209 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7444208 2022.09.24 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7444207 2022.09.24 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7444206 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7444205 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7444204 2022.09.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7444203 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7444202 2022.09.24 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7444201 2022.09.24 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7444200 2022.09.24 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7444199 2022.09.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7444198 2022.09.24 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7444197 2022.09.24 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7444196 2022.09.24 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7444195 2022.09.24 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7444194 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7444193 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7444192 2022.09.24 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7444191 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7444190 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7444189 2022.09.24 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7444188 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7444187 2022.09.24 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7444186 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7442443 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7442426 2022.09.24 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7442425 2022.09.24 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7442424 2022.09.24 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7442423 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7442422 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7442421 2022.09.24 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7442420 2022.09.24 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7442419 2022.09.24 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7442418 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7442417 2022.09.24 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7442416 2022.09.24 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7442415 2022.09.24 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7442414 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7442413 2022.09.24 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7442412 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7442411 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7442410 2022.09.24 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7442409 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7442408 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7442407 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7442406 2022.09.24 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7442405 2022.09.24 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7442404 2022.09.24 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7442403 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7442402 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7442401 2022.09.24 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7442400 2022.09.24 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7442399 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7442398 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7442397 2022.09.24 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7442396 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7442394 2022.09.24 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7442393 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7442392 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7442391 2022.09.24 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7442390 2022.09.24 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7442389 2022.09.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7442388 2022.09.24 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7442387 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7442386 2022.09.24 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7442385 2022.09.24 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7442384 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7442383 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7442382 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7442381 2022.09.24 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7442380 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7442379 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7440764 2022.09.23 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7440762 2022.09.23 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7440761 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7440735 2022.09.23 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7440734 2022.09.23 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7440733 2022.09.23 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7440732 2022.09.23 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7440731 2022.09.23 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7440730 2022.09.23 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7440729 2022.09.23 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7440737 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 7440736 2022.09.23 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7440738 2022.09.23 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7440744 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7440743 2022.09.23 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7440742 2022.09.23 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7440741 2022.09.23 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7440740 2022.09.23 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7440739 2022.09.23 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7440728 2022.09.23 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7440727 2022.09.23 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7440726 2022.09.23 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7440725 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 7440724 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 28 7440723 2022.09.23 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7440722 2022.09.23 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7440721 2022.09.23 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7440720 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7440719 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 7440718 2022.09.23 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7440717 2022.09.23 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7440716 2022.09.23 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7440715 2022.09.23 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7440714 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7440696 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 7440695 2022.09.23 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7440694 2022.09.23 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7440693 2022.09.23 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7440692 2022.09.23 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7440691 2022.09.23 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7440690 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7440689 2022.09.23 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 7440688 2022.09.23 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7440687 2022.09.23 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7440686 2022.09.23 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7440685 2022.09.23 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7440684 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 7440683 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 7440760 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7440759 2022.09.23 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7440758 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7440757 2022.09.23 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7440756 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7440755 2022.09.23 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7440754 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7440753 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7440752 2022.09.23 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7440751 2022.09.23 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7440750 2022.09.23 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7440749 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7440748 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7440747 2022.09.23 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7440746 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7440745 2022.09.23 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7440712 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7440711 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7440710 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 7440709 2022.09.23 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7440708 2022.09.23 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7440707 2022.09.23 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7440706 2022.09.23 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7440705 2022.09.23 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7440704 2022.09.23 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7440703 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7440702 2022.09.23 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7440701 2022.09.23 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7440700 2022.09.23 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7440699 2022.09.23 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7440698 2022.09.23 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7440697 2022.09.23 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7440765 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7440776 2022.09.23 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7479102 2022.09.23 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 160 7437600 2022.09.22 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 7436401 2022.09.22 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7436242 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7436241 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7436240 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7436239 2022.09.22 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7436238 2022.09.22 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7436237 2022.09.22 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7436236 2022.09.22 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7436235 2022.09.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7436234 2022.09.22 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7436233 2022.09.22 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7436232 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7436231 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7436230 2022.09.22 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7436229 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7436228 2022.09.22 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7436227 2022.09.22 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7436226 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7436225 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7436224 2022.09.22 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7436223 2022.09.22 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7436222 2022.09.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7436221 2022.09.22 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7436220 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7436219 2022.09.22 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7436218 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7436217 2022.09.22 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7436216 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7436215 2022.09.22 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7435498 2022.09.22 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7435497 2022.09.22 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7435496 2022.09.22 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7435495 2022.09.22 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7435494 2022.09.22 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 7435514 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7435513 2022.09.22 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7435512 2022.09.22 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7435511 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7435510 2022.09.22 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7435509 2022.09.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7435508 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7435507 2022.09.22 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7435506 2022.09.22 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7435505 2022.09.22 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7435504 2022.09.22 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7435503 2022.09.22 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7435502 2022.09.22 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7435501 2022.09.22 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7435500 2022.09.22 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7435499 2022.09.22 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7435493 2022.09.22 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7435492 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7435491 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7435490 2022.09.22 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7435489 2022.09.22 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 7435488 2022.09.22 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7435487 2022.09.22 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7435486 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7435485 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7435484 2022.09.22 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7435483 2022.09.22 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7435482 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7435481 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7435480 2022.09.22 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7435479 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7435478 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7435477 2022.09.22 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7435476 2022.09.22 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7435475 2022.09.22 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7435474 2022.09.22 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7435473 2022.09.22 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7435472 2022.09.22 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7435471 2022.09.22 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7435470 2022.09.22 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7435469 2022.09.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7435468 2022.09.22 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7435467 2022.09.22 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7435466 2022.09.22 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7435465 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7435464 2022.09.22 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7435463 2022.09.22 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7435462 2022.09.22 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7433835 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7433834 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7433833 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 11 7433832 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7433831 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7433830 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 11 7433829 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 41 7433828 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 17 7433827 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7433826 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7433825 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7433824 2022.09.21 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 21 7433823 2022.09.21 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7433822 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7433821 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7433820 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7433819 2022.09.21 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7433818 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 7433817 2022.09.21 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7433816 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7433815 2022.09.21 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7433814 2022.09.21 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7433813 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7433812 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7433811 2022.09.21 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7433810 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7433809 2022.09.21 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7433808 2022.09.21 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7433807 2022.09.21 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 7433806 2022.09.21 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7433805 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7433188 2022.09.21 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 7433187 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7433186 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7433185 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7433184 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7433183 2022.09.21 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7433182 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7433181 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7433180 2022.09.21 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7433179 2022.09.21 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7433178 2022.09.21 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 7433177 2022.09.21 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7433176 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7433175 2022.09.21 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7433174 2022.09.21 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7433173 2022.09.21 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7433172 2022.09.21 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7433171 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7433170 2022.09.21 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7433169 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7433168 2022.09.21 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7433167 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7433166 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7433165 2022.09.21 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7433164 2022.09.21 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7433163 2022.09.21 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7433162 2022.09.21 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7433161 2022.09.21 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7433160 2022.09.21 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7433159 2022.09.21 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7433157 2022.09.21 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7433156 2022.09.21 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7433158 2022.09.21 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7433155 2022.09.21 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7433154 2022.09.21 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 7433881 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7431912 2022.09.20 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7431911 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7431910 2022.09.20 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7431909 2022.09.20 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7431908 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7431907 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7431906 2022.09.20 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7431905 2022.09.20 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7431904 2022.09.20 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7431903 2022.09.20 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7431902 2022.09.20 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7431901 2022.09.20 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7431900 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7431899 2022.09.20 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7431898 2022.09.20 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7431897 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7431896 2022.09.20 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7431895 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 7431894 2022.09.20 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7431893 2022.09.20 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7431892 2022.09.20 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7431891 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7431890 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7431889 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7431888 2022.09.20 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7430759 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7430758 2022.09.20 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7430757 2022.09.20 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7430756 2022.09.20 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7430755 2022.09.20 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7430754 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7430753 2022.09.20 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7430752 2022.09.20 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7430751 2022.09.20 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 7430750 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7430749 2022.09.20 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7430748 2022.09.20 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 7430747 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7430746 2022.09.20 PM mapa