Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6380043 2022.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6363265 2022.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6363264 2022.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6357156 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6357155 2022.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6356353 2022.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6354951 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6354934 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6354932 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6354930 2022.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6341572 2022.01.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 6324225 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6324210 2022.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6324207 2022.01.02 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6324163 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6324154 2022.01.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 80 6324146 2022.01.02 mapa