Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Olek Wójcik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6826100 2022.04.30 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6677949 2022.04.09 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6669233 2022.04.06 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6669235 2022.04.06 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6669236 2022.03.30 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6669234 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6669227 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6669232 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6669231 2022.03.26 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6669230 2022.03.26 PK mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6669226 2022.03.22 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6669229 2022.03.14 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6669228 2022.02.26 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6669224 2022.02.26 PK mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6669225 2022.02.19 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6669222 2022.02.16 PK mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 6669223 2022.02.16 PK mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 6407360 2022.01.28 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6407351 2022.01.27 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6380043 2022.01.17 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6363265 2022.01.13 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6363264 2022.01.13 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6357156 2022.01.10 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6357155 2022.01.10 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6356353 2022.01.10 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6354930 2022.01.09 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6354932 2022.01.09 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6354934 2022.01.09 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6354951 2022.01.09 PK mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6341572 2022.01.07 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 6324225 2022.01.02 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6324210 2022.01.02 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6324207 2022.01.02 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6324163 2022.01.02 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6324154 2022.01.02 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 80 6324146 2022.01.02 PM mapa