Pełna lista obserwacji drużyny

AW : Anna Szotek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6370770 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6370648 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6370638 2022.01.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6370632 2022.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6363355 2022.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6363364 2022.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6363391 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6363383 2022.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6362017 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6361708 2022.01.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6361695 2022.01.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6361694 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6361653 2022.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6361606 2022.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6362018 2022.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6361605 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6361601 2022.01.09 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6354532 2022.01.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6354533 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6354693 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6355140 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6354531 2022.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6348240 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6348200 2022.01.08 mapa