Pełna lista obserwacji drużyny

Grzegorz Łysoniewski : Grzegorz Łysoniewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6378855 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 6375486 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6375473 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6375470 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6372975 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6372480 2022.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6369037 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6369033 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6369032 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6369020 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6361471 2022.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6361468 2022.01.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6359062 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6347413 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6344238 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6344233 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6344229 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6344034 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6344033 2022.01.08 mapa