Pełna lista obserwacji drużyny

Mazurski Folwark : Barbara Grzebulska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7449738 2022.09.25 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7449737 2022.09.25 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7449736 2022.09.25 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7449735 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7449734 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7449733 2022.09.25 WM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 7449731 2022.09.25 WM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7449730 2022.09.25 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7449732 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7449728 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7449727 2022.07.08 WM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7187798 2022.07.03 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7187799 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7187797 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7187794 2022.06.27 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7187793 2022.06.23 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7187795 2022.06.23 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7187792 2022.06.23 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7187796 2022.06.20 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7118259 2022.06.16 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7118258 2022.06.16 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7118260 2022.06.16 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7118256 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7118257 2022.06.02 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7047334 2022.05.31 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7047333 2022.05.31 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7047335 2022.05.31 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7047332 2022.05.31 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7047331 2022.05.31 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7027888 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7027889 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6987415 2022.05.20 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6987413 2022.05.20 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6987414 2022.05.11 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6987412 2022.05.11 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6917073 2022.05.11 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6917072 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6909673 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6909672 2022.05.10 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6909411 2022.05.10 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6909412 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6909410 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6909405 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6909409 2022.05.10 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6909408 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6909407 2022.05.10 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6909404 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6909403 2022.05.10 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6909406 2022.05.10 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6909401 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6909399 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6909400 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6909402 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6909398 2022.05.10 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6876122 2022.05.06 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 6876125 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6876124 2022.05.06 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6876126 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6876123 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6887267 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6887268 2022.05.05 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 6887269 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6887270 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6887278 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6887277 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6887276 2022.05.05 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6887275 2022.05.05 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6887274 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6887272 2022.05.05 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6887271 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6876121 2022.04.30 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6830080 2022.04.24 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6830079 2022.04.24 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6685268 2022.04.10 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6685269 2022.04.10 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 6685265 2022.04.10 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6685266 2022.04.10 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6685267 2022.04.10 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6685263 2022.04.10 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6685264 2022.04.10 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6684666 2022.04.10 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6684665 2022.04.10 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6684667 2022.04.09 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6678670 2022.04.07 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6678669 2022.04.06 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6678668 2022.04.06 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6678667 2022.04.04 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6653386 2022.04.03 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6653385 2022.04.03 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6653383 2022.04.03 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6653384 2022.04.03 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6653381 2022.04.03 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6653380 2022.04.03 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6653378 2022.04.03 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6653376 2022.04.03 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6653382 2022.04.03 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 6653375 2022.04.03 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6653373 2022.04.03 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6653377 2022.04.03 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6653374 2022.04.03 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6653372 2022.04.03 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6653370 2022.04.03 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 6653371 2022.04.03 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6653369 2022.04.03 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6653367 2022.04.03 WM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6650346 2022.04.03 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6650343 2022.04.02 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6650344 2022.04.01 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6650345 2022.04.01 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6650342 2022.04.01 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6638207 2022.03.30 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6638206 2022.03.30 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6638205 2022.03.30 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6636619 2022.03.30 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6636622 2022.03.30 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6636620 2022.03.29 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6636621 2022.03.29 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6620996 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 45 6620995 2022.03.27 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6620998 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6621009 2022.03.27 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6621008 2022.03.27 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6621011 2022.03.27 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6621010 2022.03.27 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6621007 2022.03.27 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 6621012 2022.03.27 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6621013 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6621000 2022.03.27 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6621003 2022.03.27 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6621006 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6621001 2022.03.27 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6621005 2022.03.27 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 6621002 2022.03.27 WM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6620999 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6620997 2022.03.25 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6621004 2022.03.25 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6605104 2022.03.21 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6605103 2022.03.21 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6582356 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6582354 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6582355 2022.03.20 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6582353 2022.03.20 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6582352 2022.03.20 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6582351 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6582348 2022.03.20 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6582350 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6582347 2022.03.20 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6582349 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6582346 2022.03.20 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6582344 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6582345 2022.03.20 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6582342 2022.03.20 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6582343 2022.03.20 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6582341 2022.03.20 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6582339 2022.03.20 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6582337 2022.03.20 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6582338 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6582336 2022.03.20 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6579356 2022.03.20 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6579354 2022.03.20 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6579358 2022.03.20 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6579355 2022.03.20 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6579357 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6579353 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6575693 2022.03.19 WM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6575695 2022.03.19 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6575694 2022.03.19 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6575696 2022.03.19 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6575692 2022.03.19 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6575691 2022.03.19 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6575689 2022.03.19 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 6575690 2022.03.19 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6575688 2022.03.19 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6575687 2022.03.19 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6575686 2022.03.19 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6575685 2022.03.19 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6574539 2022.03.19 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6569512 2022.03.18 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6557451 2022.03.15 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6557450 2022.03.15 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6557449 2022.03.15 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6557448 2022.03.15 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 6557446 2022.03.15 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6557447 2022.03.15 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6557445 2022.03.12 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6557443 2022.03.12 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6557444 2022.03.12 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6557442 2022.03.12 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6557441 2022.03.12 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6557440 2022.03.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6516832 2022.03.05 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6516828 2022.03.05 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6516830 2022.03.05 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6516831 2022.03.05 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6516829 2022.03.05 WM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6516491 2022.03.01 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6516492 2022.03.01 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6516490 2022.03.01 WM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6516489 2022.03.01 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6516488 2022.03.01 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6516487 2022.03.01 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6502200 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6502199 2022.02.27 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6502202 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6502198 2022.02.27 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6502197 2022.02.27 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6502196 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6502195 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6502194 2022.02.27 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6502193 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6502191 2022.02.27 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6502192 2022.02.27 WM mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6502201 2022.02.27 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6502190 2022.02.27 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6487174 2022.02.25 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 6487173 2022.02.24 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6487172 2022.02.21 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6487171 2022.02.21 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6487170 2022.02.21 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6487168 2022.02.21 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6487169 2022.02.21 WM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6487167 2022.02.21 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6487166 2022.02.21 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 500 6477058 2022.02.19 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6458654 2022.02.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6458655 2022.02.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6451537 2022.02.13 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6451538 2022.02.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6451539 2022.02.13 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6451371 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6451369 2022.02.13 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6451368 2022.02.13 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6451370 2022.02.13 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6451367 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6451365 2022.02.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6451366 2022.02.13 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6451364 2022.02.13 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6450836 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6450833 2022.02.13 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6450834 2022.02.13 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6450832 2022.02.13 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6450829 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6450826 2022.02.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6450831 2022.02.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6450827 2022.02.13 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6450835 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6450828 2022.02.13 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6450830 2022.02.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6450825 2022.02.13 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6450822 2022.02.13 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6450821 2022.02.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6450823 2022.02.13 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6450819 2022.02.13 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6450820 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6450818 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6450824 2022.02.13 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6450817 2022.02.13 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6450816 2022.02.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6450814 2022.02.13 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6450815 2022.02.13 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6450813 2022.02.13 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6450811 2022.02.13 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6450812 2022.02.13 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6450810 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6419003 2022.02.02 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6419004 2022.02.02 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6419005 2022.02.02 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6418980 2022.02.02 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6418983 2022.02.02 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6418982 2022.02.02 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6418981 2022.02.02 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6418979 2022.02.02 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6418978 2022.02.02 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6416753 2022.02.01 WM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 6416752 2022.01.22 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6416751 2022.01.22 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6362340 2022.01.13 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6362341 2022.01.09 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6362339 2022.01.09 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6362337 2022.01.09 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6362338 2022.01.09 WM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6362336 2022.01.09 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6349077 2022.01.09 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6349080 2022.01.09 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6349076 2022.01.09 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6349079 2022.01.09 WM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6349075 2022.01.09 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349078 2022.01.09 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6349074 2022.01.09 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6349073 2022.01.09 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 6349072 2022.01.09 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6349071 2022.01.09 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6349070 2022.01.09 WM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6349069 2022.01.09 WM mapa