Pełna lista obserwacji drużyny

Mazurski Folwark : Barbara Grzebulska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6362340 2022.01.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6362341 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6362339 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6362337 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6362338 2022.01.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6362336 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6349077 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6349080 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6349076 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6349079 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6349075 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349078 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6349074 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6349073 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 6349072 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6349071 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6349070 2022.01.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6349069 2022.01.09 mapa