Pełna lista obserwacji drużyny

Marek Trymerski : Marek Trymerski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6391652 2022.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6391612 2022.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6391661 2022.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6391634 2022.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6391633 2022.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6391623 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6391635 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6391620 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6391616 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6391614 2022.01.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6390860 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6391637 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391638 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6391660 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6391659 2022.01.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6391658 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6391656 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 25 6391654 2022.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6391644 2022.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6391643 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6391641 2022.01.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6391639 2022.01.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6388248 2022.01.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6378501 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6378425 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6378403 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6378413 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6378427 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6378426 2022.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6378419 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6378418 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6378415 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6378412 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6378414 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6378429 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6378430 2022.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6378505 2022.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6378504 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6378503 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6378502 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6378497 2022.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6378459 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6378445 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6378444 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6378435 2022.01.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6378431 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6371148 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 6371142 2022.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6371137 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6371127 2022.01.15 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6371118 2022.01.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6371115 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6371128 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6371131 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6371132 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6371133 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6371134 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6371130 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6371135 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6371138 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6371140 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6371159 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6371158 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6371150 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6371147 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 4 6371145 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6371143 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6371139 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6354511 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6354943 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6354466 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6354436 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6351983 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6354452 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6354467 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6354447 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6354446 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6354445 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6354437 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6351990 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6351989 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6351988 2022.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6354473 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6354472 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6354954 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6354949 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6354946 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6354517 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6354516 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6354515 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6354513 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 6354512 2022.01.09 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 6354477 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6354475 2022.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6354474 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6354958 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6346327 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6346343 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6346329 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6346330 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6346331 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6346332 2022.01.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6346334 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6346335 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6346336 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6346337 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6346338 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6346341 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 6346342 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6346345 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6346328 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6342395 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6342489 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6342495 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6342500 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6342498 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6342502 2022.01.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6342505 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6342507 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6342520 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6342474 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6342473 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6342448 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6342451 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6342453 2022.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 6342456 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6342457 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6342467 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 60 6342468 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6342469 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6342524 2022.01.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6342526 2022.01.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6342545 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6342546 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6342547 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6342548 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6342549 2022.01.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 6342550 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6342551 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6342552 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6342544 2022.01.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6342543 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6342542 2022.01.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6342527 2022.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 6342531 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 6342532 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6342537 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6342538 2022.01.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6342539 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6342540 2022.01.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6342541 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6335428 2022.01.06 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 6335394 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6335430 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6335395 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6335397 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6335398 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6335399 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6335419 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6335431 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6335429 2022.01.06 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6327717 2022.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6327725 2022.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6327729 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6327730 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6327732 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6320429 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6320434 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6320440 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6320447 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6320489 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6320543 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6320545 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6320554 2022.01.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6320557 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6316929 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 6316932 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6316934 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6316940 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6316944 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6316947 2022.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6316953 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6316957 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6316925 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6316917 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6316914 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6316877 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6316881 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6316890 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6316893 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6316895 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6316902 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6316907 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6316910 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6316961 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6316974 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6316981 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6317245 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6317247 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6317257 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317260 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6317263 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6317267 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6317271 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6317274 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6317277 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6317243 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6317210 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6317001 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6317004 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6317026 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6317032 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6317036 2022.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6317039 2022.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6317040 2022.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6317041 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6317042 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6316875 2022.01.01 mapa