Pełna lista obserwacji drużyny

Marek Trymerski : Marek Trymerski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7372420 2022.08.31 KP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7372415 2022.08.31 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7372416 2022.08.31 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7372412 2022.08.31 KP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7372421 2022.08.31 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7372417 2022.08.31 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7372418 2022.08.31 KP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7372419 2022.08.31 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7604103 2022.08.13 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7604109 2022.08.13 KP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7604108 2022.08.13 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7604107 2022.08.13 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7604106 2022.08.13 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7604105 2022.08.13 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7604104 2022.08.13 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7604099 2022.07.13 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7604098 2022.07.13 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7604101 2022.07.13 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7604092 2022.07.13 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7604093 2022.07.13 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 7604094 2022.07.13 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7604100 2022.07.13 KP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7604096 2022.07.13 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7604097 2022.07.13 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7604095 2022.07.13 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7604060 2022.07.07 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7604064 2022.07.07 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7604065 2022.07.07 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7604068 2022.07.07 KP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7604067 2022.07.07 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7604066 2022.07.07 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7604063 2022.07.07 KP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7604061 2022.07.07 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 7604059 2022.06.29 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7604055 2022.06.29 KP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7604058 2022.06.29 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7604052 2022.06.29 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7604054 2022.06.29 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7604056 2022.06.29 KP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7604049 2022.06.19 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7604050 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7603990 2022.06.12 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7603988 2022.06.12 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7603986 2022.06.12 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7603983 2022.06.12 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7603980 2022.06.12 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7603978 2022.06.12 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7603977 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7603991 2022.06.12 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7603992 2022.06.12 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7603993 2022.06.12 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7604003 2022.06.12 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7604004 2022.06.12 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7604005 2022.06.12 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7604017 2022.06.12 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7604018 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7604019 2022.06.12 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7604020 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7604016 2022.06.12 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7604002 2022.06.12 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7603994 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7603995 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7603996 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7603997 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7603999 2022.06.12 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7604000 2022.06.12 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7603949 2022.06.10 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7603950 2022.06.10 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7603952 2022.06.10 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7603953 2022.06.10 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7603965 2022.06.10 KP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7603964 2022.06.10 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7603963 2022.06.10 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7603962 2022.06.10 KP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7603961 2022.06.10 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7603960 2022.06.10 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7603958 2022.06.10 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7603957 2022.06.10 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7603956 2022.06.10 KP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7603955 2022.06.10 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7603932 2022.06.03 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7603934 2022.06.03 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7603935 2022.06.03 KP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7603947 2022.06.03 KP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7603946 2022.06.03 KP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7603945 2022.06.03 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7603941 2022.06.03 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7603940 2022.06.03 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7603939 2022.06.03 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 7603938 2022.06.03 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 7603936 2022.06.03 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7603913 2022.05.29 KP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7603914 2022.05.29 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7603915 2022.05.29 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7603917 2022.05.29 KP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7603928 2022.05.29 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7603927 2022.05.29 KP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7603926 2022.05.29 KP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 7603924 2022.05.29 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7603923 2022.05.29 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7603922 2022.05.29 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7603921 2022.05.29 KP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7603920 2022.05.29 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7603919 2022.05.29 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7603918 2022.05.29 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7603876 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7603882 2022.05.22 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 7603885 2022.05.22 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7603908 2022.05.22 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7603906 2022.05.22 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7603904 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7603900 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7603897 2022.05.22 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 7603894 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7603892 2022.05.22 KP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7603889 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6966196 2022.05.16 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6966198 2022.05.16 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6966199 2022.05.16 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6966221 2022.05.16 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6966223 2022.05.16 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6966227 2022.05.16 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6966229 2022.05.16 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6966230 2022.05.16 KP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6966232 2022.05.16 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6966234 2022.05.16 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6956233 2022.05.15 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6956209 2022.05.15 KP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6956203 2022.05.15 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6956197 2022.05.15 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6956187 2022.05.15 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6956177 2022.05.15 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6956262 2022.05.15 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6956270 2022.05.15 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6956290 2022.05.15 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6956286 2022.05.15 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6956283 2022.05.15 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6956280 2022.05.15 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6956275 2022.05.15 KP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6956271 2022.05.15 KP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 6956066 2022.05.10 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6956045 2022.05.10 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6956044 2022.05.10 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6956041 2022.05.10 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6956033 2022.05.10 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6956026 2022.05.10 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6956081 2022.05.10 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6956105 2022.05.10 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 6956154 2022.05.10 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6956125 2022.05.10 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6956115 2022.05.10 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6956111 2022.05.10 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6956108 2022.05.10 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6956107 2022.05.10 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 6955745 2022.05.08 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6955729 2022.05.08 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6955726 2022.05.08 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6955719 2022.05.08 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6955689 2022.05.08 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6955680 2022.05.08 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6955664 2022.05.08 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 6955602 2022.05.08 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6955655 2022.05.08 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6955646 2022.05.08 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6955616 2022.05.08 KP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 6955747 2022.05.08 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6955753 2022.05.08 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6955841 2022.05.08 KP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6955857 2022.05.08 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6955854 2022.05.08 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6955851 2022.05.08 KP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6955838 2022.05.08 KP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6955832 2022.05.08 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6955802 2022.05.08 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6955795 2022.05.08 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6955792 2022.05.08 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6955784 2022.05.08 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6955759 2022.05.08 KP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 6890032 2022.05.07 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6890020 2022.05.07 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6890019 2022.05.07 KP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6890018 2022.05.07 KP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6890015 2022.05.07 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6890013 2022.05.07 KP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 6890040 2022.05.07 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6890042 2022.05.07 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6890064 2022.05.07 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6890062 2022.05.07 KP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6890060 2022.05.07 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6890057 2022.05.07 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6890047 2022.05.07 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6890044 2022.05.07 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6860319 2022.05.03 KP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6860320 2022.05.03 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 6860321 2022.05.03 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6860322 2022.05.03 KP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6860323 2022.05.03 KP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6860324 2022.05.03 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 6860325 2022.05.03 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 6860251 2022.04.30 KP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6860252 2022.04.30 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6860253 2022.04.30 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6860254 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6860267 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6860268 2022.04.30 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6860270 2022.04.30 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6860271 2022.04.30 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6860272 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6860273 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6860305 2022.04.30 KP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6860306 2022.04.30 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6860309 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 6860244 2022.04.26 KP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6777918 2022.04.23 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6777913 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6777910 2022.04.23 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6777898 2022.04.23 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6777886 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6777881 2022.04.23 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6777878 2022.04.23 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6777876 2022.04.23 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6777872 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6777869 2022.04.23 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6777866 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6777922 2022.04.23 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6777926 2022.04.23 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6778129 2022.04.23 KP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6778121 2022.04.23 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6778116 2022.04.23 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6778099 2022.04.23 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6778083 2022.04.23 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6778079 2022.04.23 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6778067 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6778054 2022.04.23 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6778052 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6777987 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6777931 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6752111 2022.04.19 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6752085 2022.04.18 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6752086 2022.04.18 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 6752088 2022.04.18 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6752090 2022.04.18 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6752091 2022.04.18 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6752093 2022.04.18 KP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6752104 2022.04.18 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6752107 2022.04.18 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6752105 2022.04.18 KP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6752108 2022.04.18 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6752063 2022.04.10 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6752033 2022.04.10 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6751999 2022.04.10 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6751960 2022.04.10 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6751947 2022.04.10 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6752066 2022.04.10 KP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6752068 2022.04.10 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6752070 2022.04.10 KP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6752072 2022.04.10 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6752080 2022.04.10 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6752081 2022.04.10 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6752082 2022.04.10 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6752083 2022.04.10 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6751906 2022.04.09 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6751903 2022.04.09 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6751899 2022.04.09 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6751897 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6751895 2022.04.09 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6751892 2022.04.09 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6751890 2022.04.09 KP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6751907 2022.04.09 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6751910 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6751944 2022.04.09 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6751942 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6751941 2022.04.09 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6751938 2022.04.09 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6751936 2022.04.09 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6751932 2022.04.09 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6751930 2022.04.09 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6672315 2022.03.27 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6672320 2022.03.27 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6672322 2022.03.27 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6672324 2022.03.27 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6672364 2022.03.27 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6672421 2022.03.27 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6672465 2022.03.27 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6672540 2022.03.27 KP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6672541 2022.03.27 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6672543 2022.03.27 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6672547 2022.03.27 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6612462 2022.03.26 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6612461 2022.03.26 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6612460 2022.03.26 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6612458 2022.03.26 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6612451 2022.03.26 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6612450 2022.03.26 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6612464 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6612465 2022.03.26 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6612466 2022.03.26 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6612468 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6612469 2022.03.26 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6612481 2022.03.26 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6612505 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6612506 2022.03.26 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6583234 2022.03.20 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6583252 2022.03.20 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6583253 2022.03.20 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6583216 2022.03.06 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6462025 2022.02.13 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6462026 2022.02.13 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6462027 2022.02.13 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6462028 2022.02.13 KP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6462030 2022.02.13 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6462032 2022.02.13 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6462033 2022.02.13 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6462034 2022.02.13 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6462035 2022.02.13 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6462037 2022.02.13 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6462038 2022.02.13 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6462024 2022.02.13 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6462022 2022.02.13 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6462020 2022.02.13 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6447020 2022.02.12 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6446935 2022.02.12 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6446942 2022.02.12 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 6446941 2022.02.12 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6446939 2022.02.12 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6446938 2022.02.12 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6446937 2022.02.12 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6446936 2022.02.12 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6446943 2022.02.12 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6446944 2022.02.12 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6447029 2022.02.12 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6447028 2022.02.12 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6447027 2022.02.12 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6447026 2022.02.12 KP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6446992 2022.02.12 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6446991 2022.02.12 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6446962 2022.02.12 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6443916 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6443911 2022.02.11 KP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6443910 2022.02.11 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6443913 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6443914 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6443915 2022.02.11 KP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 6443917 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6443918 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6443919 2022.02.11 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6443920 2022.02.11 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6443921 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6443922 2022.02.11 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6443923 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6443932 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6443931 2022.02.11 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6443930 2022.02.11 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6443929 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6443928 2022.02.11 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6443927 2022.02.11 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6443926 2022.02.11 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6443925 2022.02.11 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6443924 2022.02.11 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6440670 2022.02.10 KP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6433815 2022.02.06 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 6433814 2022.02.06 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6433804 2022.02.06 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6433819 2022.02.06 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6433806 2022.02.06 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6433807 2022.02.06 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6433808 2022.02.06 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6433810 2022.02.06 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6433811 2022.02.06 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6433812 2022.02.06 KP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 6433818 2022.02.06 KP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6433817 2022.02.06 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6433816 2022.02.06 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6433820 2022.02.06 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6433821 2022.02.06 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6433813 2022.02.06 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6427520 2022.02.05 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6427529 2022.02.05 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6427527 2022.02.05 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6427525 2022.02.05 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6427524 2022.02.05 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6427522 2022.02.05 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6427523 2022.02.05 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6427530 2022.02.05 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6427531 2022.02.05 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6427532 2022.02.05 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6427542 2022.02.05 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6427541 2022.02.05 KP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6427540 2022.02.05 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6427539 2022.02.05 KP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6427538 2022.02.05 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6427537 2022.02.05 KP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6427536 2022.02.05 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6424423 2022.02.04 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6397609 2022.01.23 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 6397595 2022.01.23 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 6397564 2022.01.23 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6397567 2022.01.23 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6397569 2022.01.23 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6397572 2022.01.23 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6397574 2022.01.23 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6397575 2022.01.23 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6397577 2022.01.23 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6397578 2022.01.23 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6397580 2022.01.23 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6397604 2022.01.23 KP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6397623 2022.01.23 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6397611 2022.01.23 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6397607 2022.01.23 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6397606 2022.01.23 KP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6397603 2022.01.23 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6397601 2022.01.23 KP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6397600 2022.01.23 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6397597 2022.01.23 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6391652 2022.01.22 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6391612 2022.01.22 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6391614 2022.01.22 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6391616 2022.01.22 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6391620 2022.01.22 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6391623 2022.01.22 KP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6390860 2022.01.22 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6391633 2022.01.22 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6391634 2022.01.22 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6391635 2022.01.22 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6391637 2022.01.22 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391638 2022.01.22 KP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6391639 2022.01.22 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6391661 2022.01.22 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6391660 2022.01.22 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6391659 2022.01.22 KP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6391658 2022.01.22 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6391656 2022.01.22 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 25 6391654 2022.01.22 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6391644 2022.01.22 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6391643 2022.01.22 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6391641 2022.01.22 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6388248 2022.01.21 KP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6378501 2022.01.16 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6378425 2022.01.16 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6378403 2022.01.16 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6378413 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6378427 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6378426 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6378419 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6378418 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6378415 2022.01.16 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6378412 2022.01.16 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6378414 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6378429 2022.01.16 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6378430 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6378505 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6378504 2022.01.16 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6378503 2022.01.16 KP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6378502 2022.01.16 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6378497 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6378459 2022.01.16 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6378445 2022.01.16 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6378444 2022.01.16 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6378435 2022.01.16 KP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6378431 2022.01.16 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6371148 2022.01.15 KP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 6371142 2022.01.15 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6371137 2022.01.15 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6371127 2022.01.15 KP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6371118 2022.01.15 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6371115 2022.01.15 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6371128 2022.01.15 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6371130 2022.01.15 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6371131 2022.01.15 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6371132 2022.01.15 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6371133 2022.01.15 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6371134 2022.01.15 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6371135 2022.01.15 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6371159 2022.01.15 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6371158 2022.01.15 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6371150 2022.01.15 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6371147 2022.01.15 KP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 4 6371145 2022.01.15 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6371143 2022.01.15 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6371140 2022.01.15 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6371139 2022.01.15 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6371138 2022.01.15 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6354511 2022.01.09 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6354943 2022.01.09 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6354466 2022.01.09 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6354436 2022.01.09 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6351983 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6354467 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6354447 2022.01.09 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6354446 2022.01.09 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6354445 2022.01.09 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6354437 2022.01.09 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6351990 2022.01.09 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6351989 2022.01.09 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6351988 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6354452 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6354472 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6354473 2022.01.09 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6354958 2022.01.09 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6354954 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6354949 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6354946 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6354517 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6354516 2022.01.09 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6354515 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6354513 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 6354512 2022.01.09 KP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 6354477 2022.01.09 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6354475 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6354474 2022.01.09 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6346327 2022.01.08 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6346328 2022.01.08 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6346329 2022.01.08 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6346330 2022.01.08 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6346331 2022.01.08 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6346332 2022.01.08 KP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6346334 2022.01.08 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6346335 2022.01.08 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6346336 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6346341 2022.01.08 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6346345 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6346343 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 6346342 2022.01.08 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6346338 2022.01.08 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6346337 2022.01.08 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6342507 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6342473 2022.01.07 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6342474 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6342544 2022.01.07 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6342495 2022.01.07 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6342498 2022.01.07 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6342500 2022.01.07 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6342505 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6342502 2022.01.07 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6342469 2022.01.07 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 60 6342468 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6342489 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6342395 2022.01.07 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6342448 2022.01.07 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6342451 2022.01.07 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6342453 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 6342456 2022.01.07 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6342457 2022.01.07 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6342467 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6342520 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6342524 2022.01.07 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6342526 2022.01.07 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6342545 2022.01.07 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6342546 2022.01.07 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6342547 2022.01.07 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6342548 2022.01.07 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6342549 2022.01.07 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 6342550 2022.01.07 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6342551 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6342552 2022.01.07 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6342543 2022.01.07 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6342542 2022.01.07 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6342527 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 6342531 2022.01.07 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 6342532 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6342537 2022.01.07 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6342538 2022.01.07 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6342539 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6342540 2022.01.07 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6342541 2022.01.07 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6335428 2022.01.06 KP mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 6335394 2022.01.06 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6335395 2022.01.06 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6335397 2022.01.06 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6335398 2022.01.06 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6335399 2022.01.06 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6335419 2022.01.06 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6335429 2022.01.06 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6335430 2022.01.06 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6335431 2022.01.06 KP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6327717 2022.01.03 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6327725 2022.01.03 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6327729 2022.01.03 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6327730 2022.01.03 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6327732 2022.01.03 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6320429 2022.01.02 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6320434 2022.01.02 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6320440 2022.01.02 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6320447 2022.01.02 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6320489 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6320543 2022.01.02 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6320545 2022.01.02 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6320554 2022.01.02 KP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6320557 2022.01.02 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6316925 2022.01.01 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6316929 2022.01.01 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 6316932 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6316934 2022.01.01 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6316940 2022.01.01 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6316944 2022.01.01 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6316947 2022.01.01 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6316953 2022.01.01 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6316957 2022.01.01 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6316917 2022.01.01 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6316914 2022.01.01 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6316910 2022.01.01 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6317263 2022.01.01 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6316877 2022.01.01 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6316881 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6316890 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6316893 2022.01.01 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6316895 2022.01.01 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6316902 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6316907 2022.01.01 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6316961 2022.01.01 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6316974 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6316981 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6317243 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6317245 2022.01.01 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6317247 2022.01.01 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6317257 2022.01.01 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317260 2022.01.01 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6316875 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6317267 2022.01.01 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6317271 2022.01.01 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6317274 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6317210 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6317042 2022.01.01 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6317001 2022.01.01 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6317004 2022.01.01 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6317026 2022.01.01 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6317032 2022.01.01 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6317036 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6317039 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6317040 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6317041 2022.01.01 KP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6317277 2022.01.01 KP mapa