Pełna lista obserwacji drużyny

Tomek Duda : Tomasz Duda


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6387424 2022.01.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6387423 2022.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6387433 2022.01.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6387425 2022.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6387426 2022.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6387427 2022.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6387428 2022.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6387430 2022.01.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6387431 2022.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6384697 2022.01.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6384696 2022.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6384695 2022.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6384693 2022.01.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6384692 2022.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6384691 2022.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6384686 2022.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6384685 2022.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6384698 2022.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6384730 2022.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6384733 2022.01.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6384740 2022.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6384739 2022.01.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6384738 2022.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6384737 2022.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6384734 2022.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6384732 2022.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6384731 2022.01.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 6375042 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6375043 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6375044 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6375045 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6375046 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6375047 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6375030 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6375024 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6375023 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6375022 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6375021 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6375014 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6375013 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6375012 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6375011 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6375048 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6375049 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6375107 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6375105 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6375104 2022.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 6375103 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6375102 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6375101 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6375100 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6375099 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 6375098 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6375097 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6375091 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6375078 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6375076 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6375075 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6375106 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6375010 2022.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 6374969 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6374990 2022.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6374992 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6374993 2022.01.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6374994 2022.01.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6374995 2022.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6374998 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6375002 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6375008 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6375007 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6375006 2022.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6375005 2022.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6375004 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6375003 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6356758 2022.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6356759 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6356760 2022.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6356761 2022.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6356762 2022.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6356763 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6356764 2022.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6352747 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6352748 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6352750 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6352751 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6352753 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6352756 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6352758 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6352762 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6347216 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6347218 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6347221 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6339643 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6339637 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 6339635 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6339632 2022.01.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6339631 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6339633 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6339644 2022.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6339645 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6339653 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6339650 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6339649 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6339648 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6339647 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6339646 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6335836 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6335837 2022.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6335850 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6335969 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6335974 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6336036 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6336042 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6335851 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6327595 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6327600 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6327597 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6327596 2022.01.03 mapa