Pełna lista obserwacji drużyny

Tomek Duda : Tomasz Duda


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7453126 2022.09.25 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7453127 2022.09.25 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7453128 2022.09.25 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7453129 2022.09.25 LS mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7453130 2022.09.25 LS mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7453131 2022.09.25 LS mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7453139 2022.09.25 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7453140 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7453141 2022.09.25 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7453142 2022.09.25 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7453143 2022.09.25 LS mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7453144 2022.09.25 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7453145 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7453146 2022.09.25 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7453147 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7453148 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7453149 2022.09.25 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7453150 2022.09.25 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7453151 2022.09.25 LS mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7453152 2022.09.25 LS mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7453153 2022.09.25 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7453169 2022.09.25 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7453170 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7453171 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7453172 2022.09.25 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7453173 2022.09.25 LS mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7453174 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7453175 2022.09.25 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7453176 2022.09.25 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7453177 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7453178 2022.09.25 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7453179 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7453180 2022.09.25 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 7453181 2022.09.25 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7453182 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 7453183 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7453184 2022.09.25 LS mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7453109 2022.09.24 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 7453110 2022.09.24 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7453111 2022.09.24 LS mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 7453112 2022.09.24 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7453114 2022.09.24 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 7453115 2022.09.24 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7453116 2022.09.24 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7453117 2022.09.24 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7453118 2022.09.24 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7453120 2022.09.24 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7453121 2022.09.24 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7453122 2022.09.24 LS mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7453123 2022.09.24 LS mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7453124 2022.09.24 LS mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7453125 2022.09.24 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 7453077 2022.09.23 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7453078 2022.09.23 LS mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7453079 2022.09.23 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7453080 2022.09.23 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 7453081 2022.09.23 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7453082 2022.09.23 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7453083 2022.09.23 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7453084 2022.09.23 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7453085 2022.09.23 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7453086 2022.09.23 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7453087 2022.09.23 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7453088 2022.09.23 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7453089 2022.09.23 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7453090 2022.09.23 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7453091 2022.09.23 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7453092 2022.09.23 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7453093 2022.09.23 LS mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7453095 2022.09.23 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7453096 2022.09.23 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7453097 2022.09.23 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7453098 2022.09.23 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7453099 2022.09.23 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7453100 2022.09.23 LS mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7453101 2022.09.23 LS mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7453102 2022.09.23 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7453103 2022.09.23 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7453104 2022.09.23 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7453105 2022.09.23 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7453106 2022.09.23 LS mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7453107 2022.09.23 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7453108 2022.09.23 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7375395 2022.09.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7375394 2022.09.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7375393 2022.09.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7375396 2022.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7375397 2022.09.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7375390 2022.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7375388 2022.09.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 25 7375389 2022.09.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 7375391 2022.09.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 7375387 2022.09.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7375392 2022.09.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7369634 2022.08.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7369633 2022.08.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7369632 2022.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7369631 2022.08.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7369630 2022.08.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7369629 2022.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7369628 2022.08.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7369627 2022.08.30 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7147026 2022.06.22 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7147024 2022.06.22 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7147025 2022.06.22 MP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7147020 2022.06.22 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7147022 2022.06.22 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7147021 2022.06.22 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7147023 2022.06.22 MP mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 7147019 2022.06.22 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7112069 2022.06.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7112068 2022.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7112067 2022.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7112066 2022.06.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7112065 2022.06.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7112064 2022.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7112063 2022.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7112062 2022.06.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7112061 2022.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7112060 2022.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7112059 2022.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7112058 2022.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7112057 2022.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7112056 2022.06.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7112055 2022.06.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7112054 2022.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7112053 2022.06.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7112052 2022.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7112051 2022.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7112050 2022.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7112049 2022.06.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7112048 2022.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7112047 2022.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7112046 2022.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7112045 2022.06.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7112044 2022.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7112043 2022.06.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7109220 2022.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7109219 2022.06.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7109218 2022.06.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7109217 2022.06.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7109216 2022.06.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7109215 2022.06.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7109214 2022.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7109213 2022.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7109212 2022.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7109211 2022.06.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7109210 2022.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7109209 2022.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7109208 2022.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7109207 2022.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7109206 2022.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7109205 2022.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7109204 2022.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7109203 2022.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7109202 2022.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7109201 2022.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7109200 2022.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7109199 2022.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7109198 2022.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7109197 2022.06.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7109196 2022.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7109195 2022.06.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7278526 2022.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7066170 2022.06.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7066168 2022.06.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7066167 2022.06.04 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 7066169 2022.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7066166 2022.06.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7066172 2022.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7066165 2022.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7066164 2022.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 7066163 2022.06.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7066162 2022.06.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 7066161 2022.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7063586 2022.06.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7063585 2022.06.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7063583 2022.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7063584 2022.06.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7063580 2022.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7063581 2022.06.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7063582 2022.06.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7063579 2022.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7063571 2022.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7063570 2022.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7063569 2022.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7063568 2022.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7063567 2022.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7063566 2022.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7063565 2022.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7063562 2022.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7063563 2022.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7063564 2022.06.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7063560 2022.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7063561 2022.06.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7063559 2022.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7063558 2022.06.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7063557 2022.06.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7063556 2022.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7041664 2022.05.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7041663 2022.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7041662 2022.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7041661 2022.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7041660 2022.05.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7041659 2022.05.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7041658 2022.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7041657 2022.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7041656 2022.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7041655 2022.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7041654 2022.05.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7041653 2022.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7041652 2022.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7041651 2022.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7041650 2022.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7041649 2022.05.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7041648 2022.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7041647 2022.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7041646 2022.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7029427 2022.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7029426 2022.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7029425 2022.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7029424 2022.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7029423 2022.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7029422 2022.05.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7029421 2022.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7029420 2022.05.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7029419 2022.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7029418 2022.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7029417 2022.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7029416 2022.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7029415 2022.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7029414 2022.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7029413 2022.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7029412 2022.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7029411 2022.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7029410 2022.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7029409 2022.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7029408 2022.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7029407 2022.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7029406 2022.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7029405 2022.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7029404 2022.05.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7029403 2022.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7029402 2022.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7029401 2022.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7029400 2022.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7029399 2022.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7029398 2022.05.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7029397 2022.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7029396 2022.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7029395 2022.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7029394 2022.05.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7029393 2022.05.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7016675 2022.05.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7016673 2022.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7016672 2022.05.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7016670 2022.05.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7016669 2022.05.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7016667 2022.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7016665 2022.05.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7016663 2022.05.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7016668 2022.05.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7016666 2022.05.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7016664 2022.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7016662 2022.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7016661 2022.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7016660 2022.05.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7016687 2022.05.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7016688 2022.05.25 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7016686 2022.05.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7016685 2022.05.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7016684 2022.05.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7016683 2022.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7016682 2022.05.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7016681 2022.05.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7016689 2022.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7016679 2022.05.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7016680 2022.05.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7016677 2022.05.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7016676 2022.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7016678 2022.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7016674 2022.05.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7016671 2022.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7015583 2022.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6996892 2022.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6996894 2022.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6996893 2022.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6996890 2022.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6996888 2022.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6996891 2022.05.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6996889 2022.05.22 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 6996113 2022.05.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6996112 2022.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6996111 2022.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6996110 2022.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6996109 2022.05.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6996108 2022.05.22 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6996107 2022.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6996106 2022.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6996105 2022.05.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6996104 2022.05.22 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6996103 2022.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6996102 2022.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6996101 2022.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6996100 2022.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6996099 2022.05.22 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6996098 2022.05.22 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6996097 2022.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6996096 2022.05.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6996095 2022.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6996094 2022.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6996093 2022.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6996092 2022.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6996091 2022.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6996090 2022.05.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6996089 2022.05.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6996088 2022.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6996087 2022.05.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6996086 2022.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6996085 2022.05.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6996084 2022.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6996083 2022.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6996082 2022.05.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6995716 2022.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6995715 2022.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6995714 2022.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6995711 2022.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6995712 2022.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6995713 2022.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6995710 2022.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6874782 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6874783 2022.05.05 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6874781 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6874779 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6874780 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6874778 2022.05.05 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6874090 2022.05.05 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6874089 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6874086 2022.05.05 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 6874088 2022.05.05 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6874092 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6874084 2022.05.05 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6874093 2022.05.05 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6874091 2022.05.05 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 200 6874087 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6874082 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 6874083 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 6874081 2022.05.05 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6874085 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6874080 2022.05.05 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6874079 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6874078 2022.05.05 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6872672 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6872670 2022.05.05 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6872669 2022.05.05 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6872671 2022.05.05 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6872668 2022.05.05 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6872667 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6872666 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6872689 2022.05.05 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6872683 2022.05.05 PL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6872686 2022.05.05 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6872687 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6872684 2022.05.05 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6872688 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6872682 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6872680 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6872678 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6872679 2022.05.05 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6872685 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6872677 2022.05.05 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6872675 2022.05.05 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6872676 2022.05.05 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6872681 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6868758 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6868756 2022.05.04 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6868757 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6868755 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6868754 2022.05.04 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6868753 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6868752 2022.05.04 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 6868750 2022.05.04 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6868759 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6868751 2022.05.04 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6868749 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6868748 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6868747 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6868746 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6868745 2022.05.04 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6867345 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6867343 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6867344 2022.05.04 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6867340 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6867342 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6867337 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 6867336 2022.05.04 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6867338 2022.05.04 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6867341 2022.05.04 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6867339 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6867335 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6867334 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6867333 2022.05.04 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6866854 2022.05.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6866852 2022.05.04 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6866855 2022.05.04 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6866851 2022.05.04 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6866853 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6866856 2022.05.04 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6866849 2022.05.04 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6866848 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6866850 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6866847 2022.05.04 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6865074 2022.05.04 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6865073 2022.05.04 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6865075 2022.05.04 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6865072 2022.05.04 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6865071 2022.05.04 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6865070 2022.05.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6865078 2022.05.04 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6864343 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6864344 2022.05.04 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6864341 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6864340 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6864339 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6864338 2022.05.04 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6864337 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6864335 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6864336 2022.05.04 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6864334 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6864332 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6864333 2022.05.04 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6864360 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6864355 2022.05.04 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 6864359 2022.05.04 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6864354 2022.05.04 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6864362 2022.05.04 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6864358 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6864353 2022.05.04 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6864357 2022.05.04 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6864351 2022.05.04 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6864361 2022.05.04 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6864356 2022.05.04 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6864349 2022.05.04 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6864348 2022.05.04 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 6864347 2022.05.04 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6864350 2022.05.04 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6864352 2022.05.04 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6864369 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6864370 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6864366 2022.05.04 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6864368 2022.05.04 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6864365 2022.05.04 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6864363 2022.05.04 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6864364 2022.05.04 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6864367 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6865270 2022.05.04 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6865049 2022.05.04 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6865047 2022.05.04 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6865461 2022.05.04 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6865048 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6859953 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6859954 2022.05.03 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6859955 2022.05.03 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6859956 2022.05.03 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6859957 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6859975 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6859976 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6859977 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 6859978 2022.05.03 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6859979 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6859992 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6859995 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6859996 2022.05.03 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6860001 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6860002 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6860003 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6860004 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6860005 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6860010 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6860012 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6860013 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6860015 2022.05.03 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6857911 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6857912 2022.05.03 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 6857910 2022.05.03 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6859830 2022.05.02 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6859831 2022.05.02 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6859832 2022.05.02 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6859833 2022.05.02 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6859834 2022.05.02 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6859835 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6859836 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6859838 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6859844 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6859845 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6859846 2022.05.02 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6859847 2022.05.02 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6859848 2022.05.02 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6859849 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6859850 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6859851 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6859868 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6859869 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6859870 2022.05.02 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6859878 2022.05.02 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6859879 2022.05.02 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6859880 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6859881 2022.05.02 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6859882 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6859883 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6859884 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6859885 2022.05.02 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6859886 2022.05.02 PL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6859887 2022.05.02 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6859902 2022.05.02 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6859904 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6859905 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6859906 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6859907 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6859908 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6859909 2022.05.02 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6843543 2022.05.01 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6842665 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6842661 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6842660 2022.05.01 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6842667 2022.05.01 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6842666 2022.05.01 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6842662 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6842659 2022.05.01 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6842658 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6842657 2022.05.01 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6842668 2022.05.01 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6842664 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6842663 2022.05.01 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6859065 2022.05.01 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6859066 2022.05.01 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6859067 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6859068 2022.05.01 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6859070 2022.05.01 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6859072 2022.05.01 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6859074 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6859093 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6859095 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6859097 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6859098 2022.05.01 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6859100 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6859102 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6859103 2022.05.01 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6859113 2022.05.01 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6859116 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 6859117 2022.05.01 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6859119 2022.05.01 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6859120 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6859122 2022.05.01 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6859127 2022.05.01 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6859128 2022.05.01 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6859129 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6859131 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6859136 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6859137 2022.05.01 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6859138 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6859139 2022.05.01 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6859140 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6859142 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6859145 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6859146 2022.05.01 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 6859147 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6859188 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6859256 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6859347 2022.05.01 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6859370 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6859414 2022.05.01 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6859443 2022.05.01 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6859445 2022.05.01 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6859446 2022.05.01 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6859472 2022.05.01 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6859473 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6859475 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 6859478 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6859479 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6859609 2022.05.01 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6859610 2022.05.01 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6859611 2022.05.01 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6859613 2022.05.01 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6859621 2022.05.01 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6859677 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6859678 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6859679 2022.05.01 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6859686 2022.05.01 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6859687 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6859688 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6859732 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6859733 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6859735 2022.05.01 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6859736 2022.05.01 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6859737 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6859738 2022.05.01 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6859739 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6859741 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 6859742 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6859787 2022.05.01 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6859791 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6859792 2022.05.01 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6859793 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6859794 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6859795 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6859796 2022.05.01 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 6859799 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 6859816 2022.05.01 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6859827 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 6859828 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 6859829 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6858913 2022.04.30 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6858917 2022.04.30 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6858919 2022.04.30 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6858921 2022.04.30 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6858923 2022.04.30 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6858924 2022.04.30 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6858926 2022.04.30 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6858927 2022.04.30 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6858930 2022.04.30 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6858931 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6858932 2022.04.30 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6858933 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6858935 2022.04.30 PL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6858937 2022.04.30 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6858938 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6858940 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6858941 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6858942 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6858944 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6858947 2022.04.30 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6858948 2022.04.30 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6858950 2022.04.30 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6858951 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6858953 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6858954 2022.04.30 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6858955 2022.04.30 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6858956 2022.04.30 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6858958 2022.04.30 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6858959 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6858960 2022.04.30 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6858962 2022.04.30 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6858964 2022.04.30 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6858965 2022.04.30 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6858967 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6858970 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6858975 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6858977 2022.04.30 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6858979 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6858981 2022.04.30 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6858984 2022.04.30 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6858985 2022.04.30 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6858986 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6858988 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6858989 2022.04.30 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6858990 2022.04.30 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6858991 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6858993 2022.04.30 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6783489 2022.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6783491 2022.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6783490 2022.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6783501 2022.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6783506 2022.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6783507 2022.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 6783502 2022.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6783503 2022.04.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 6783494 2022.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 6783500 2022.04.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6783498 2022.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6783505 2022.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6783495 2022.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6783497 2022.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6783496 2022.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6783493 2022.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6783504 2022.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6783499 2022.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6783492 2022.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6781670 2022.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6781669 2022.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6781671 2022.04.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6781667 2022.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6781666 2022.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6781668 2022.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6781663 2022.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6781662 2022.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6781665 2022.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6781657 2022.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6781658 2022.04.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6781659 2022.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6781660 2022.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6781661 2022.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6781656 2022.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6781664 2022.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6781655 2022.04.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6781653 2022.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6781672 2022.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6781654 2022.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6781651 2022.04.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6781652 2022.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6730688 2022.04.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6730689 2022.04.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6730716 2022.04.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 6730717 2022.04.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6730718 2022.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6730719 2022.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6730720 2022.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6730728 2022.04.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6730729 2022.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6730730 2022.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6730731 2022.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6730732 2022.04.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6730733 2022.04.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6730734 2022.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6730735 2022.04.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6730736 2022.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6730737 2022.04.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6730738 2022.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6730739 2022.04.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6712803 2022.04.14 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6712801 2022.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6712799 2022.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6712798 2022.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 6712796 2022.04.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6712797 2022.04.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6712792 2022.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6712802 2022.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6712794 2022.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6712795 2022.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6712793 2022.04.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 6712791 2022.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6712800 2022.04.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6712790 2022.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 6712789 2022.04.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6709269 2022.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6709271 2022.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6709268 2022.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6709270 2022.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6709265 2022.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6709267 2022.04.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6709266 2022.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6709264 2022.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6709262 2022.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6709263 2022.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6709230 2022.04.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6709229 2022.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6709228 2022.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6709227 2022.04.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6709225 2022.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6709224 2022.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6709226 2022.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6709223 2022.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6709221 2022.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6709220 2022.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6709222 2022.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6709216 2022.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6709219 2022.04.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6709217 2022.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6709218 2022.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6696676 2022.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6696679 2022.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6696680 2022.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6696673 2022.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6696677 2022.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6696678 2022.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6696674 2022.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6696672 2022.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6696675 2022.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6696671 2022.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6696670 2022.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6696669 2022.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6698650 2022.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6687184 2022.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6687182 2022.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6687183 2022.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6687181 2022.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6687180 2022.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6687178 2022.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6687179 2022.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6687177 2022.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6687173 2022.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6687175 2022.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6687176 2022.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6687170 2022.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6687169 2022.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 62 6687172 2022.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 6687171 2022.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6687174 2022.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6687168 2022.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6687166 2022.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6687165 2022.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6687167 2022.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6687164 2022.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6687161 2022.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 6687162 2022.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6687163 2022.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 6686305 2022.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 6686304 2022.04.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6686302 2022.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6686303 2022.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6686301 2022.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6686307 2022.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6686300 2022.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6686299 2022.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6686298 2022.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 6686296 2022.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6686306 2022.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6686297 2022.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6686293 2022.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6686294 2022.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6686295 2022.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6670481 2022.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6669008 2022.04.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6669004 2022.04.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6669005 2022.04.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6669002 2022.04.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6669006 2022.04.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6669001 2022.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6669007 2022.04.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6669000 2022.04.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6669003 2022.04.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6673558 2022.04.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6660273 2022.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6660272 2022.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6655268 2022.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6655270 2022.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6655269 2022.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6655272 2022.04.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6655267 2022.04.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6655264 2022.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6655265 2022.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6655261 2022.04.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6655263 2022.04.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6655271 2022.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6655262 2022.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6654856 2022.04.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6654869 2022.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6654868 2022.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6654866 2022.04.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6654865 2022.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6654870 2022.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6654864 2022.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6654867 2022.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6654862 2022.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6654861 2022.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6654859 2022.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6654863 2022.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6654860 2022.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6654858 2022.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6654855 2022.04.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6654857 2022.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6654854 2022.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6651806 2022.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6651805 2022.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6651808 2022.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6651807 2022.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6651804 2022.04.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6651802 2022.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6651803 2022.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6651798 2022.04.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6651797 2022.04.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6651801 2022.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6651800 2022.04.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6651796 2022.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6651799 2022.04.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 6634148 2022.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6634149 2022.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6634150 2022.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6634151 2022.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6634152 2022.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6634153 2022.03.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6634154 2022.03.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6570316 2022.03.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6570315 2022.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6570314 2022.03.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6570313 2022.03.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6564182 2022.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6564181 2022.03.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6564180 2022.03.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6564176 2022.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6564178 2022.03.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6564177 2022.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6564179 2022.03.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6564173 2022.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6564175 2022.03.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6564174 2022.03.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6564172 2022.03.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6564170 2022.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6564171 2022.03.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6564168 2022.03.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6564169 2022.03.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6547730 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6547733 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6547734 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6547729 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6547731 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6547732 2022.03.13 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6547728 2022.03.13 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6547727 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6546330 2022.03.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6546329 2022.03.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6546331 2022.03.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6546328 2022.03.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 6546327 2022.03.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6534021 2022.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6534022 2022.03.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6534020 2022.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6533993 2022.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6533991 2022.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6533992 2022.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6533012 2022.03.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6533014 2022.03.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6533015 2022.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6533013 2022.03.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6533010 2022.03.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6533011 2022.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6532958 2022.03.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6532959 2022.03.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6532957 2022.03.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6532955 2022.03.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6532953 2022.03.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6532952 2022.03.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6532954 2022.03.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 6532956 2022.03.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 6532930 2022.03.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6532931 2022.03.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6532878 2022.03.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6532879 2022.03.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6532877 2022.03.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 6532875 2022.03.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6532876 2022.03.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6532874 2022.03.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6532864 2022.03.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 6532861 2022.03.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6532863 2022.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6532860 2022.03.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6532862 2022.03.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 120 6532858 2022.03.09 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 20 6532859 2022.03.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6532857 2022.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6532855 2022.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6532856 2022.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6532854 2022.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6532853 2022.03.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6532851 2022.03.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6532852 2022.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6532737 2022.03.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6532460 2022.03.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6532459 2022.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6532461 2022.03.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6532457 2022.03.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6532458 2022.03.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6532456 2022.03.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6532435 2022.03.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6532433 2022.03.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6532434 2022.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6532436 2022.03.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 6532431 2022.03.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6532432 2022.03.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6532427 2022.03.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 6532429 2022.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6532426 2022.03.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6532430 2022.03.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6532428 2022.03.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6532425 2022.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6532423 2022.03.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 6532424 2022.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 6532422 2022.03.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 6533982 2022.03.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6533983 2022.03.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6533984 2022.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6533985 2022.03.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6533986 2022.03.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6533987 2022.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6533988 2022.03.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 6533989 2022.03.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6532223 2022.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6532222 2022.03.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6532221 2022.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6532220 2022.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6532218 2022.03.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6532217 2022.03.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6532216 2022.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6532219 2022.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6527560 2022.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6527558 2022.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6527559 2022.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6527557 2022.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6527556 2022.03.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6527555 2022.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6527553 2022.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6527554 2022.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6527552 2022.03.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6522127 2022.03.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6522128 2022.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6522129 2022.03.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6522130 2022.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6522135 2022.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6522161 2022.03.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6522162 2022.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6522163 2022.03.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6522164 2022.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6522165 2022.03.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6522167 2022.03.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6522168 2022.03.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6522169 2022.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6522170 2022.03.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6522171 2022.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 6522172 2022.03.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6522174 2022.03.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6522175 2022.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6522176 2022.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6508661 2022.03.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6508662 2022.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6508663 2022.03.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6508664 2022.03.02