Pełna lista obserwacji drużyny

Górniczek : Andrzej Lipiński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6388507 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6388505 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6388506 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6386816 2022.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6386815 2022.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6386814 2022.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6385433 2022.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6385434 2022.01.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6385435 2022.01.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6385432 2022.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6383069 2022.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6383070 2022.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6383068 2022.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 11 6383067 2022.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 6378996 2022.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6378997 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 22 6378998 2022.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6378995 2022.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376055 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6376053 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6376081 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376080 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6376082 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376079 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6376077 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6376078 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 6376076 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6376074 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6376075 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6376073 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6376072 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6376071 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6376070 2022.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6376069 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6376068 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6376067 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6376066 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6376065 2022.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6376063 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 6376061 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 18 6376064 2022.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6376057 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 18 6376062 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6376059 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6376058 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6376056 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6376054 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6376051 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6376060 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 27 6376050 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376052 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6376049 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6372139 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6372138 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6372137 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6372134 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6372136 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6372133 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6371744 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6371745 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6371746 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6371743 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6371742 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6371741 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6371740 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6371739 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6370437 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6370439 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6370436 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6370438 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6370433 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 6370435 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6370434 2022.01.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6370430 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6370429 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6370431 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6370427 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6370425 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6370426 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6370428 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 6370423 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6370422 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6370420 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6370421 2022.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6370419 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6370417 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 6370415 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6370418 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6370412 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6370413 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6370414 2022.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6370408 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6370409 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6370411 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6370410 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6362246 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 6362245 2022.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 6362242 2022.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 28 6362244 2022.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6362240 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6362241 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 6362243 2022.01.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6362183 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6355420 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 6355421 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6355419 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6355417 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6355418 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6355368 2022.01.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 6353686 2022.01.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6353684 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 53 6353683 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6353685 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6340367 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6340368 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 22 6340366 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6340365 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6340364 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6338043 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6338042 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6331577 2022.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6331576 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6331442 2022.01.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6331441 2022.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6331207 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6331206 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6331205 2022.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6331203 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 6331204 2022.01.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 6331202 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6331201 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 58 6331200 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 6328617 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 6328616 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6328614 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 6328613 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6328615 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6326222 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6326221 2022.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6326220 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6326219 2022.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6324425 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6324426 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6324424 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6324423 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6324422 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6324421 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 6324536 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6324484 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6324452 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6324457 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6324460 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324464 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 6324449 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6324453 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6324535 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6324472 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6324454 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6324435 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6324433 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6324470 2022.01.02 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6324427 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 6324432 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6324428 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6324479 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6324451 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6324459 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6324443 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324537 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324475 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324492 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324446 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324441 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324450 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324439 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6324437 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6324431 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6324434 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6324448 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6324430 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6324468 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6324455 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6324447 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6324456 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6324467 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6324442 2022.01.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6324440 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6324466 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6324481 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6324471 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6324444 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6324486 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324438 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6324436 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6324469 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6324429 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6324487 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6324458 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6324477 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6324482 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6324476 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6324473 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6324465 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6324483 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324474 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6324462 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 6324480 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324463 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6324485 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324461 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6324445 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6324478 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324530 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6324524 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6324521 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324517 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6324514 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324528 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324516 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6324506 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6324500 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6324503 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324495 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6324499 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 6324497 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6324538 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 6324489 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6324532 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6324533 2022.01.02 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6324531 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6324523 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6324529 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 6324520 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6324525 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 6324526 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6324511 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6324508 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6324510 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6324504 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6324501 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 18 6324519 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6324496 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324498 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324415 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6324414 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6324416 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6324411 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6324410 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324413 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324417 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324408 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 6324403 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 16 6324420 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6324412 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 6324419 2022.01.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6324418 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324405 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6324404 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324406 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6325342 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6324534 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324527 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324518 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6324512 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324515 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324513 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6324507 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6324509 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324505 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324502 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6324494 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324493 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6324490 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6324491 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6324488 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6324400 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6324409 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6324396 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6324401 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6324394 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6324397 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6324393 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6324398 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6324388 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6324395 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6324402 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6324392 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6324390 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6324389 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6324399 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6318619 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6318620 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6318618 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6318617 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 6318616 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 19 6318532 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6318533 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6318531 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6315534 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6315536 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6315537 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6315535 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6315538 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6315533 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 6315531 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6315532 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6314944 2022.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6314942 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6314940 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6314935 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314995 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6314994 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6314991 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6314992 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6314993 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6314988 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6314990 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6314989 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6314987 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6314985 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314986 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314984 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6314981 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6314982 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6314983 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6314980 2022.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 6314977 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6314976 2022.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6314975 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6314979 2022.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 6314974 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6314972 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6314973 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6314970 2022.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6314971 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6314967 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314969 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 6314968 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6314965 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314966 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6314963 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314964 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6314927 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6314926 2022.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6314924 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6314925 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314923 2022.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6314922 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6314921 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 51 6314920 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314919 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 6314918 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6314917 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6314916 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6314915 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314913 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6314914 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314912 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314911 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6314908 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6314910 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6314905 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6314906 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6314904 2022.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6314907 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6314903 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 6314902 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6314900 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6314901 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6314899 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6314898 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6314896 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6314897 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314893 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6314895 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 36 6314894 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6314892 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6314891 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6314888 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 6314890 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6314889 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6314887 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6314884 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6314886 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6314885 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6314882 2022.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6314883 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 6314880 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6314881 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6314879 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6314877 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6314876 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6314878 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6314874 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6314873 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6314872 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6314871 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6314869 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6314870 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6314867 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6314868 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6314866 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6314864 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 6314865 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6314961 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 6315499 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6314959 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6314958 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6314957 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6314956 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6314953 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6314952 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6314955 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6314954 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6314950 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6314951 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6314949 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 6314962 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6314948 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314947 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6314945 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6314946 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6314943 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314978 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314941 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6314939 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6314938 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314937 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6314932 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6314934 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6314936 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6314933 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6314931 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 16 6314929 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 36 6314928 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6314930 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6313299 2022.01.01 mapa