Pełna lista obserwacji drużyny

Henryk Piernikarczyk : Henryk Piernikarczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6383507 2022.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6383506 2022.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 6383500 2022.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 6379552 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6379551 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6379550 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6379549 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 6379548 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 6379539 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6379538 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6379553 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 65 6379631 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6379629 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6379609 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6379608 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6379607 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6379605 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 6379601 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 61 6364199 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 6362729 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6361183 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6361184 2022.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6361185 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6361187 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6356407 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 6356411 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6356418 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6356419 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6356420 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6356421 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6356422 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6356423 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6356506 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 6356395 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6356394 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6356393 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6356424 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 30 6356390 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6340147 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6340064 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6340051 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 6340028 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 6340026 2022.01.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6340080 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6340091 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6340102 2022.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6340125 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 6333971 2022.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6327249 2022.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6327248 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6327243 2022.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6327223 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6327222 2022.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6327221 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6327220 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6327292 2022.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 55 6327250 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6327252 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6327256 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6327308 2022.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6327293 2022.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6327271 2022.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6327286 2022.01.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6327285 2022.01.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6327276 2022.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6327275 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6327309 2022.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6325973 2022.01.02 mapa