Pełna lista obserwacji drużyny

Henryk Piernikarczyk : Henryk Piernikarczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7659659 2022.12.02 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7659631 2022.12.01 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7659633 2022.12.01 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 17 7659634 2022.12.01 ŚL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7659657 2022.12.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 7654066 2022.11.29 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7654067 2022.11.29 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 26 7652523 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7652403 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 13 7652413 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7652414 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7652415 2022.11.27 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7652416 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7652417 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7652418 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7652420 2022.11.27 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 7652421 2022.11.27 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 7652423 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7652424 2022.11.27 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7652425 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 7652427 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7652428 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7652429 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7652430 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 35 7652431 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7652432 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7652435 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7652436 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7652437 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7652438 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7652457 2022.11.27 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7652458 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 7652459 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 7652460 2022.11.27 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 7652462 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7652463 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7652464 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7652465 2022.11.27 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7652505 2022.11.27 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7646962 2022.11.26 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7646974 2022.11.26 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7646975 2022.11.26 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7646976 2022.11.26 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7646977 2022.11.26 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7646978 2022.11.26 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7646979 2022.11.26 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7646980 2022.11.26 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 7646981 2022.11.26 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7646982 2022.11.26 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 35 7644898 2022.11.25 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7644885 2022.11.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7644886 2022.11.25 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7644887 2022.11.25 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7644888 2022.11.25 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7644889 2022.11.25 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7644890 2022.11.25 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7644891 2022.11.25 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7644892 2022.11.25 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7644899 2022.11.25 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7636927 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7636928 2022.11.20 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7636929 2022.11.20 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7636930 2022.11.20 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7636931 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7636932 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7636933 2022.11.20 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7636934 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7636935 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7636937 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7636938 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7636939 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7636940 2022.11.20 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7636941 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7636942 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7636943 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7636945 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7636946 2022.11.20 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7636948 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7636949 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7636950 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7636951 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7636953 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7636954 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7636955 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7637047 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7637060 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7637062 2022.11.20 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 7637070 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7637073 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7637074 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7637075 2022.11.20 ŚL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 7637076 2022.11.20 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7637077 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7637082 2022.11.20 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7634217 2022.11.19 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7634227 2022.11.19 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7634228 2022.11.19 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 7634235 2022.11.19 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7634237 2022.11.19 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7626248 2022.11.18 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7626249 2022.11.18 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7626250 2022.11.18 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7626251 2022.11.18 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7626252 2022.11.18 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7624252 2022.11.17 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7624246 2022.11.16 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 11 7624247 2022.11.16 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7624248 2022.11.15 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7624249 2022.11.15 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7624250 2022.11.15 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7618810 2022.11.14 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7618788 2022.11.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7618789 2022.11.13 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7618791 2022.11.13 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7618792 2022.11.13 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7618794 2022.11.13 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7618795 2022.11.13 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 225 7618797 2022.11.13 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7618798 2022.11.13 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7618799 2022.11.13 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7618802 2022.11.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 7618803 2022.11.13 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7618806 2022.11.13 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7618808 2022.11.13 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7618708 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7618709 2022.11.11 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7618711 2022.11.11 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7618713 2022.11.11 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7618716 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7618719 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7618720 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7618721 2022.11.11 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7618722 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7618723 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7618753 2022.11.11 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 7618755 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 7618756 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7618769 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7618770 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7618771 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 185 7618772 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 55 7618773 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7618774 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 7618775 2022.11.11 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7618776 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7618777 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7618778 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7618779 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7618780 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7618781 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7618782 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7618783 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 7618784 2022.11.11 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7599732 2022.11.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7596636 2022.11.07 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7598865 2022.11.07 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7598866 2022.11.07 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7598867 2022.11.07 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7599721 2022.11.07 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 7599724 2022.11.07 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7596621 2022.11.06 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7596622 2022.11.06 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7596623 2022.11.06 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7596624 2022.11.06 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7596625 2022.11.06 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7596627 2022.11.06 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7596628 2022.11.06 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7596629 2022.11.06 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7596630 2022.11.06 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7596631 2022.11.06 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7596632 2022.11.06 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7596634 2022.11.06 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7596580 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7596581 2022.11.05 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 7596582 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7596583 2022.11.05 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7596584 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7596586 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7596587 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7596588 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7596589 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7596591 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7596592 2022.11.05 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7596593 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7596594 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 7596595 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7596596 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 7596597 2022.11.05 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7596598 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7596599 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7596600 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7596601 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7596616 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7596617 2022.11.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7596568 2022.11.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7596569 2022.11.04 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7596570 2022.11.04 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7596571 2022.11.04 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7596572 2022.11.04 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7596573 2022.11.04 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7596574 2022.11.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7596575 2022.11.04 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7596576 2022.11.04 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7596577 2022.11.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7596578 2022.11.04 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 7596626 2022.11.04 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7584542 2022.11.03 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7584543 2022.11.03 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 7584549 2022.11.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 115 7584552 2022.11.01 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7584553 2022.11.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7584554 2022.11.01 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7584555 2022.11.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 7584557 2022.11.01 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 7584561 2022.11.01 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7584564 2022.11.01 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7584565 2022.11.01 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7584566 2022.11.01 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7584567 2022.11.01 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 7573897 2022.10.30 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7573898 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7573899 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7573900 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7573901 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7573918 2022.10.30 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7573929 2022.10.30 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7573930 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7573932 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 7573933 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7573936 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7573938 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7573939 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7573940 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7573941 2022.10.30 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7573942 2022.10.30 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7564137 2022.10.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 7564139 2022.10.29 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7564140 2022.10.29 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7564141 2022.10.29 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7564142 2022.10.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7564143 2022.10.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7557203 2022.10.25 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 7550231 2022.10.23 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7550234 2022.10.23 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7550235 2022.10.23 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7550236 2022.10.23 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7550237 2022.10.23 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7550238 2022.10.23 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 7550230 2022.10.22 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7550165 2022.10.21 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 7550166 2022.10.21 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7550167 2022.10.21 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7550168 2022.10.21 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7550170 2022.10.21 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7550171 2022.10.21 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7550172 2022.10.21 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 7535055 2022.10.19 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7535056 2022.10.19 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7535057 2022.10.19 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7530922 2022.10.18 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7530923 2022.10.18 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7530943 2022.10.18 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7530953 2022.10.18 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7530954 2022.10.18 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7530955 2022.10.18 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7530956 2022.10.18 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7530957 2022.10.18 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7530958 2022.10.18 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7530853 2022.10.17 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7530860 2022.10.17 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7530861 2022.10.17 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7530862 2022.10.17 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7530863 2022.10.17 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7530864 2022.10.17 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7527957 2022.10.16 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7527958 2022.10.16 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7527959 2022.10.16 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7527960 2022.10.16 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7527961 2022.10.16 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7520858 2022.10.15 ŚL mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7520716 2022.10.14 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 7520721 2022.10.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7520771 2022.10.14 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7520848 2022.10.14 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7520850 2022.10.14 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7520853 2022.10.14 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7520854 2022.10.14 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7520856 2022.10.14 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7509161 2022.10.11 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7509164 2022.10.11 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7509266 2022.10.11 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7509299 2022.10.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7509360 2022.10.11 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7509361 2022.10.11 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7509362 2022.10.11 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7504339 2022.10.10 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7504342 2022.10.09 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7504343 2022.10.09 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 7477878 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7477879 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 7477860 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7477861 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7477862 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7477865 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7477866 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7477867 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7477868 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7477869 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 7477870 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477871 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7477872 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7477873 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7477874 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7477875 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477876 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7477877 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 7477774 2022.10.01 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7477775 2022.10.01 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7477776 2022.10.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477777 2022.10.01 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7477778 2022.10.01 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7477779 2022.10.01 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7477811 2022.10.01 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7477837 2022.10.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477838 2022.10.01 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7477839 2022.10.01 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7465493 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7477757 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 7477758 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 7477759 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7477760 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7477761 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7477762 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7477764 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7477765 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7477766 2022.09.30 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7477767 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7477768 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477769 2022.09.30 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7477770 2022.09.30 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7465481 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 7465482 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7465483 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7465485 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7465487 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7465489 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7465491 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7465492 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7461888 2022.09.28 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 7461890 2022.09.28 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7461892 2022.09.28 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7453884 2022.09.26 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7453852 2022.09.25 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7453853 2022.09.25 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7453854 2022.09.25 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7453855 2022.09.25 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7453856 2022.09.25 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 7453763 2022.09.24 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 7453736 2022.09.23 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7453739 2022.09.23 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7453741 2022.09.23 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7453742 2022.09.23 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7436008 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7436009 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7436010 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7436012 2022.09.22 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 7435988 2022.09.18 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7418029 2022.09.16 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7418030 2022.09.16 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7418031 2022.09.16 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7418032 2022.09.16 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7418034 2022.09.16 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7418035 2022.09.16 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7418036 2022.09.16 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7418023 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7418024 2022.09.15 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7418026 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7418027 2022.09.15 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7411759 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7411760 2022.09.13 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7411761 2022.09.13 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7411762 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7411763 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7411765 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 7411766 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7411767 2022.09.13 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7411768 2022.09.13 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7411769 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7411770 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7411771 2022.09.13 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7411772 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 7411773 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7411774 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7411776 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7411777 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7411778 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 170 7411780 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 170 7411781 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7411782 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7411783 2022.09.13 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7411784 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 84 7411790 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 55 7411791 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 7411792 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7411793 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7411796 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7411798 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7411800 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7411821 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7411822 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7411824 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7411825 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7411826 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7401775 2022.09.10 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7401778 2022.09.10 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7401780 2022.09.10 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 140 7401785 2022.09.10 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7401789 2022.09.10 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 7397980 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7397981 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7397982 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7397983 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7397984 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7397985 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7397986 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7397987 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7397988 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7397989 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7397990 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7395169 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7395170 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7395171 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7395172 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7395173 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7395175 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7396313 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7396314 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 7396315 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 7396316 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 7396317 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7396318 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7396319 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7391176 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7391177 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7391178 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7391179 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7391180 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7391181 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7391182 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7391184 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7391185 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7391237 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7391238 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7391239 2022.09.06 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7391241 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7391242 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7391244 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7391245 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7391246 2022.09.06 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7388156 2022.09.05 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7388157 2022.09.05 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7388159 2022.09.05 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7388160 2022.09.05 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7391162 2022.09.05 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7391163 2022.09.05 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7391164 2022.09.05 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7384392 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7384414 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7384415 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7384416 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7384417 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7384419 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7384420 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7384421 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7384422 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7378980 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7378981 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7378982 2022.09.03 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7378992 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7378993 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7378994 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7378997 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7378998 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7378999 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7379000 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7379001 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7379003 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7379006 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7358763 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7358764 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7358765 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7358766 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7358767 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7358768 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7358769 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7358771 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7358772 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7354453 2022.08.26 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7354454 2022.08.26 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7354456 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7348766 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7348755 2022.08.23 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7348756 2022.08.23 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7348757 2022.08.23 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7348759 2022.08.23 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7348760 2022.08.23 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7348763 2022.08.23 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7348765 2022.08.23 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 35 7348754 2022.08.22 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7343842 2022.08.22 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7343843 2022.08.22 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7343844 2022.08.22 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7343873 2022.08.22 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7343874 2022.08.22 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7343839 2022.08.21 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7343840 2022.08.21 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7343841 2022.08.21 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 7337479 2022.08.20 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7337476 2022.08.20 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7337485 2022.08.20 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7334765 2022.08.19 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7334771 2022.08.19 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7334772 2022.08.19 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 7334773 2022.08.19 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7334774 2022.08.19 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7334775 2022.08.19 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7334776 2022.08.19 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7334780 2022.08.19 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 7331374 2022.08.16 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7325813 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7325849 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7325850 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7325856 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7325859 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7325829 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7325830 2022.08.12 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7325831 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7325832 2022.08.12 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7325834 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7325835 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7325836 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 140 7325837 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7325839 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7325840 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7325841 2022.08.12 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7325842 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7325808 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7325809 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 7325810 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7325811 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7308317 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7308318 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7308323 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7308324 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7308338 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7308339 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 7308348 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7302145 2022.08.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7288853 2022.08.04 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 24 7286411 2022.08.03 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7286412 2022.08.03 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7286373 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7286374 2022.08.01 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7286375 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7286376 2022.08.01 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7286377 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7286379 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286381 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7286382 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 7275095 2022.07.30 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7275098 2022.07.30 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7275078 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7275079 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7275080 2022.07.29 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7275081 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 7275084 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7268034 2022.07.28 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7268035 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7268036 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7268038 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7275072 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7275073 2022.07.28 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7275074 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7268028 2022.07.27 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7268030 2022.07.27 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7268032 2022.07.27 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7268023 2022.07.26 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7268024 2022.07.26 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7268025 2022.07.26 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7268026 2022.07.26 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7261451 2022.07.23 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7261465 2022.07.23 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7261466 2022.07.23 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7261268 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7261284 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7261285 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7261287 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7261288 2022.07.22 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7261290 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7261293 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7261295 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7261297 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7261356 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7261358 2022.07.22 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7261391 2022.07.22 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7261393 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7261395 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7261398 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7261400 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7261401 2022.07.22 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7261402 2022.07.22 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7261437 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7261438 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7261439 2022.07.22 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7261444 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7261445 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7261447 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7261252 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7261253 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7261254 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7261256 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7261259 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7261260 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7261262 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7261265 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7248866 2022.07.19 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7248867 2022.07.19 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 7239563 2022.07.18 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7239566 2022.07.18 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7239518 2022.07.16 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7239519 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7239520 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7239521 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7239522 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7239525 2022.07.16 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7239527 2022.07.16 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7239542 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7239543 2022.07.16 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7239544 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7239546 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7239550 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7239512 2022.07.15 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7239513 2022.07.15 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7239514 2022.07.15 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7239515 2022.07.15 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7239516 2022.07.15 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 22 7239505 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7239506 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7239507 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7239508 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 7223696 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7223697 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7223698 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7223699 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7223700 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7223701 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7223702 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7217188 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7217189 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7217190 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7217191 2022.07.10 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7217109 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7217113 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7217114 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7217146 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7217147 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7217161 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7217185 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7217187 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7205029 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7205030 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7205031 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7217087 2022.07.08 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7217088 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7217089 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7217091 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7217103 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7217230 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7198952 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7198953 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7198955 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7198956 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7198957 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7198958 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7198959 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7198960 2022.07.03 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7198961 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7198964 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7198971 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7198972 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7198973 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7198974 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7198975 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7198894 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7198895 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7198900 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7198901 2022.07.02 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7198902 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7198903 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7198904 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7198925 2022.07.02 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7198929 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7198935 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7198936 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7198937 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7198938 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7198939 2022.07.02 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7198940 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7198941 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7198942 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7198943 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7198944 2022.07.02 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7198945 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7198819 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7198829 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7198832 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7198833 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7198869 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7176290 2022.06.30 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7176291 2022.06.30 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7176292 2022.06.30 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7176293 2022.06.30 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7176294 2022.06.30 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7166332 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7166333 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 7166385 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7166386 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7166387 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7166388 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7166389 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7149814 2022.06.23 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7149809 2022.06.22 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 7149819 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7149824 2022.06.21 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7139810 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7139811 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7139828 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7139829 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7139863 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7130983 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7139809 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7130973 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7130974 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7130975 2022.06.17 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7130976 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7130977 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7130979 2022.06.17 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7130980 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7130981 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7130982 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7121517 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7121518 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7121538 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7121541 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7121515 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7121439 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7121443 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7121445 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7121447 2022.06.15 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7121504 2022.06.15 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7121506 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7121508 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7108549 2022.06.13 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7108537 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7108539 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7108541 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7108543 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7108544 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7108547 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7108508 2022.06.11 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7108510 2022.06.11 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7108511 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7108513 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7108515 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7108516 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7108520 2022.06.11 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7108521 2022.06.11 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7108522 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7108483 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7108484 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7108485 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7108486 2022.06.10 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7108487 2022.06.10 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7108491 2022.06.10 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7108492 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7108493 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7108494 2022.06.10 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7108495 2022.06.10 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7108496 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7108497 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7108498 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7089647 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7089648 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089649 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7089650 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7089652 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7089653 2022.06.09 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7089654 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7089655 2022.06.09 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7089656 2022.06.09 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7089667 2022.06.09 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7089668 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7089669 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7089606 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7089607 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7089608 2022.06.08 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7089609 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 7089610 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7089611 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7089612 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7089613 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7089614 2022.06.08 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7089615 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7089616 2022.06.08 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7089617 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7089618 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7089619 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7089620 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7089621 2022.06.08 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 7089622 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7089623 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7089624 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7089625 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7089626 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7089628 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7090130 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7090131 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7080745 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 7080746 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7080747 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7080748 2022.06.07 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7080749 2022.06.07 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7080750 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7080751 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7080752 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7080754 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7080755 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7080756 2022.06.07 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7080757 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7080762 2022.06.07 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7080765 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7080767 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7069750 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7069636 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7069651 2022.06.04 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7069654 2022.06.04 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7069657 2022.06.04 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7069659 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7069663 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7069688 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7069690 2022.06.04 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7069693 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7069696 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7069699 2022.06.04 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7069703 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7069740 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7056821 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7056824 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7056827 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7056831 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7056852 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7056857 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7056867 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 7056894 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7056895 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7056896 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7056897 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7056898 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7056899 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7056900 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 7056901 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7056902 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7056903 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7053582 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 7053583 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7053584 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7053585 2022.06.02 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7053586 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7053587 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7053588 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7053589 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7053590 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7053591 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7053592 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7053593 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7053594 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7053595 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7053596 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7053597 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7053598 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7053599 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7053600 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7053601 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7053602 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7053603 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7053616 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7053617 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7053619 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7053389 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7053390 2022.06.01 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7053391 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7053392 2022.06.01 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7053393 2022.06.01 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7053394 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7053395 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7053396 2022.06.01 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7053397 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7053398 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7053399 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7053400 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7053401 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7053402 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7053404 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 7044921 2022.05.31 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7044922 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7044923 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7044924 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 7044925 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7044926 2022.05.31 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 7044927 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7044928 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7044929 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 7044930 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7044931 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7044932 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7044933 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7044934 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7044935 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 7045102 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7045103 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7045104 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7045105 2022.05.31 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 7045106 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7045107 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7045108 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7045109 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7045110 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7045111 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7045112 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7045113 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7045114 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7045115 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7045116 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7053358 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7053359 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7053360 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7053361 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7053362 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 7053363 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7053364 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7053365 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7053366 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7053367 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7041095 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7041096 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7041097 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 7041098 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7041099 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7041100 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7041101 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7041102 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7041103 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7041104 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7041105 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7041106 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7041107 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7041108 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7041109 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7041110 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7041111 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7041112 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7041113 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7041132 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7037285 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7027681 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7027682 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7027683 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7027684 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7027685 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7027686 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 7027687 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7027688 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7027689 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7027690 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7027691 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7027692 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7027693 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7027694 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7027695 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7027696 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7027697 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7027698 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7027733 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7027734 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7027736 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7018999 2022.05.26 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7019000 2022.05.26 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7019001 2022.05.26 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7018988 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7018989 2022.05.25 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7018990 2022.05.25 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7018991 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7018992 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7018993 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7018994 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7018995 2022.05.25 ŚL