Pełna lista obserwacji drużyny

Henryk Piernikarczyk : Henryk Piernikarczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7325813 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7325849 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7325850 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7325856 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7325859 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7325829 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7325830 2022.08.12 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7325831 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7325832 2022.08.12 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7325834 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7325835 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7325836 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 140 7325837 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7325839 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7325840 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7325841 2022.08.12 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7325842 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7325808 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7325809 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 7325810 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7325811 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7308317 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7308318 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7308323 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7308324 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7308338 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7308339 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 7308348 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7302145 2022.08.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7288853 2022.08.04 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 24 7286411 2022.08.03 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7286412 2022.08.03 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7286373 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7286374 2022.08.01 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7286375 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7286376 2022.08.01 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7286377 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7286379 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286381 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7286382 2022.08.01 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 7275095 2022.07.30 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7275098 2022.07.30 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7275078 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7275079 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7275080 2022.07.29 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7275081 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 7275084 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7268034 2022.07.28 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7268035 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7268036 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7268038 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7275072 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7275073 2022.07.28 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7275074 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7268028 2022.07.27 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7268030 2022.07.27 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7268032 2022.07.27 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7268023 2022.07.26 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7268024 2022.07.26 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7268025 2022.07.26 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7268026 2022.07.26 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7261451 2022.07.23 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7261465 2022.07.23 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7261466 2022.07.23 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7261268 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7261284 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7261285 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7261287 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7261288 2022.07.22 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7261290 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7261293 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7261295 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7261297 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7261356 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7261358 2022.07.22 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7261391 2022.07.22 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7261393 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7261395 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7261398 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7261400 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7261401 2022.07.22 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7261402 2022.07.22 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7261437 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7261438 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7261439 2022.07.22 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7261444 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7261445 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7261447 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7261252 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7261253 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7261254 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7261256 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7261259 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7261260 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7261262 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7261265 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7248866 2022.07.19 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7248867 2022.07.19 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 7239563 2022.07.18 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7239566 2022.07.18 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7239518 2022.07.16 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7239519 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7239520 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7239521 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7239522 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7239525 2022.07.16 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7239527 2022.07.16 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7239542 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7239543 2022.07.16 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7239544 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7239546 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7239550 2022.07.16 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7239512 2022.07.15 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7239513 2022.07.15 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7239514 2022.07.15 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7239515 2022.07.15 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7239516 2022.07.15 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 22 7239505 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7239506 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7239507 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7239508 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 7223696 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7223697 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7223698 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7223699 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7223700 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7223701 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7223702 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7217188 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7217189 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7217190 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7217191 2022.07.10 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7217109 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7217113 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7217114 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7217146 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7217147 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7217161 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7217185 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7217187 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7205029 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7205030 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7205031 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7217087 2022.07.08 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7217088 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7217089 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7217091 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7217103 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7217230 2022.07.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7198952 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7198953 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7198955 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7198956 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7198957 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7198958 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7198959 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7198960 2022.07.03 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7198961 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7198964 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7198971 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7198972 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7198973 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7198974 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7198975 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7198894 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7198895 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7198900 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7198901 2022.07.02 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7198902 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7198903 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7198904 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7198925 2022.07.02 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7198929 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7198935 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7198936 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7198937 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7198938 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7198939 2022.07.02 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7198940 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7198941 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7198942 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7198943 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7198944 2022.07.02 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7198945 2022.07.02 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7198819 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7198829 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7198832 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7198833 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7198869 2022.07.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7176290 2022.06.30 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7176291 2022.06.30 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7176292 2022.06.30 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7176293 2022.06.30 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7176294 2022.06.30 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7166332 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7166333 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 7166385 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7166386 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7166387 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7166388 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7166389 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7149814 2022.06.23 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7149809 2022.06.22 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 7149819 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7149824 2022.06.21 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7139810 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7139811 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7139828 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7139829 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7139863 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7130983 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7139809 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7130973 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7130974 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7130975 2022.06.17 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7130976 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7130977 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7130979 2022.06.17 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7130980 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7130981 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7130982 2022.06.17 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7121517 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7121518 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7121538 2022.06.16 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7121541 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7121515 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7121439 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7121443 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7121445 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7121447 2022.06.15 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7121504 2022.06.15 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7121506 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7121508 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7108549 2022.06.13 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7108537 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7108539 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7108541 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7108543 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7108544 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7108547 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7108508 2022.06.11 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7108510 2022.06.11 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7108511 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7108513 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7108515 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7108516 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7108520 2022.06.11 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7108521 2022.06.11 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7108522 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7108483 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7108484 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7108485 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7108486 2022.06.10 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7108487 2022.06.10 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7108491 2022.06.10 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7108492 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7108493 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7108494 2022.06.10 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7108495 2022.06.10 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7108496 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7108497 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7108498 2022.06.10 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7089647 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7089648 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089649 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7089650 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7089652 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7089653 2022.06.09 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7089654 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7089655 2022.06.09 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7089656 2022.06.09 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7089667 2022.06.09 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7089668 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7089669 2022.06.09 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7089606 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7089607 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7089608 2022.06.08 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7089609 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 7089610 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7089611 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7089612 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7089613 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7089614 2022.06.08 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7089615 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7089616 2022.06.08 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7089617 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7089618 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7089619 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7089620 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7089621 2022.06.08 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 7089622 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7089623 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7089624 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7089625 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7089626 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7089628 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7090130 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7090131 2022.06.08 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7080745 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 7080746 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7080747 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7080748 2022.06.07 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7080749 2022.06.07 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7080750 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7080751 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7080752 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7080754 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7080755 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7080756 2022.06.07 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7080757 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7080762 2022.06.07 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7080765 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7080767 2022.06.07 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7069750 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7069636 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7069651 2022.06.04 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7069654 2022.06.04 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7069657 2022.06.04 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7069659 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7069663 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7069688 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7069690 2022.06.04 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7069693 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7069696 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7069699 2022.06.04 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7069703 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7069740 2022.06.04 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7056821 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7056824 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7056827 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7056831 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7056852 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7056857 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7056867 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 7056894 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7056895 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7056896 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7056897 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7056898 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7056899 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7056900 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 7056901 2022.06.03 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7056902 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7056903 2022.06.03 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7053582 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 7053583 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7053584 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7053585 2022.06.02 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7053586 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7053587 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7053588 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7053589 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7053590 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7053591 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7053592 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7053593 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7053594 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7053595 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7053596 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7053597 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7053598 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7053599 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7053600 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7053601 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7053602 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7053603 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7053616 2022.06.02 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7053617 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7053619 2022.06.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7053389 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7053390 2022.06.01 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7053391 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7053392 2022.06.01 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7053393 2022.06.01 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7053394 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7053395 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7053396 2022.06.01 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7053397 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7053398 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7053399 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7053400 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7053401 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7053402 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7053404 2022.06.01 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 7044921 2022.05.31 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7044922 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7044923 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7044924 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 7044925 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7044926 2022.05.31 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 7044927 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7044928 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7044929 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 7044930 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7044931 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7044932 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7044933 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7044934 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7044935 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 7045102 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7045103 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7045104 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7045105 2022.05.31 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 7045106 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7045107 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7045108 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7045109 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7045110 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7045111 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7045112 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7045113 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7045114 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7045115 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7045116 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7053358 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7053359 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7053360 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7053361 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7053362 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 7053363 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7053364 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7053365 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7053366 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7053367 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7041095 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7041096 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7041097 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 7041098 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7041099 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7041100 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7041101 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7041102 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7041103 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7041104 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7041105 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7041106 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7041107 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7041108 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7041109 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7041110 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7041111 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7041112 2022.05.30 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7041113 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7041132 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7037285 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7027681 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7027682 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7027683 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7027684 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7027685 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7027686 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 7027687 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7027688 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7027689 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7027690 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7027691 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7027692 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7027693 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7027694 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7027695 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7027696 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7027697 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7027698 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7027733 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7027734 2022.05.28 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7027736 2022.05.28 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7018999 2022.05.26 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7019000 2022.05.26 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7019001 2022.05.26 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7018988 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7018989 2022.05.25 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7018990 2022.05.25 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7018991 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7018992 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7018993 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7018994 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7018995 2022.05.25 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 7018996 2022.05.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7011028 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7011030 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7011032 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7011035 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7011037 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7018727 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7018808 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7010963 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7010964 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7010965 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7011016 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7011019 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7005612 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7005613 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7005614 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7005615 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7005616 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7005617 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7005624 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6993055 2022.05.21 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6993046 2022.05.21 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6993048 2022.05.21 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6993050 2022.05.21 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6993051 2022.05.21 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6993052 2022.05.21 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6993054 2022.05.21 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6993056 2022.05.21 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6993057 2022.05.21 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6993058 2022.05.21 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6993059 2022.05.21 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6993060 2022.05.21 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6993067 2022.05.21 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6993071 2022.05.21 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6993072 2022.05.21 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6993073 2022.05.21 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6993033 2022.05.20 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6993035 2022.05.20 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6993040 2022.05.20 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6982186 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6982188 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6982190 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6982191 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6982193 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6982194 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6982195 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6987763 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6987764 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6987765 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6987778 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6987782 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6987783 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6987784 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6987787 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6987791 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6987796 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6987809 2022.05.19 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6987815 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6987818 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 6987853 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6987855 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6987857 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6987863 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6987874 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6987879 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6987886 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6982170 2022.05.17 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6982171 2022.05.17 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6962428 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6962335 2022.05.15 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6962337 2022.05.15 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6962359 2022.05.15 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6962363 2022.05.15 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6962365 2022.05.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6962369 2022.05.15 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6962386 2022.05.15 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6962387 2022.05.15 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6962391 2022.05.15 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6962398 2022.05.15 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6962402 2022.05.15 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6938971 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6938972 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6938973 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6938974 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6938975 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6938976 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6938977 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6938978 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6938979 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6938980 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6938981 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6938982 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6938983 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6938984 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6938985 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6938986 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6938987 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6938988 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6938989 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6928010 2022.05.13 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6938914 2022.05.13 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6938915 2022.05.13 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6938916 2022.05.13 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6938917 2022.05.13 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6938918 2022.05.13 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6938920 2022.05.13 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6938921 2022.05.13 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6938923 2022.05.13 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6938924 2022.05.13 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6938925 2022.05.13 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6938926 2022.05.13 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6938927 2022.05.13 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6938928 2022.05.13 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6938929 2022.05.13 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6938930 2022.05.13 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6938931 2022.05.13 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6938932 2022.05.13 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6927957 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6927958 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6927960 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6927961 2022.05.12 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6927963 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6927964 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6927968 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6927972 2022.05.12 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6927974 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6927977 2022.05.12 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6927978 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6927979 2022.05.12 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6927989 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6927990 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6927991 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6927997 2022.05.12 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6927998 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6927999 2022.05.12 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6928000 2022.05.12 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6927895 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6927901 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6927902 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6910674 2022.05.09 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6910675 2022.05.09 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6910676 2022.05.09 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6910679 2022.05.09 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6910680 2022.05.09 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6895299 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6895300 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6895301 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6895302 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6895303 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6895304 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6895305 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6895306 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6895307 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6895308 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6895309 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6895310 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6895311 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6895312 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6895337 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6895381 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6895457 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6895458 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6895459 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6887280 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6887286 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6887292 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6887293 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6887294 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6887314 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6887315 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6887316 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6872424 2022.05.04 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6872215 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6872219 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6872222 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6872225 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6872226 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6872229 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6872273 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6872274 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6872275 2022.05.03 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 6872276 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6872277 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6872278 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6872279 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6872280 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6872281 2022.05.03 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 4 6872282 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 6872283 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6872284 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6872285 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6872286 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6872287 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6872288 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6872289 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6872432 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6852371 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6852373 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6852374 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6852375 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6852376 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6852377 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6852378 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 6852399 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6852452 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6852455 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6852458 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6852476 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6852478 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6838277 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6838273 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6838274 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6838275 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6834323 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6833923 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6833926 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6833928 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6833941 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6833953 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6834001 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6834010 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6834011 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6834063 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6834064 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6817585 2022.04.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6817568 2022.04.28 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6817569 2022.04.28 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6817570 2022.04.28 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6817571 2022.04.28 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6817572 2022.04.28 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6817573 2022.04.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6817574 2022.04.28 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6817575 2022.04.28 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6817576 2022.04.28 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6817577 2022.04.28 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6817578 2022.04.28 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6817579 2022.04.28 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6792466 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6792467 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6792469 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6792470 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6784689 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6784690 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6784691 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6784692 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6784693 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6784694 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6784695 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6784696 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6784697 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6784698 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6784708 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6784709 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6784710 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6784728 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6784729 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6784730 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6784731 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6784732 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6784734 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6766345 2022.04.22 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6766347 2022.04.22 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6766303 2022.04.21 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6766306 2022.04.21 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6766309 2022.04.21 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6766312 2022.04.21 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6766315 2022.04.21 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6766317 2022.04.21 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6766319 2022.04.21 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6766322 2022.04.21 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6766341 2022.04.21 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6766343 2022.04.21 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6766344 2022.04.21 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6724838 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6724840 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6724859 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6724891 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6733006 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 6724796 2022.04.15 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6724797 2022.04.15 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6724799 2022.04.15 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6724802 2022.04.15 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6724834 2022.04.15 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6724835 2022.04.15 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6724629 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6724631 2022.04.14 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6724632 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6724634 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6724635 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6724650 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6724651 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6724652 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 28 6724653 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6724683 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6724747 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6724766 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6725834 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6724614 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6724615 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6707762 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6707763 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6707764 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6707765 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6707766 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6707767 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6707723 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6707724 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6707725 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6707726 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6707727 2022.04.11 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6707728 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6707729 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6707730 2022.04.11 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6707731 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6707732 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6707733 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6707734 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6707735 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6707736 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6707737 2022.04.11 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6696474 2022.04.10 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6696475 2022.04.10 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6696477 2022.04.10 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6674518 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6674519 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6674520 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6674521 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6674522 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6674523 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6674524 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6674525 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6674526 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6674527 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6674528 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6674529 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6674530 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6674531 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6674532 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6674533 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6674534 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6674535 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6674536 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6674537 2022.04.08 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6674538 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6674539 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6674540 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6674541 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6674542 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6674544 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6677254 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6677257 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6677258 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6677259 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6677260 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6677261 2022.04.08 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6670972 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6670995 2022.04.07 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6670997 2022.04.07 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6670998 2022.04.07 OP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6670999 2022.04.07 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6671000 2022.04.07 OP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6671001 2022.04.07 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6671002 2022.04.07 OP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6671003 2022.04.07 OP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6670930 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6670931 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6670932 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6670933 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6670934 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6670935 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6670936 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6670937 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6670938 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6670939 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6664074 2022.04.05 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6664075 2022.04.05 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6664076 2022.04.05 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6664077 2022.04.05 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6664078 2022.04.05 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6664079 2022.04.05 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6664080 2022.04.05 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6664081 2022.04.05 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6664082 2022.04.05 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6664083 2022.04.05 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6660213 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6660214 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6660215 2022.04.04 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6660216 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6660217 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6660218 2022.04.04 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6660219 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6660220 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6660221 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6660222 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6660224 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6660231 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6660232 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6660233 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6660234 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6660235 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6660236 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6660238 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6660239 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6660242 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6660257 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6660259 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6660263 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6660271 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6660274 2022.04.04 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6652798 2022.04.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6652804 2022.04.03 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6652805 2022.04.03 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6652818 2022.04.03 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6652820 2022.04.03 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6652822 2022.04.03 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6644696 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6644697 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6644698 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6644699 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6644700 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6652785 2022.04.02 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6652786 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6652787 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6652788 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6652789 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6652790 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6652791 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6652792 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6652793 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6652794 2022.04.02 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6637107 2022.03.30 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6637110 2022.03.30 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6637044 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6637045 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6637046 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6637047 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6637048 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6637083 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6637087 2022.03.29 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6626476 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6626478 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6626479 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6626443 2022.03.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6626444 2022.03.25 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6626445 2022.03.25 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6626446 2022.03.25 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6626447 2022.03.25 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6626448 2022.03.25 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6626449 2022.03.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6626281 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6626294 2022.03.24 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6626298 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6626302 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6626311 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6626320 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6626323 2022.03.24 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6626328 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6626332 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6626407 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6626416 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6626418 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6626420 2022.03.24 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6579628 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 6579629 2022.03.20 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6579630 2022.03.20 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6579631 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6579632 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6579633 2022.03.20 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6579634 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6579635 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6579636 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6579637 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6579638 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6579639 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6579640 2022.03.20 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6579641 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 6579642 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6579462 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6579446 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6579359 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6579360 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6579361 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6579362 2022.03.19 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6579364 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6579365 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6579366 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6579367 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6579368 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6579447 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6579459 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6579461 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6579465 2022.03.19 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6579466 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6579467 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6579468 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6579477 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6579478 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6579498 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6579499 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6579500 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6579501 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6579502 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6579503 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6579504 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6579505 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6579506 2022.03.19 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6568792 2022.03.16 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6568793 2022.03.16 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6568794 2022.03.16 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6568795 2022.03.16 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6568796 2022.03.16 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6554035 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6554037 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6545771 2022.03.12 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6545882 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6545883 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6545884 2022.03.12 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6545885 2022.03.12 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6545886 2022.03.12 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6545887 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6545888 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6545889 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6545890 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6545891 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6545892 2022.03.12 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6545894 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6545895 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6545896 2022.03.12 ŚL mapa