Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Dziadkiewicz : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6356714 2022.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6356713 2022.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6356712 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6356711 2022.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6356709 2022.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6356708 2022.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6356710 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6356706 2022.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6356707 2022.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6356705 2022.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6356704 2022.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6336409 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6336408 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6336406 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6336405 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6336410 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6336404 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6336398 2022.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6336393 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6336403 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6336400 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6336402 2022.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6336401 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 46 6336396 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6336395 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6336407 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6336399 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6336397 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6327022 2022.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6326992 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6326994 2022.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6326993 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6326990 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6328443 2022.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6328500 2022.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6328442 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6328444 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6326991 2022.01.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6326995 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6326988 2022.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6326989 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 6326987 2022.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6319887 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6319888 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6315847 2022.01.01 mapa