Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Dziadkiewicz : Artur Dziadkiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 7442508 2022.09.23 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7442512 2022.09.23 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7442511 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7442510 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1000 7442509 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7442513 2022.09.23 PM mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7442507 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 7423848 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7423847 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7423846 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7423845 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7423844 2022.09.18 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7423843 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7423842 2022.09.18 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7423841 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7423838 2022.09.18 MB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7426924 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7426923 2022.09.18 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7426922 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7423840 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7423837 2022.09.18 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7423836 2022.09.18 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 7423839 2022.09.18 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 20 7423494 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7423493 2022.09.18 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7423491 2022.09.18 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 7423490 2022.09.18 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 15 7423492 2022.09.18 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 20 7423495 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 7423487 2022.09.18 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7423486 2022.09.18 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7423485 2022.09.18 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7423484 2022.09.18 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7423482 2022.09.18 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7423489 2022.09.18 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7423483 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7423481 2022.09.18 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7423480 2022.09.18 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7423488 2022.09.18 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7423479 2022.09.18 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 7423477 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 7423478 2022.09.18 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 20 7423475 2022.09.18 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7423476 2022.09.18 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7423474 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7390954 2022.09.06 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7382522 2022.09.04 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7382521 2022.09.04 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7382519 2022.09.04 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 7382518 2022.09.04 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7382517 2022.09.04 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 7382523 2022.09.04 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7382515 2022.09.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7382514 2022.09.04 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 7382516 2022.09.04 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7382513 2022.09.04 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7382511 2022.09.04 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 20 7382510 2022.09.04 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7382512 2022.09.04 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 7382508 2022.09.04 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7382509 2022.09.04 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7382506 2022.09.04 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7382507 2022.09.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7359028 2022.08.27 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7359026 2022.08.27 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7359027 2022.08.27 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7359025 2022.08.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7350937 2022.08.25 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7350935 2022.08.25 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7350934 2022.08.25 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7350933 2022.08.25 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7350932 2022.08.25 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7350931 2022.08.25 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7350930 2022.08.25 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7350928 2022.08.25 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7350929 2022.08.25 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7350927 2022.08.25 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7350926 2022.08.25 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7350925 2022.08.25 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7348415 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7348414 2022.08.24 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7348179 2022.08.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7348174 2022.08.24 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7348175 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7348177 2022.08.24 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 7348178 2022.08.24 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7348176 2022.08.24 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7348171 2022.08.24 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7348170 2022.08.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7348169 2022.08.24 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7348168 2022.08.24 WP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7346407 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7343341 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 18 7345787 2022.08.22 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7343342 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7343340 2022.08.22 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7343344 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 13 7343338 2022.08.22 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7343343 2022.08.22 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7343339 2022.08.22 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7343337 2022.08.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7343086 2022.08.22 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7343085 2022.08.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7343084 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7343100 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7343101 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7343099 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7343098 2022.08.22 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7343097 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7343102 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7343096 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7343095 2022.08.22 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7343093 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7343094 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7343092 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7343091 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7343088 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7343090 2022.08.22 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7343089 2022.08.22 WP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7343087 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7342431 2022.08.21 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7336858 2022.08.20 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7333552 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 7333551 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7333555 2022.08.19 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7333554 2022.08.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7333550 2022.08.19 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 7333549 2022.08.19 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7333553 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7333548 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7333547 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7333546 2022.08.19 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7333545 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7333544 2022.08.19 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7333543 2022.08.19 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7333542 2022.08.19 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 7333541 2022.08.19 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7319659 2022.08.15 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7319647 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7319645 2022.08.15 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7319646 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7319643 2022.08.15 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 7319644 2022.08.15 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7319642 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 7319640 2022.08.15 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 7319641 2022.08.15 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7319639 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7319638 2022.08.15 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7314884 2022.08.13 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 7314883 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 7314880 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7314881 2022.08.13 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 7314882 2022.08.13 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 17 7314879 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7311551 2022.08.12 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7311553 2022.08.12 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7311552 2022.08.12 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7312473 2022.08.12 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7312474 2022.08.12 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7312475 2022.08.12 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 7311548 2022.08.12 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7311550 2022.08.12 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311546 2022.08.12 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 7311547 2022.08.12 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7311549 2022.08.12 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7275426 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7275390 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7275387 2022.07.31 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7275388 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7275389 2022.07.31 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7275277 2022.07.31 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7275276 2022.07.31 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7275275 2022.07.31 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7275272 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 7275273 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 7275274 2022.07.31 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7275271 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 7275270 2022.07.31 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7263371 2022.07.26 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7263362 2022.07.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7263192 2022.07.26 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 7263191 2022.07.26 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7263190 2022.07.26 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7264972 2022.07.26 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7264973 2022.07.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7264974 2022.07.26 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7255702 2022.07.24 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7255701 2022.07.24 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7255611 2022.07.24 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7255610 2022.07.24 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7255606 2022.07.24 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7255605 2022.07.24 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7255604 2022.07.24 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 7255603 2022.07.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7255608 2022.07.24 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7255602 2022.07.24 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7255609 2022.07.24 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7255601 2022.07.24 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7255600 2022.07.24 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 7255607 2022.07.24 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7259760 2022.07.24 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7255598 2022.07.24 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 7255599 2022.07.24 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7255597 2022.07.24 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7255595 2022.07.24 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7255596 2022.07.24 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 75 7255594 2022.07.24 MB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7230499 2022.07.16 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7230494 2022.07.16 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7230495 2022.07.16 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 17 7230493 2022.07.16 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 7230492 2022.07.16 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7230500 2022.07.16 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7230490 2022.07.16 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7230498 2022.07.16 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7230491 2022.07.16 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7230497 2022.07.16 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7230496 2022.07.16 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7230489 2022.07.16 MB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7230487 2022.07.16 MB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7230488 2022.07.16 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7230486 2022.07.16 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7210769 2022.07.10 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7210771 2022.07.10 MB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7210772 2022.07.10 MB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7210770 2022.07.10 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7210767 2022.07.10 MB mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7210768 2022.07.10 MB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7210766 2022.07.10 MB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7210761 2022.07.10 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7210762 2022.07.10 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7210764 2022.07.10 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7210763 2022.07.10 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7210765 2022.07.10 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7210759 2022.07.10 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7210760 2022.07.10 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7210758 2022.07.10 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 7210756 2022.07.10 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7210757 2022.07.10 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7210755 2022.07.10 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 7210754 2022.07.10 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7210753 2022.07.10 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7210752 2022.07.10 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 7210750 2022.07.10 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 7210751 2022.07.10 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7201462 2022.07.07 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1000 7186700 2022.07.03 MB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7186696 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7186714 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7186695 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7186711 2022.07.03 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7186713 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7186693 2022.07.03 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7186697 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7186692 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7186731 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7186712 2022.07.03 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7186710 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7186727 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7186730 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7186729 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 7186721 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7186726 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7186718 2022.07.03 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7186715 2022.07.03 MB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7186705 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7186728 2022.07.03 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 7186709 2022.07.03 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 7186703 2022.07.03 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7186699 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7186716 2022.07.03 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7186691 2022.07.03 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 7186690 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7186689 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7186687 2022.07.03 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7186688 2022.07.03 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7186685 2022.07.03 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7186686 2022.07.03 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 7186684 2022.07.03 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7186694 2022.07.03 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 7186683 2022.07.03 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7186680 2022.07.03 MB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7186681 2022.07.03 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7186682 2022.07.03 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7186679 2022.07.03 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7186677 2022.07.03 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7186678 2022.07.01 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7180330 2022.07.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7180236 2022.07.01 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7180235 2022.07.01 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7159894 2022.06.26 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 7159896 2022.06.26 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7159897 2022.06.26 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7159891 2022.06.26 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 7159895 2022.06.26 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7159892 2022.06.26 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7159893 2022.06.26 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7159890 2022.06.26 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7159889 2022.06.26 MB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7159888 2022.06.26 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7159885 2022.06.26 MB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7159887 2022.06.26 MB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7159886 2022.06.26 MB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7159884 2022.06.26 MB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7159882 2022.06.26 MB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7159880 2022.06.26 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7159883 2022.06.26 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7159881 2022.06.26 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 7159879 2022.06.26 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7159877 2022.06.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7159876 2022.06.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7159878 2022.06.26 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7159875 2022.06.26 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7159874 2022.06.26 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7149827 2022.06.23 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7149414 2022.06.23 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7149412 2022.06.23 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7149413 2022.06.23 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7149411 2022.06.23 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7149406 2022.06.23 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7149408 2022.06.23 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7149410 2022.06.23 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7149407 2022.06.23 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7149409 2022.06.23 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7149404 2022.06.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7149403 2022.06.23 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7149405 2022.06.23 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7122054 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7122075 2022.06.16 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7118178 2022.06.16 PM mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 7118176 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7118177 2022.06.16 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7118175 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7118174 2022.06.16 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7118172 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7118173 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7118168 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7118171 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7118170 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7118169 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7118166 2022.06.16 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7118167 2022.06.16 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7118165 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7118164 2022.06.16 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7118159 2022.06.16 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7118160 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7118163 2022.06.16 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7118162 2022.06.16 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 7118161 2022.06.16 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7118158 2022.06.16 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7097570 2022.06.11 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7101760 2022.06.11 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7097567 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7097564 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7097566 2022.06.11 PM mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 7100201 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7097565 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7097575 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7097574 2022.06.11 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7097573 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7097572 2022.06.11 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7097571 2022.06.11 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7097569 2022.06.11 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7097568 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7097562 2022.06.11 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7097560 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7097559 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7097561 2022.06.11 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7097557 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7097556 2022.06.11 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 7097563 2022.06.11 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7097558 2022.06.11 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7097555 2022.06.11 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7094528 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7070380 2022.06.05 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7070381 2022.06.05 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7070379 2022.06.05 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7071882 2022.06.05 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7071883 2022.06.05 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7056104 2022.06.03 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7056103 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7056102 2022.06.03 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7056098 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7056099 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7056101 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7056095 2022.06.03 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7056094 2022.06.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7056100 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7056097 2022.06.03 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7056093 2022.06.03 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7056096 2022.06.03 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7056092 2022.06.03 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7056091 2022.06.03 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7056090 2022.06.03 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7056089 2022.06.03 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7056088 2022.06.03 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7052565 2022.06.02 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7040868 2022.05.30 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7040862 2022.05.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7040867 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7040861 2022.05.30 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7040864 2022.05.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7040865 2022.05.30 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7040866 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 7040859 2022.05.30 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7040860 2022.05.30 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7040863 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7040856 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7040855 2022.05.30 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7040857 2022.05.30 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7040858 2022.05.30 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7030911 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7030802 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7030756 2022.05.29 MB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7030757 2022.05.29 MB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7030755 2022.05.29 MB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7030754 2022.05.29 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7030753 2022.05.29 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7030617 2022.05.29 MB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7030616 2022.05.29 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7030615 2022.05.29 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7030614 2022.05.29 MB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7030613 2022.05.29 MB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7030612 2022.05.29 MB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7030611 2022.05.29 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7030610 2022.05.29 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7030609 2022.05.29 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7030608 2022.05.29 MB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7030607 2022.05.29 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7030606 2022.05.29 MB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7030605 2022.05.29 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7030604 2022.05.29 MB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7030544 2022.05.29 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7025927 2022.05.28 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7025908 2022.05.28 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7025907 2022.05.28 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7025906 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7025905 2022.05.28 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7025904 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7025903 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7025902 2022.05.28 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7025901 2022.05.28 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7025900 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7025899 2022.05.28 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7025898 2022.05.28 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7025897 2022.05.28 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7025787 2022.05.28 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7025786 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7025785 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7025784 2022.05.28 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7025783 2022.05.28 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7017118 2022.05.26 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6995790 2022.05.22 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6995789 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6995703 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6995702 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6995698 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6995699 2022.05.22 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6995700 2022.05.22 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6995701 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6995697 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6995515 2022.05.22 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6995514 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6995513 2022.05.22 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6995512 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 6995510 2022.05.22 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6995511 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6995509 2022.05.22 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6995508 2022.05.22 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6995507 2022.05.22 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6995506 2022.05.22 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7006519 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7002269 2022.05.22 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6995505 2022.05.22 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6995504 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 6995502 2022.05.22 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6995503 2022.05.22 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6995501 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6995500 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6995499 2022.05.22 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 29 6995498 2022.05.22 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6995497 2022.05.22 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 6995496 2022.05.22 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6995495 2022.05.22 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6995494 2022.05.22 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6995493 2022.05.22 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6986900 2022.05.20 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6986899 2022.05.20 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6986898 2022.05.20 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6986897 2022.05.20 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6986896 2022.05.20 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6986895 2022.05.20 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 6986894 2022.05.20 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6986893 2022.05.20 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6986892 2022.05.20 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6986891 2022.05.20 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6986890 2022.05.20 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6986889 2022.05.20 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6980768 2022.05.19 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6980767 2022.05.19 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6980766 2022.05.19 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6980765 2022.05.19 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6980764 2022.05.19 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6980763 2022.05.19 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6975923 2022.05.18 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6975924 2022.05.18 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6975925 2022.05.18 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6960210 2022.05.16 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6960209 2022.05.16 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6960208 2022.05.16 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6960207 2022.05.16 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6959890 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 6948609 2022.05.15 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 6948608 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6948607 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6948606 2022.05.15 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6948605 2022.05.15 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6948604 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 6948603 2022.05.15 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 10 6948602 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 6948601 2022.05.15 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 6948600 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6948599 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6948598 2022.05.15 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6948597 2022.05.15 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6948596 2022.05.15 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 6948595 2022.05.15 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6948594 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 6928933 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6928934 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6853746 2022.05.03 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6845820 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6823632 2022.04.29 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6817036 2022.04.29 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6813471 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6813482 2022.04.28 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6813470 2022.04.28 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6813474 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6813472 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6813469 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6813464 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 6813460 2022.04.28 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6813467 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6813466 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1900 6813463 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6813458 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 70 6813450 2022.04.28 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 6813457 2022.04.28 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6813490 2022.04.28 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6813442 2022.04.28 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6813455 2022.04.28 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6813432 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6813443 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6813439 2022.04.28 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6813447 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6813448 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6813452 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6813437 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 6813446 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1000 6813444 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 15 6813433 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6813426 2022.04.28 PL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6813420 2022.04.28 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6813427 2022.04.28 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6813438 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6813424 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6813436 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 6813425 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6813422 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6813423 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 80 6813454 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6813449 2022.04.28 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6813465 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6813461 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6813451 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 6813456 2022.04.28 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 60 6813445 2022.04.28 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 6813434 2022.04.28 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6813431 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6813428 2022.04.28 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6813441 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6813430 2022.04.28 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6813435 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6813429 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6813440 2022.04.28 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 12 6813421 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6813489 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6813488 2022.04.28 PL mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 6813487 2022.04.28 PL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6813486 2022.04.28 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6813485 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6813484 2022.04.28 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6813480 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6813483 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6813481 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6813478 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6813477 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6813476 2022.04.28 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6813473 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6813468 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6807819 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6804231 2022.04.27 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6796255 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6796251 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6796253 2022.04.26 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6796256 2022.04.26 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6796252 2022.04.26 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6796254 2022.04.26 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6796250 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6796247 2022.04.26 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6796249 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6796246 2022.04.26 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6796248 2022.04.26 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6796245 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6795539 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6795537 2022.04.26 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6795538 2022.04.26 PL mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 6794390 2022.04.25 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6780634 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6780635 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 46 6787457 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6780631 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6780633 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6780632 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6780629 2022.04.24 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6780628 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6780630 2022.04.24 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6770642 2022.04.23 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6770641 2022.04.23 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6770640 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6770638 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6770639 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6770637 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6770636 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6768462 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6771757 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6766716 2022.04.22 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6765013 2022.04.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6765014 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6765012 2022.04.22 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6764972 2022.04.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6764974 2022.04.22 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6764970 2022.04.22 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6764969 2022.04.22 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6764971 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6764973 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6764968 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6764967 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6764966 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6764963 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6764964 2022.04.22 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6764965 2022.04.22 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6764962 2022.04.22 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6764961 2022.04.22 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6764960 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6762936 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6762935 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6762933 2022.04.21 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6762934 2022.04.21 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6760318 2022.04.21 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6760163 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6758886 2022.04.21 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6758885 2022.04.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6758884 2022.04.21 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6758883 2022.04.21 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6758881 2022.04.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6758880 2022.04.21 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6758882 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6758879 2022.04.21 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6758878 2022.04.21 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6758902 2022.04.21 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6758901 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6758898 2022.04.21 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6758897 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6758899 2022.04.21 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6758896 2022.04.21 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6758900 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6758895 2022.04.21 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6758893 2022.04.21 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6758894 2022.04.21 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6758891 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6758892 2022.04.21 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6758890 2022.04.21 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6758889 2022.04.21 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6758888 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6758887 2022.04.21 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6755895 2022.04.20 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6755894 2022.04.20 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6755892 2022.04.20 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6755893 2022.04.20 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6755897 2022.04.20 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6755890 2022.04.20 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6755896 2022.04.20 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6755888 2022.04.20 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6755886 2022.04.20 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6755885 2022.04.20 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6755889 2022.04.20 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6755891 2022.04.20 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6755887 2022.04.20 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6755883 2022.04.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6755884 2022.04.20 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6725177 2022.04.16 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6725176 2022.04.16 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6724076 2022.04.16 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6724074 2022.04.16 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6724072 2022.04.16 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6724075 2022.04.16 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6724073 2022.04.16 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6724069 2022.04.16 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6724071 2022.04.16 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6724067 2022.04.16 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6724068 2022.04.16 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6724070 2022.04.16 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6724066 2022.04.16 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6719046 2022.04.15 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6705083 2022.04.13 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6705082 2022.04.13 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6705058 2022.04.13 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6695635 2022.04.11 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6678065 2022.04.09 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6694742 2022.04.09 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6678066 2022.04.09 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6678062 2022.04.09 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6678064 2022.04.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6678063 2022.04.09 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6678061 2022.04.09 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6678067 2022.04.09 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6660709 2022.04.04 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6660708 2022.04.04 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6660707 2022.04.04 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6659424 2022.04.04 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6659423 2022.04.04 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6659421 2022.04.04 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6659418 2022.04.04 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6659417 2022.04.04 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6659422 2022.04.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 6659414 2022.04.04 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6659419 2022.04.04 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6659416 2022.04.04 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6659420 2022.04.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6659413 2022.04.04 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6659412 2022.04.04 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6659415 2022.04.04 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6659411 2022.04.04 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6659410 2022.04.04 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6659408 2022.04.04 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6659409 2022.04.04 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6659406 2022.04.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6659405 2022.04.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6659407 2022.04.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6659403 2022.04.04 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6659404 2022.04.04 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6659401 2022.04.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6659400 2022.04.04 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6659402 2022.04.04 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6659399 2022.04.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6659398 2022.04.04 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6659397 2022.04.04 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6659394 2022.04.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6659396 2022.04.04 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6659395 2022.04.04 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6649687 2022.04.03 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6649688 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6649686 2022.04.03 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6649685 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6649684 2022.04.03 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6649681 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6649683 2022.04.03 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6649680 2022.04.03 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6658809 2022.04.03 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6649682 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6649679 2022.04.03 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6649678 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 24 6649677 2022.04.03 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 6649676 2022.04.03 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 18 6649675 2022.04.03 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6649674 2022.04.03 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6620125 2022.03.27 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6620110 2022.03.27 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6616769 2022.03.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6616768 2022.03.27 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6616767 2022.03.27 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6616766 2022.03.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6615234 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6615232 2022.03.27 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6615233 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6615231 2022.03.27 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6615230 2022.03.27 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6615229 2022.03.27 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6615227 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6615228 2022.03.27 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 6615225 2022.03.27 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6615226 2022.03.26 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6615224 2022.03.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6615223 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6615222 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6609718 2022.03.26 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6593329 2022.03.22 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6593328 2022.03.22 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6593330 2022.03.22 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6593327 2022.03.22 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6593326 2022.03.22 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6593325 2022.03.22 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6586918 2022.03.21 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6571676 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6571670 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 6571595 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6571594 2022.03.19 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6571592 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6571593 2022.03.19 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 6571591 2022.03.19 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6571590 2022.03.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6571589 2022.03.19 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6571588 2022.03.19 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6571587 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6571586 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 6571585 2022.03.19 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6571804 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6571934 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 6571935 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6572441 2022.03.19 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 6571584 2022.03.19 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6571583 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6571581 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 6571580 2022.03.19 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6571582 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6571578 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6571579 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6571577 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 6571576 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6571575 2022.03.19 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6571573 2022.03.19 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6571574 2022.03.19 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6571572 2022.03.19 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 6571569 2022.03.19 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6571570 2022.03.19 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6571571 2022.03.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6566074 2022.03.17 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6566070 2022.03.17 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6566072 2022.03.17 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6566073 2022.03.17 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6566071 2022.03.17 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6566069 2022.03.17 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6566068 2022.03.17 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6558600 2022.03.15 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6558601 2022.03.15 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6558599 2022.03.15 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6550785 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6550786 2022.03.13 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6550787 2022.03.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6550788 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6550789 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6550790 2022.03.13 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6550791 2022.03.13 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6550792 2022.03.13 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6533447 2022.03.09 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6533450 2022.03.09 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 6533449 2022.03.09 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6533448 2022.03.09 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6506328 2022.03.01 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6506327 2022.03.01 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6506330 2022.02.27 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6506329 2022.02.27 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 6465660 2022.02.17 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 6451149 2022.02.13 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6451079 2022.02.13 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6451077 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6451080 2022.02.13 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6451078 2022.02.13 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 6451076 2022.02.13 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6451075 2022.02.13 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6459656 2022.02.13 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 6450766 2022.02.13 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6450708 2022.02.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6450703 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6450702 2022.02.13 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6450701 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 6450700 2022.02.13 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6450699 2022.02.13 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6450523 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6450524 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6450525 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6441743 2022.02.10 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6441739 2022.02.10 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6441740 2022.02.10 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6441741 2022.02.10 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6441742 2022.02.10 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 6432709 2022.02.07 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6424326 2022.02.04 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6424126 2022.02.04 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6424125 2022.02.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6413395 2022.01.30 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6413394 2022.01.30 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6413393 2022.01.30 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6413392 2022.01.30 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6413391 2022.01.30 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 6413389 2022.01.30 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6413388 2022.01.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6413390 2022.01.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6413387 2022.01.30 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6400278 2022.01.24 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6395606 2022.01.23 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6395605 2022.01.23 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6395604 2022.01.23 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6395601 2022.01.23 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6395600 2022.01.23 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6395602 2022.01.23 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6395599 2022.01.23 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6395598 2022.01.23 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6395597 2022.01.23 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6389302 2022.01.22 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6389257 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6389161 2022.01.22 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6389163 2022.01.22 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6389164 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6388911 2022.01.22 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6388910 2022.01.22 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6388905 2022.01.22 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6388908 2022.01.22 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6388907 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6388902 2022.01.22 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6388909 2022.01.22 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6388904 2022.01.22 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 6388900 2022.01.22 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6388901 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6388906 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 6388903 2022.01.22 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6388668 2022.01.22 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6388666 2022.01.22 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6388667 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6388665 2022.01.22 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6388663 2022.01.22 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6388664 2022.01.22 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6388662 2022.01.22 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6388659 2022.01.22 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6388660 2022.01.22 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6388661 2022.01.22 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6388658 2022.01.22 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6380729 2022.01.18 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6380728 2022.01.18 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6356714 2022.01.10 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6356713 2022.01.10 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6356712 2022.01.10 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6356711 2022.01.10 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6356709 2022.01.10 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6356708 2022.01.10 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6356710 2022.01.10 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6356706 2022.01.10 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6356707 2022.01.10 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6356705 2022.01.10 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6356704 2022.01.10 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6336409 2022.01.06 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6336408 2022.01.06 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6336406 2022.01.06 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6336405 2022.01.06 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6336410 2022.01.06 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6336404 2022.01.06 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6336398 2022.01.06 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6336393 2022.01.06 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6336403 2022.01.06 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6336400 2022.01.06 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6336402 2022.01.06 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6336401 2022.01.06 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 46 6336396 2022.01.06 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6336395 2022.01.06 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6336407 2022.01.06 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6336399 2022.01.06 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6336397 2022.01.06 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6327022 2022.01.03 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6326992 2022.01.03 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6326994 2022.01.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6326993 2022.01.03 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6326990 2022.01.03 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6328444 2022.01.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6328500 2022.01.03 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6328443 2022.01.03 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6328442 2022.01.03 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6326991 2022.01.03 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6326995 2022.01.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6326988 2022.01.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6326989 2022.01.03 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 6326987 2022.01.03 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6319887 2022.01.01 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6319888 2022.01.01 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6315847 2022.01.01 PM mapa