Pełna lista obserwacji drużyny

Puchacz : Michał Karpeta


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6380440 2022.01.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6380439 2022.01.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6380441 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6380438 2022.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6380437 2022.01.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6380435 2022.01.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6380436 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6380429 2022.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6380428 2022.01.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6380427 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 550 6380426 2022.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6380395 2022.01.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6380394 2022.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6380379 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6380380 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6380378 2022.01.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6373031 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6372976 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6372495 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6372494 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6372373 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 6372350 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 44 6372348 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6372347 2022.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6372346 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 6372345 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6372250 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6372249 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6372248 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6372247 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6372099 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6372075 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6372073 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6372074 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6372072 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6372071 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6372070 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6372069 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6372046 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6372044 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6372045 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6372042 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6372043 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6372041 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6372040 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6372039 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6372038 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6372036 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6372037 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6371939 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6371929 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6371928 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6371927 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6371926 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6371925 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 6371924 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 6371923 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6371888 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6371887 2022.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6371885 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6371886 2022.01.16 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 6371884 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6371869 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6371868 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6371867 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6371866 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6371865 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6371864 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6371863 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6371751 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6371752 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6371750 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6371749 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6371747 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 17 6371748 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6371737 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6371736 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6371735 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6371731 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6371730 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6371729 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6371728 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6371727 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6371724 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6371725 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6366490 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6366489 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6366355 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6366354 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6366335 2022.01.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6366266 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6366265 2022.01.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6366264 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6366159 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6366158 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6366160 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6365907 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6365894 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6365893 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6365892 2022.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6365881 2022.01.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6365873 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6365872 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6365870 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 6365871 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6365679 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6365647 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6365642 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6365643 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6365641 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6365640 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6365639 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6365638 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6365611 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6365610 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6365609 2022.01.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6365608 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6365607 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6365606 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6365605 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6365604 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6365603 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6365602 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6365601 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6365600 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6365599 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6365598 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6365597 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6365596 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6365595 2022.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6365594 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6365592 2022.01.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6365591 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6365590 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6365589 2022.01.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6365588 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6365587 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6365586 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6365585 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6365584 2022.01.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6365583 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6365582 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6365581 2022.01.15 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6364204 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6364203 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 11 6364202 2022.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6364201 2022.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6364200 2022.01.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6363968 2022.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6363879 2022.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363878 2022.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6363877 2022.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6363876 2022.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6363875 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6363874 2022.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6363873 2022.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6363872 2022.01.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6363871 2022.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6363870 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6363869 2022.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363868 2022.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6363867 2022.01.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6363866 2022.01.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 6363865 2022.01.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6363864 2022.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6363863 2022.01.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6363862 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6363861 2022.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6363860 2022.01.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6362378 2022.01.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6362315 2022.01.13 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6362306 2022.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6362271 2022.01.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6362267 2022.01.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6359756 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 6359754 2022.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6359752 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6359753 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6359751 2022.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6359750 2022.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6359707 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6359706 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6359705 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6359704 2022.01.12 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6359703 2022.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6359702 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6359701 2022.01.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6359700 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6359630 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6359631 2022.01.12 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6359629 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6359628 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6359585 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6359584 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6359583 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6359582 2022.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6359581 2022.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6358116 2022.01.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6358011 2022.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6356003 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6356004 2022.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6356002 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6355435 2022.01.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6355434 2022.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6355433 2022.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6355432 2022.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6355431 2022.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6350391 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6350180 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6350051 2022.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6350052 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6350050 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6350049 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6349401 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6349284 2022.01.09 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6349283 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6349282 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6349280 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6349281 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6349216 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6349215 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6349160 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6349159 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6349158 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6349157 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6349156 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6349155 2022.01.09 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6349154 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6349153 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6349152 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6349151 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6349150 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6349149 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6349148 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6349147 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6349146 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6349145 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6349144 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6349143 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6349142 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6349141 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6349140 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6349139 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6349138 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6349137 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6349136 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6348938 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6348937 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 6348936 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6348935 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 6348934 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6348933 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6348932 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6348931 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6348899 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6348898 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 6348897 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6348896 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6348895 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6348894 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6348893 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6348892 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6348891 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6348890 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6348889 2022.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6348888 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6348887 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6348886 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6348885 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6348884 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6348883 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6348882 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6348881 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 6348880 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6348879 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6348878 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 34 6348877 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6348876 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6348875 2022.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6348874 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6348873 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6348872 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6348871 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6348870 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6348869 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6346107 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6345296 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 6345297 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6345295 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6345293 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6345291 2022.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6345292 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 6345290 2022.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6345294 2022.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6343682 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 6343663 2022.01.08 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6343662 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6343660 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6343661 2022.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 70 6343659 2022.01.08 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6343548 2022.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 320 6343547 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6343527 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6343526 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6343506 2022.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 150 6343476 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 70 6343475 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6343471 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6343472 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 6343470 2022.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 6343473 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 6343469 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6343415 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6343414 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6343413 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6343411 2022.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 6343404 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6343396 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6343391 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6343392 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6343377 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6343376 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6343375 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6343374 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6343373 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6343372 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6343371 2022.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6343370 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6343354 2022.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 6343353 2022.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6343280 2022.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6343278 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6343281 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6343279 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6343276 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6343277 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6343262 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6343263 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6343261 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6343260 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6343258 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6343257 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6343256 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6339304 2022.01.07 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6339138 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 6339084 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 46 6339085 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6339070 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6339064 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6338990 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6338989 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 33 6338988 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6338987 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6338986 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6338916 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6338914 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 6338915 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6338858 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6338857 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6338855 2022.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 6338856 2022.01.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6338773 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6338702 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6338703 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6338701 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6338704 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6338700 2022.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6338648 2022.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6338631 2022.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6338627 2022.01.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 6338626 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6338625 2022.01.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6338190 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 6338189 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6338136 2022.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6338090 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6338051 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6338050 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6338049 2022.01.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6338048 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6335473 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6335463 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6335462 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6335464 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6335461 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6335458 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6335459 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6335456 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6335457 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6335266 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6335263 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6335265 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6335264 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6333550 2022.01.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6333380 2022.01.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6331230 2022.01.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6330601 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6330419 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 6330420 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 6327395 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6327369 2022.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320380 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6319661 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6319660 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6319511 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6319507 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6319505 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6319506 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 72 6319504 2022.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6319503 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319374 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6319373 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6319372 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6319371 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319370 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6319369 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6319368 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 6319367 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6319366 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6319365 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6319364 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6319363 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6318863 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6318862 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6318861 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6318860 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6318859 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6318858 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6318857 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6318856 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6318855 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6318854 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6318853 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6318852 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6318851 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6318849 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6318848 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6318847 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6318846 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6318845 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 6318843 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6318842 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6318841 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6318840 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6318839 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6318838 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6318837 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6318836 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6318835 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6318834 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6318519 2022.01.02 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6318520 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6318518 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6318516 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6314432 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6314434 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 6314433 2022.01.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6314352 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6314329 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6314328 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6314327 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6314326 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6314188 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6314187 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6314186 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 6314185 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6314184 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6314183 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6314182 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6314181 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6314180 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6314179 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314178 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 56 6314177 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6314176 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6314175 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6314174 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6314173 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6314172 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 86 6314171 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6314170 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6313926 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6313927 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6313902 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6313901 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6313900 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6313897 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6313899 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6313898 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6313878 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 28 6313868 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6313860 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 6313861 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6313835 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6313834 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6313836 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6313777 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6313766 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6313765 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6313764 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6313745 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6313744 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6313743 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6313742 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6313741 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6313740 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6313739 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6313738 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6313737 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6313736 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6313735 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6313734 2022.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6313733 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6313637 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6313636 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6313635 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6313634 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6313633 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6313632 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6313631 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6313630 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6313519 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6313518 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 11 6313517 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6313515 2022.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 6313513 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6313512 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6313511 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6313510 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6313509 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6313508 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6313507 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6313506 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6313505 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6313504 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6313295 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 6313294 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6313293 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 6313292 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6315933 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6315932 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6315929 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6315930 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6315996 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6315995 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6315994 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6315993 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6315992 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6315991 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6315935 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6315934 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6315931 2022.01.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6316040 2022.01.01 mapa