Pełna lista obserwacji drużyny

Dzik : Sławomir Niedźwiecki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 7446990 2022.09.25 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 7446945 2022.09.25 PM mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 7451883 2022.09.24 PM mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 7451803 2022.09.23 PM mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 7451862 2022.09.23 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7451884 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7435619 2022.09.22 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 7435618 2022.09.22 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7435616 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 7435610 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 130 7435611 2022.09.22 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 7435613 2022.09.22 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 7435614 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7435617 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 7435609 2022.09.22 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7435606 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 7435607 2022.09.22 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 7435612 2022.09.22 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7435615 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7435604 2022.09.22 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7435608 2022.09.22 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7435603 2022.09.22 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7435605 2022.09.22 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 7435602 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 7435108 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7435107 2022.09.22 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7435109 2022.09.22 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7435106 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7435104 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7435103 2022.09.22 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 24 7435105 2022.09.22 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 7435111 2022.09.22 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 8 7435102 2022.09.22 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7435110 2022.09.22 PM mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7430207 2022.09.18 ŚL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 7407349 2022.09.12 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 7407351 2022.09.12 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 7407352 2022.09.12 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7407350 2022.09.12 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7407347 2022.09.12 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7407348 2022.09.12 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7407118 2022.09.12 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7407112 2022.09.12 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7407113 2022.09.12 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 7407024 2022.09.12 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7395971 2022.09.08 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7395886 2022.09.08 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 90 7395888 2022.09.08 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7395887 2022.09.08 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7395885 2022.09.08 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7395810 2022.09.08 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 151 7395812 2022.09.08 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7395809 2022.09.08 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7395808 2022.09.08 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 7395811 2022.09.08 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7395807 2022.09.08 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7383174 2022.09.04 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 7361724 2022.08.28 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7361723 2022.08.28 PL mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 7430208 2022.08.19 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 7202285 2022.07.07 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7202028 2022.07.07 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7200375 2022.07.06 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7199612 2022.07.06 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7199609 2022.07.06 MP mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 7199610 2022.07.06 MP mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 7199611 2022.07.06 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7197919 2022.07.06 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7195057 2022.07.05 ŚK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7195015 2022.07.05 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 22 7195014 2022.07.05 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 7195013 2022.07.05 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7160785 2022.06.26 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7160786 2022.06.26 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 7160784 2022.06.26 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 7160783 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7160782 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7160130 2022.06.26 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 7160131 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7160129 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7160127 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 7160126 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7160125 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7160124 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7160128 2022.06.26 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 5 7160123 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7160122 2022.06.26 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7137793 2022.06.19 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 7137795 2022.06.19 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7137792 2022.06.19 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7137791 2022.06.19 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 7137794 2022.06.19 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7130304 2022.06.18 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7130319 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7130320 2022.06.18 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7130305 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7130302 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7130303 2022.06.18 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7129972 2022.06.18 PL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7129711 2022.06.18 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7129688 2022.06.18 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7129690 2022.06.18 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7129691 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7129689 2022.06.18 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7123086 2022.06.16 PL mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7123085 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 7122411 2022.06.16 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 6 7122410 2022.06.16 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7120737 2022.06.16 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 7120738 2022.06.16 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7120303 2022.06.16 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 60 7119737 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7119360 2022.06.16 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7119359 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7119358 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7119357 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 7119356 2022.06.16 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7119353 2022.06.16 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7119350 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7119354 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 7119355 2022.06.16 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7119351 2022.06.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7119352 2022.06.16 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7119345 2022.06.16 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 7119349 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7119344 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 7119347 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 7119343 2022.06.16 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 7119346 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7119342 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7106540 2022.06.13 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7106539 2022.06.13 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7106538 2022.06.13 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 91 7105588 2022.06.12 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 105 7105550 2022.06.12 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7105549 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7105548 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7105547 2022.06.12 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7105483 2022.06.12 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7105359 2022.06.12 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7105358 2022.06.12 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7104907 2022.06.12 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7088742 2022.06.09 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7088743 2022.06.09 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7088744 2022.06.09 WM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7081885 2022.06.07 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7081774 2022.06.07 PM mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 7081238 2022.06.07 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7076497 2022.06.06 PM mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 7075035 2022.06.06 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7076495 2022.06.06 PM mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 7075034 2022.06.06 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7074920 2022.06.06 PM mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 7075038 2022.06.06 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7074811 2022.06.06 PM mapa
bardzo rzadki trznadel czarnogłowy, Emberiza melanocephala 1 7072415 2022.06.05 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7074912 2022.06.05 PM mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7053805 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7053806 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 7034808 2022.05.29 WM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 7036220 2022.05.29 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7036221 2022.05.29 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7038341 2022.05.29 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7038342 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 24 7038343 2022.05.29 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7038344 2022.05.29 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 220 7038439 2022.05.29 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 19 7038443 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7038467 2022.05.29 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7026377 2022.05.28 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7026376 2022.05.28 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7026375 2022.05.28 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7026374 2022.05.28 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 7023803 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7023801 2022.05.27 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7023800 2022.05.27 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7023799 2022.05.27 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7023802 2022.05.27 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7023798 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 31 7023797 2022.05.27 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7023796 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7023621 2022.05.27 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7023620 2022.05.27 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 7023618 2022.05.27 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 7023617 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7023615 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7023614 2022.05.27 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7023612 2022.05.27 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 7023613 2022.05.27 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 7 7023611 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 70 7023610 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 7023609 2022.05.27 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 12 7023616 2022.05.27 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 7023601 2022.05.27 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7023602 2022.05.27 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7023600 2022.05.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 7023599 2022.05.27 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 7023598 2022.05.27 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7023597 2022.05.27 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 7023596 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7023594 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7023593 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7023592 2022.05.27 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7023595 2022.05.27 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 160 7023591 2022.05.27 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7023590 2022.05.27 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 7023588 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 47 7023589 2022.05.27 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 9 7023587 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7022254 2022.05.27 WM mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6996414 2022.05.22 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6996052 2022.05.22 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6996033 2022.05.22 PL mapa
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 6995384 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6992474 2022.05.21 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6991809 2022.05.21 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6988433 2022.05.20 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6986989 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6986990 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6986987 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6986988 2022.05.20 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6986985 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6986984 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6986986 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6982666 2022.05.19 MZ mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6956447 2022.05.15 PL mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6948855 2022.05.15 PM mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 6948856 2022.05.15 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6948854 2022.05.15 MB mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6948857 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6948852 2022.05.15 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 6948851 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 6948850 2022.05.15 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6948849 2022.05.15 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6948847 2022.05.15 MB mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 6948846 2022.05.15 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6948845 2022.05.15 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 6948848 2022.05.15 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6948841 2022.05.15 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6948842 2022.05.15 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 6948844 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 90 6948840 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 6948853 2022.05.15 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 6948843 2022.05.15 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 6948839 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6944760 2022.05.15 WM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7008702 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 6929290 2022.05.13 PL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6922591 2022.05.12 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6922458 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6884299 2022.05.07 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 6883886 2022.05.07 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6883848 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 90 6883307 2022.05.07 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 300 6882880 2022.05.07 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 6882879 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6882591 2022.05.07 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6882590 2022.05.07 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6882589 2022.05.07 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6882588 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6882593 2022.05.07 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6882592 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6878379 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6878374 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6878372 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6878377 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6878373 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6878381 2022.05.06 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6878375 2022.05.06 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6878380 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6878371 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6878370 2022.05.06 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6878376 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6878378 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6876943 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6876908 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6876888 2022.05.06 WM mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7107866 2022.05.04 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6857606 2022.05.03 LB mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6857547 2022.05.03 LB mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 150 6857546 2022.05.03 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6857548 2022.05.03 LB mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6782869 2022.04.24 LB mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6782925 2022.04.24 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6781442 2022.04.24 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6781441 2022.04.24 LB mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6780868 2022.04.24 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6771860 2022.04.23 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6771859 2022.04.23 LB mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6771363 2022.04.23 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6780386 2022.04.23 LB mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6768297 2022.04.22 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6767934 2022.04.22 LB mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6766753 2022.04.22 LB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6766754 2022.04.22 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6766514 2022.04.22 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6765176 2022.04.22 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 45 6765172 2022.04.22 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6765170 2022.04.22 LB mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6765171 2022.04.22 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6765169 2022.04.22 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6765168 2022.04.22 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6765167 2022.04.22 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6764395 2022.04.22 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6764394 2022.04.22 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6764393 2022.04.22 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6760431 2022.04.21 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 6759418 2022.04.21 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6759417 2022.04.21 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6758998 2022.04.21 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6758997 2022.04.21 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6758996 2022.04.21 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6758993 2022.04.21 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6758995 2022.04.21 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6758994 2022.04.21 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6758953 2022.04.21 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6757524 2022.04.20 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6758952 2022.04.20 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6758951 2022.04.20 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6758950 2022.04.20 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6758949 2022.04.20 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6758948 2022.04.20 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6758947 2022.04.20 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6758944 2022.04.20 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6758946 2022.04.20 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6758945 2022.04.20 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6758943 2022.04.20 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6758942 2022.04.20 PM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6754522 2022.04.20 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6750220 2022.04.19 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6750221 2022.04.19 WM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6745871 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6745873 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6745872 2022.04.18 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6744980 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6744922 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6744920 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6744919 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6744921 2022.04.18 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6729292 2022.04.16 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1200 6729290 2022.04.16 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 6729291 2022.04.16 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 25 6729293 2022.04.16 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6729289 2022.04.16 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6729288 2022.04.16 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6729286 2022.04.16 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 140 6729287 2022.04.16 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6729283 2022.04.16 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6729284 2022.04.16 PL mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6729281 2022.04.16 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 68 6729285 2022.04.16 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6729282 2022.04.16 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 6729280 2022.04.16 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6717514 2022.04.14 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6717513 2022.04.14 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6717510 2022.04.14 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6707190 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6707187 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 800 6707188 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 6707184 2022.04.13 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6707186 2022.04.13 PL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6707185 2022.04.13 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 6707189 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6707183 2022.04.13 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6706597 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6706598 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6706596 2022.04.13 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6706594 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6706595 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6706593 2022.04.13 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 6706592 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6706591 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6706589 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 700 6706590 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6705251 2022.04.13 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6705250 2022.04.13 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6705252 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 6705253 2022.04.13 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6705249 2022.04.13 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6705248 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 900 6705247 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1200 6704911 2022.04.13 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6686689 2022.04.10 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 48 6685802 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 220 6685801 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6685585 2022.04.10 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6684944 2022.04.10 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6684869 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6684867 2022.04.10 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6684868 2022.04.10 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6684084 2022.04.10 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6684013 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6684012 2022.04.10 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6684011 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6684010 2022.04.10 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6665182 2022.04.06 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6652503 2022.04.03 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 170 6652502 2022.04.03 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6652393 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6652394 2022.04.03 PL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6651959 2022.04.03 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6651958 2022.04.03 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6650508 2022.04.03 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6650509 2022.04.03 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 6649935 2022.04.03 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6649807 2022.04.03 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 6649806 2022.04.03 PL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 6649753 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6649729 2022.04.03 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6649623 2022.04.03 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 6616481 2022.03.27 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 6616263 2022.03.27 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6616243 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6616242 2022.03.27 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 6615950 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1200 6615949 2022.03.27 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6615948 2022.03.27 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 6615947 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 6615682 2022.03.27 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 6615683 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6615283 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6615282 2022.03.27 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12500 6613304 2022.03.26 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2200 6613305 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 6613303 2022.03.26 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6612745 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6607825 2022.03.25 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6607853 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6607827 2022.03.25 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6607852 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 6607855 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6607850 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 6607854 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 6607826 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6607971 2022.03.25 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6607972 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6607973 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6607974 2022.03.25 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6607977 2022.03.25 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6607978 2022.03.25 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6607984 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6602700 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6602697 2022.03.24 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6602699 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6602698 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6601793 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6599113 2022.03.24 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6596146 2022.03.23 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6596147 2022.03.23 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 6596145 2022.03.23 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6596144 2022.03.23 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6596143 2022.03.23 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 250 6596142 2022.03.23 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 340 6596141 2022.03.23 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 110 6596140 2022.03.23 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6596139 2022.03.23 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6596138 2022.03.23 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6596137 2022.03.23 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6596136 2022.03.23 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6596134 2022.03.23 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6596135 2022.03.23 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6596132 2022.03.23 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6596131 2022.03.23 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6596133 2022.03.23 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6596130 2022.03.23 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6598870 2022.03.23 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6593040 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6590485 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6590484 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6590492 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6590490 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6590488 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6590489 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6590491 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 35 6590487 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6590486 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6590483 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6590482 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6590481 2022.03.22 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6590480 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6590479 2022.03.22 ŚL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6589567 2022.03.21 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6589377 2022.03.21 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6588858 2022.03.21 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6588857 2022.03.21 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6588856 2022.03.21 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6588538 2022.03.21 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6588445 2022.03.21 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6587521 2022.03.21 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6587519 2022.03.21 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6587517 2022.03.21 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6587520 2022.03.21 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6587516 2022.03.21 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6587518 2022.03.21 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6587522 2022.03.21 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6587511 2022.03.21 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6587513 2022.03.21 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6587512 2022.03.21 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6587514 2022.03.21 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6587515 2022.03.21 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6587510 2022.03.21 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6587044 2022.03.21 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6587043 2022.03.21 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6587042 2022.03.21 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3500 6568463 2022.03.18 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 6568462 2022.03.18 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6568464 2022.03.18 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6568334 2022.03.18 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 17 6568333 2022.03.18 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6568200 2022.03.18 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 6568201 2022.03.12 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6541478 2022.03.12 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6541477 2022.03.12 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6541286 2022.03.12 PL mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6541285 2022.03.12 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 57 6541287 2022.03.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6540455 2022.03.12 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6000 6539349 2022.03.10 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 68 6536168 2022.03.10 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6539413 2022.03.10 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6539395 2022.03.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6539362 2022.03.10 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6539396 2022.03.10 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6539401 2022.03.10 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6520604 2022.03.06 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6520603 2022.03.06 PM mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 23 6520174 2022.03.06 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 50 6519912 2022.03.06 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6519913 2022.03.06 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6519843 2022.03.06 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 35 6519839 2022.03.05 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6519838 2022.03.05 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 6519837 2022.03.05 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6519840 2022.03.05 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6519836 2022.03.05 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 6519835 2022.03.05 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 6519833 2022.03.05 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6519832 2022.03.05 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6519834 2022.03.05 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6519831 2022.03.05 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 6517171 2022.03.05 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 7 6516160 2022.03.05 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 21 6515749 2022.03.05 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6515750 2022.03.05 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6515748 2022.03.05 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 9 6515603 2022.03.05 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6515602 2022.03.05 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6515601 2022.03.05 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6519841 2022.03.05 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6514286 2022.03.04 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6514238 2022.03.04 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6514241 2022.03.04 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 6514236 2022.03.04 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6514237 2022.03.04 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 54 6514235 2022.03.04 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 61 6514234 2022.03.04 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6513792 2022.03.04 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6513791 2022.03.04 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6513790 2022.03.04 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 6513789 2022.03.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 6513788 2022.03.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6513786 2022.03.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 6513783 2022.03.04 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 250 6513782 2022.03.04 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 17 6513784 2022.03.04 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6513781 2022.03.04 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6513787 2022.03.04 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 210 6513780 2022.03.04 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 52 6513779 2022.03.04 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 6513775 2022.03.04 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6513774 2022.03.04 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6513776 2022.03.04 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 6513778 2022.03.04 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 15 6513773 2022.03.04 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6513777 2022.03.04 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6513772 2022.03.04 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6512972 2022.03.04 WM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6512971 2022.03.04 WM mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 6512937 2022.03.04 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 6512822 2022.03.04 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6512821 2022.03.04 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 6512823 2022.03.04 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6000 6512820 2022.03.04 WM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 16 6512819 2022.03.04 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6497337 2022.02.27 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 6497338 2022.02.27 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6497335 2022.02.26 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6497336 2022.02.26 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6497334 2022.02.26 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6491079 2022.02.26 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6478993 2022.02.22 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6478992 2022.02.22 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6478991 2022.02.22 PL mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 136 6478990 2022.02.22 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6472678 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6472680 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 6472682 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 6472677 2022.02.20 PL mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6472676 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6472679 2022.02.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6472681 2022.02.20 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 6472473 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 6472474 2022.02.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6472471 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 280 6472470 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 110 6472469 2022.02.20 PL mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6472468 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 6472466 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 140 6472467 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6472465 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6472227 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 6472228 2022.02.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6472226 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 6472097 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 650 6472096 2022.02.20 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 6472094 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6472090 2022.02.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6472089 2022.02.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 6472087 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 62 6472092 2022.02.20 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 6472095 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6472088 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6472086 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6472093 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6472085 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6472084 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 42 6472083 2022.02.20 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6472082 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6472081 2022.02.20 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6472080 2022.02.20 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6472079 2022.02.20 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 6472078 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6472076 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6472077 2022.02.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 6472073 2022.02.20 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 550 6472075 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 160 6472072 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 700 6472071 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6472074 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6472070 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 105 6472069 2022.02.20 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6472066 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6472067 2022.02.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6472064 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6472068 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 6472065 2022.02.20 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6471641 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 6471640 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6471639 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 6471637 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6471638 2022.02.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6471636 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6471614 2022.02.20 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6471615 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6471612 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6471613 2022.02.20 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6471602 2022.02.20 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6471601 2022.02.20 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6471603 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6471600 2022.02.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6471599 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 6471598 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 6471596 2022.02.20 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6471597 2022.02.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6471594 2022.02.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6471595 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6471593 2022.02.20 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6471590 2022.02.20 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 750 6471592 2022.02.20 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6471591 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 31 6471589 2022.02.20 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6471588 2022.02.20 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1600 6471582 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 6471586 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 6471587 2022.02.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6471581 2022.02.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6471580 2022.02.20 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 6471585 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6471584 2022.02.20 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6471579 2022.02.20 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6471578 2022.02.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6471583 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6471576 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6471577 2022.02.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6471575 2022.02.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6471573 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6471574 2022.02.20 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6471511 2022.02.20 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 6471513 2022.02.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6471512 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6468104 2022.02.18 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 35 6468102 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6468103 2022.02.18 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6468101 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6468099 2022.02.18 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6467596 2022.02.18 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6467595 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 700 6467593 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6467594 2022.02.18 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6467592 2022.02.18 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6467412 2022.02.18 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 400 6467411 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6467410 2022.02.18 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6467408 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6467407 2022.02.18 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6467409 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 6467328 2022.02.18 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 6467326 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6467327 2022.02.18 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6467329 2022.02.18 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6467325 2022.02.18 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6467322 2022.02.18 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6467324 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6467323 2022.02.18 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6467321 2022.02.18 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6467317 2022.02.18 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6467320 2022.02.18 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6467318 2022.02.18 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6467319 2022.02.18 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6467315 2022.02.18 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 6467316 2022.02.18 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6467312 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 6467313 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 6467310 2022.02.18 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 6467311 2022.02.18 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 6467314 2022.02.18 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6467309 2022.02.18 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6465983 2022.02.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 6465977 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6465980 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 650 6465981 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 6465982 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6465984 2022.02.17 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6465975 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 210 6465974 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6465979 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 6465978 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 110 6465976 2022.02.17 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6465973 2022.02.17 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6465972 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 6465970 2022.02.17 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 6465968 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6465971 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6465967 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6465965 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6465969 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 6465966 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6465963 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 66 6465964 2022.02.17 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6465960 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 63 6465962 2022.02.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6465959 2022.02.17 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 35 6465958 2022.02.17 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6465961 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 6465957 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6465952 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 83 6465955 2022.02.17 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6465950 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6465954 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6465953 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 31 6465956 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 500 6465948 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 6465945 2022.02.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 6465941 2022.02.17 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 6465944 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 108 6465942 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 67 6465951 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6465943 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 220 6465949 2022.02.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 6465947 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6465946 2022.02.17 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6462142 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 6462137 2022.02.15 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 220 6462378 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6462132 2022.02.15 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 430 6462131 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6462133 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6462136 2022.02.15 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6462130 2022.02.15 PL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6462134 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6462128 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6462126 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6462124 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6462112 2022.02.15 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 6462114 2022.02.15 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 54 6462115 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6462113 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6462111 2022.02.15 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6462109 2022.02.15 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6462147 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 110 6462107 2022.02.15 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 6462110 2022.02.15 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6462103 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6462104 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6462105 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6462102 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6462135 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 6462101 2022.02.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2100 6462106 2022.02.15 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 6460211 2022.02.15 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6460210 2022.02.15 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6460212 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6460209 2022.02.15 PL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6460128 2022.02.15 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6462116 2022.02.15 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 6462117 2022.02.15 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 180 6462118 2022.02.15 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6462119 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6462121 2022.02.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6462122 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 170 6462123 2022.02.15 PL mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 50 6462125 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 6462127 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6462129 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 6462138 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 6462139 2022.02.15 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 6462141 2022.02.15 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 6456086 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6456087 2022.02.13 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6456088 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6456089 2022.02.13 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6456090 2022.02.13 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6456091 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6456092 2022.02.13 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6456093 2022.02.13 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6456094 2022.02.13 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6456095 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6456096 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6456097 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6456098 2022.02.13 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6445592 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6445597 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6445604 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 6445605 2022.02.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 6445599 2022.02.12 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6445602 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 60 6445607 2022.02.12 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6445601 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 6445595 2022.02.12 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6445598 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1200 6445596 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 6445594 2022.02.12 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6445600 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6445603 2022.02.12 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6445593 2022.02.12 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6445608 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6445001 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6444994 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6444995 2022.02.12 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6444896 2022.02.12 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6444897 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6444895 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6444913 2022.02.12 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6444912 2022.02.12 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6444911 2022.02.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 650 6444909 2022.02.12 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6444910 2022.02.12 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6444908 2022.02.12 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 6444907 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6444906 2022.02.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 6444904 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6444905 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6444903 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6444902 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 90 6444901 2022.02.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 6444900 2022.02.12 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6444899 2022.02.12 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 6444898 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 6444420 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 6444421 2022.02.12 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6444407 2022.02.12 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 6444406 2022.02.12 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 180 6444405 2022.02.12 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 6444404 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6444403 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6444402 2022.02.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1700 6444400 2022.02.12 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6444401 2022.02.12 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6444399 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6444397 2022.02.12 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6444305 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6444304 2022.02.12 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 68 6444307 2022.02.12 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6444303 2022.02.12 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6444301 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6444302 2022.02.12 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23 6444299 2022.02.12 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 73 6444298 2022.02.12 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6444296 2022.02.12 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6444295 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 6444306 2022.02.12 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6444300 2022.02.12 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6444294 2022.02.12 PL mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 5 6441952 2022.02.11 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6441658 2022.02.11 PK mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 7 6441635 2022.02.11 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6438883 2022.02.10 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6438882 2022.02.10 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6438880 2022.02.10 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6438881 2022.02.10 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6438879 2022.02.10 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6438877 2022.02.10 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6438878 2022.02.10 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6438875 2022.02.10 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6438874 2022.02.10 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6438876 2022.02.10 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 25 6438873 2022.02.10 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6438871 2022.02.10 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6438872 2022.02.10 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6438869 2022.02.10 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6438867 2022.02.10 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6438868 2022.02.10 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6438870 2022.02.10 PL mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6439639 2022.02.10 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6420389 2022.02.03 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 6420390 2022.02.03 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6420391 2022.02.03 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6420388 2022.02.03 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6420387 2022.02.03 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6420386 2022.02.03 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6420385 2022.02.03 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6420384 2022.02.03 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6420383 2022.02.03 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6420382 2022.02.03 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 6420380 2022.02.03 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6420381 2022.02.03 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6420379 2022.02.03 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6420378 2022.02.03 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6420093 2022.02.03 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6420092 2022.02.03 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 6420091 2022.02.03 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6420090 2022.02.03 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6420089 2022.02.03 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6420088 2022.02.03 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6420087 2022.02.03 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6420086 2022.02.03 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6420085 2022.02.03 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6420020 2022.02.03 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6420019 2022.02.03 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 6420021 2022.02.03 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6420016 2022.02.03 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6420017 2022.02.03 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6420018 2022.02.03 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6420015 2022.02.03 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6408706 2022.01.29 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6408709 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6408708 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6408704 2022.01.29 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 420 6408705 2022.01.29 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 6408417 2022.01.29 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6408420 2022.01.29 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 6408418 2022.01.29 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6408419 2022.01.29 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6408416 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 6408250 2022.01.29 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6408249 2022.01.29 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6408247 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6408248 2022.01.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 88 6408246 2022.01.29 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6408181 2022.01.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6408179 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6408180 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6408178 2022.01.29 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6408177 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6408176 2022.01.29 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6408175 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6408174 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6408173 2022.01.29 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 6408172 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6408171 2022.01.29 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6408170 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6408169 2022.01.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 6408168 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6408137 2022.01.29 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6408136 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6408138 2022.01.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6408135 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 6408134 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6408129 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6408127 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6408128 2022.01.29 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6408126 2022.01.29 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6408125 2022.01.29 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6408123 2022.01.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 6408124 2022.01.29 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 752 6408122 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6404834 2022.01.27 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6404729 2022.01.27 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6404719 2022.01.27 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 6404718 2022.01.27 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6404710 2022.01.27 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6404711 2022.01.27 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6404707 2022.01.27 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6404709 2022.01.27 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6404708 2022.01.27 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6404706 2022.01.27 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 6404705 2022.01.27 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 6404704 2022.01.27 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6404703 2022.01.27 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6403589 2022.01.26 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6403588 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6403586 2022.01.26 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6403585 2022.01.26 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6403587 2022.01.26 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6399730 2022.01.24 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6399728 2022.01.24 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6399729 2022.01.24 KP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 7 6399727 2022.01.24 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6399476 2022.01.24 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6399449 2022.01.24 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 6399448 2022.01.24 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 6399447 2022.01.24 KP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 110 6399445 2022.01.24 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6399446 2022.01.24 KP mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6399443 2022.01.24 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6398890 2022.01.24 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6398889 2022.01.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 90 6398888 2022.01.24 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6398887 2022.01.24 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6398660 2022.01.24 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 6398475