Pełna lista obserwacji drużyny

Dzik : Sławomir Niedźwiecki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 6389734 2022.01.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 6389733 2022.01.22 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6389735 2022.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 6389732 2022.01.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 6389731 2022.01.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 6389730 2022.01.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 60 6389388 2022.01.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 150 6389387 2022.01.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 6389155 2022.01.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 12 6389154 2022.01.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6388899 2022.01.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 32 6388885 2022.01.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6388838 2022.01.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6388836 2022.01.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 73 6388837 2022.01.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 6388741 2022.01.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6388564 2022.01.22 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1500 6388553 2022.01.22 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 400 6388534 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 32 6388533 2022.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 700 6382309 2022.01.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6382307 2022.01.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6382308 2022.01.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6373519 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 6373522 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6373520 2022.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6373518 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 6373521 2022.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6373517 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6365990 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6365991 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6365989 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 6365988 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6360557 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6360558 2022.01.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6360349 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6360347 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6360348 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6360344 2022.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6360346 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6360345 2022.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 6360303 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 6360302 2022.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6360301 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6360300 2022.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6360304 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6360299 2022.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6360295 2022.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6360298 2022.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6360296 2022.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6360297 2022.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6360143 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360140 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 6360138 2022.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6360142 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360141 2022.01.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6360139 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 19 6360137 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6358401 2022.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6358393 2022.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6358399 2022.01.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6358398 2022.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 550 6358400 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 250 6358397 2022.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6358402 2022.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6358395 2022.01.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6358392 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6358394 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6358396 2022.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6358391 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 6358390 2022.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6356370 2022.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6356372 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 6356371 2022.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6356369 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6355933 2022.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6355934 2022.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6355932 2022.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 6351371 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6351372 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6350552 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 400 6350551 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 6350549 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6350550 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6350548 2022.01.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6351303 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6344135 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 6344136 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6344134 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 6344131 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6344133 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6344132 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 76 6344128 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 360 6344126 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 6344130 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6344129 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6344125 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 87 6344127 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6343697 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6343698 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6343581 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6343580 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6343479 2022.01.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6343478 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6343477 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 500 6337472 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 6337473 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 900 6337446 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 6337448 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 500 6337447 2022.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6337428 2022.01.06 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6334312 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6334297 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6335599 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6333586 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6333548 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 6333506 2022.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6333451 2022.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6333424 2022.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6333421 2022.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6333386 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6332199 2022.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6332659 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6332203 2022.01.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6332653 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6332657 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 60 6332655 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6332198 2022.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6332200 2022.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 6332212 2022.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6332216 2022.01.05 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 4 6332528 2022.01.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6332213 2022.01.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6332660 2022.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6332661 2022.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6332652 2022.01.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6332524 2022.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 6332527 2022.01.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6332521 2022.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6332662 2022.01.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6331634 2022.01.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6331633 2022.01.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6331522 2022.01.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6331536 2022.01.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 52 6331537 2022.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6331534 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6331533 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6331532 2022.01.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6330125 2022.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 6333348 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6329857 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6328931 2022.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6328715 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6328694 2022.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6328646 2022.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6321478 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6321477 2022.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6321346 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6321345 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6326302 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 50 6318959 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6318870 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6318740 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6318741 2022.01.02 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 6318739 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6318478 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6315713 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6315653 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6315654 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 18 6313833 2022.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6313832 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6313333 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6313332 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6313331 2022.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6313330 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6313329 2022.01.01 mapa