Pełna lista obserwacji drużyny

Taurea : Monika Żochowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7661695 2022.12.03 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7662167 2022.12.03 MZ mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7662168 2022.12.03 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7662169 2022.12.03 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 130 7662249 2022.12.03 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 80 7662250 2022.12.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7661693 2022.12.02 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7661694 2022.12.02 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7661696 2022.12.02 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7661697 2022.12.02 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7658031 2022.12.01 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7658032 2022.12.01 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7658033 2022.12.01 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7658034 2022.12.01 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7658035 2022.12.01 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7658036 2022.12.01 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7658037 2022.12.01 MZ mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7658038 2022.12.01 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7658039 2022.12.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7658040 2022.12.01 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7658041 2022.12.01 MZ mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7658042 2022.12.01 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7658043 2022.12.01 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 70 7658369 2022.12.01 MZ mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7653810 2022.11.29 MZ mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7653811 2022.11.29 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7653820 2022.11.29 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7647165 2022.11.26 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7647166 2022.11.26 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7647167 2022.11.26 MZ mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7647168 2022.11.26 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7647169 2022.11.26 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7647170 2022.11.26 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7647171 2022.11.26 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7647172 2022.11.26 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7647173 2022.11.26 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 7647174 2022.11.26 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 7647175 2022.11.26 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 7647176 2022.11.26 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7647177 2022.11.26 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7647178 2022.11.26 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7647179 2022.11.26 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7647180 2022.11.26 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7647181 2022.11.26 MZ mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7647182 2022.11.26 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7647183 2022.11.26 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7647184 2022.11.26 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7647185 2022.11.26 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7647186 2022.11.26 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7647187 2022.11.26 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7647188 2022.11.26 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 177 7647189 2022.11.26 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7647190 2022.11.26 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 7627082 2022.11.19 ŚK mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 7627083 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7627084 2022.11.19 ŚK mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 7627085 2022.11.19 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7627086 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7627087 2022.11.19 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7627088 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7627089 2022.11.19 ŚK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7627090 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7627091 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7627092 2022.11.19 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7627093 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7627094 2022.11.19 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7627095 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 7627096 2022.11.19 ŚK mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7627194 2022.11.19 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7627301 2022.11.19 ŚK mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7627763 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 7627764 2022.11.19 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7627765 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7627766 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7627767 2022.11.19 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 7627768 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7627769 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7627770 2022.11.19 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7627771 2022.11.19 ŚK mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 7629265 2022.11.19 PK mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7629266 2022.11.19 PK mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7629267 2022.11.19 PK mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7629268 2022.11.19 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7629269 2022.11.19 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7629270 2022.11.19 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 7629271 2022.11.19 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7629272 2022.11.19 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7629273 2022.11.19 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7629274 2022.11.19 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7629275 2022.11.19 PK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7629276 2022.11.19 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7629277 2022.11.19 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7629278 2022.11.19 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7629279 2022.11.19 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7629281 2022.11.19 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7625498 2022.11.18 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7625499 2022.11.18 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7625500 2022.11.18 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7625501 2022.11.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7625502 2022.11.18 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7625503 2022.11.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7625504 2022.11.18 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7625830 2022.11.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7624836 2022.11.17 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7624837 2022.11.17 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7624838 2022.11.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7624839 2022.11.17 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7624840 2022.11.17 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 7624841 2022.11.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7624842 2022.11.17 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 7624843 2022.11.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7624844 2022.11.17 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7624845 2022.11.17 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7624846 2022.11.17 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7624847 2022.11.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7620679 2022.11.15 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7620682 2022.11.15 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 7620681 2022.11.15 MZ mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7620332 2022.11.15 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7620333 2022.11.15 MZ mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7620334 2022.11.15 MZ mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 7620335 2022.11.15 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7620417 2022.11.15 MZ mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 7615833 2022.11.13 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 42 7615864 2022.11.13 MZ mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7615811 2022.11.13 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 7615812 2022.11.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 7615813 2022.11.13 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7615814 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7615815 2022.11.13 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7615816 2022.11.13 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7615820 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 7615821 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7615822 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7615823 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7615824 2022.11.13 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7615825 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 7615826 2022.11.13 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7615827 2022.11.13 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7615828 2022.11.13 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7615829 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 7615830 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7615831 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7615832 2022.11.13 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7615834 2022.11.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7617399 2022.11.13 MZ mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7610288 2022.11.12 MZ mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7610281 2022.11.12 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7610280 2022.11.12 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7610282 2022.11.12 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7610283 2022.11.12 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7610284 2022.11.12 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7610285 2022.11.12 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7610286 2022.11.12 MZ mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 23 7610287 2022.11.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7605966 2022.11.11 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7605967 2022.11.11 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7605968 2022.11.11 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7605969 2022.11.11 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 110 7605970 2022.11.11 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7605971 2022.11.11 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7605972 2022.11.11 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7605973 2022.11.11 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7605974 2022.11.11 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7605975 2022.11.11 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7605976 2022.11.11 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7605977 2022.11.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7605978 2022.11.11 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7606149 2022.11.11 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7601252 2022.11.09 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 250 7601253 2022.11.09 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 65 7601216 2022.11.09 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7601219 2022.11.09 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7601215 2022.11.09 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7601258 2022.11.09 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 7601222 2022.11.09 MB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7601218 2022.11.09 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 40 7601255 2022.11.09 MB mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7601221 2022.11.09 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 6 7601251 2022.11.09 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 9 7601231 2022.11.09 MB mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7601230 2022.11.09 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 18 7601248 2022.11.09 MB mapa
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 7601214 2022.11.09 MB mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 7601226 2022.11.09 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 5 7601261 2022.11.09 MB mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7601225 2022.11.09 MB mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7601224 2022.11.09 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 5 7601250 2022.11.09 MB mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7601223 2022.11.09 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 4 7601260 2022.11.09 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 2 7601249 2022.11.09 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 3 7601259 2022.11.09 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 3 7601247 2022.11.09 MB mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 5 7601220 2022.11.09 MB mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7601217 2022.11.09 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7601256 2022.11.09 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7601257 2022.11.09 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7602651 2022.11.09 MB mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7595074 2022.11.06 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7595075 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7595076 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7595077 2022.11.06 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7595078 2022.11.06 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7595079 2022.11.06 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7595080 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7595081 2022.11.06 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7595082 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7595083 2022.11.06 MZ mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 10 7595084 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 7595085 2022.11.06 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7595086 2022.11.06 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7595087 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7595088 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7595089 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7595090 2022.11.06 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 7595091 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 7595092 2022.11.06 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7595093 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 7595094 2022.11.06 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7595095 2022.11.06 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7595096 2022.11.06 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7595097 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7595098 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7589266 2022.11.05 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7589267 2022.11.05 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 170 7589268 2022.11.05 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7589269 2022.11.05 MZ mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7589270 2022.11.05 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7589271 2022.11.05 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7589272 2022.11.05 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7589273 2022.11.05 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7589274 2022.11.05 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7589275 2022.11.05 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7589276 2022.11.05 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7589277 2022.11.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7589278 2022.11.05 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7589279 2022.11.05 MZ mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7587336 2022.11.04 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7587337 2022.11.04 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7587338 2022.11.04 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7587339 2022.11.04 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7587340 2022.11.04 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 7587341 2022.11.04 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7587342 2022.11.04 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7587343 2022.11.04 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7587344 2022.11.04 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7587345 2022.11.04 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7583114 2022.11.02 MZ mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7583115 2022.11.02 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7583116 2022.11.02 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7583117 2022.11.02 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7583118 2022.11.02 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 7583119 2022.11.02 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7583120 2022.11.02 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7583121 2022.11.02 MZ mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 7578164 2022.11.01 MZ mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 7578165 2022.11.01 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 7578166 2022.11.01 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 7578167 2022.11.01 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 7578168 2022.11.01 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7578296 2022.11.01 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7572720 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7572721 2022.10.31 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7572722 2022.10.31 MZ mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7572723 2022.10.31 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7572724 2022.10.31 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7572725 2022.10.31 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7572726 2022.10.31 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7572727 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7572728 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7572729 2022.10.31 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 7572730 2022.10.31 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 7572731 2022.10.31 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7572732 2022.10.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7572733 2022.10.31 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7575021 2022.10.31 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7575022 2022.10.31 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7575023 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7575024 2022.10.31 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7575025 2022.10.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 7575026 2022.10.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 7575027 2022.10.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 18 7575028 2022.10.31 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7575030 2022.10.31 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7575032 2022.10.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7575033 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7575034 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7575035 2022.10.31 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 11 7575036 2022.10.31 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7575037 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7575038 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7575039 2022.10.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 7575040 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7575041 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7575042 2022.10.31 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7575043 2022.10.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7575044 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7575045 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 7575046 2022.10.31 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7575047 2022.10.31 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7575048 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7575049 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7575050 2022.10.31 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7575051 2022.10.31 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7575052 2022.10.31 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7575053 2022.10.31 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7575054 2022.10.31 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7575055 2022.10.31 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7575056 2022.10.31 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7575057 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 7575058 2022.10.31 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7575059 2022.10.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7575060 2022.10.31 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7575061 2022.10.31 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7575062 2022.10.31 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7575067 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7570332 2022.10.30 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7563552 2022.10.29 MZ mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 7563573 2022.10.29 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7563554 2022.10.29 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 7563553 2022.10.29 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7563489 2022.10.29 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7563582 2022.10.29 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7563580 2022.10.29 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7563579 2022.10.29 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7563560 2022.10.29 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 7563555 2022.10.29 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7563571 2022.10.29 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 7563487 2022.10.29 MZ mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 7563484 2022.10.29 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7563550 2022.10.29 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 7563551 2022.10.29 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7563561 2022.10.29 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7563562 2022.10.29 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7563563 2022.10.29 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7563564 2022.10.29 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7563565 2022.10.29 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7563566 2022.10.29 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7563567 2022.10.29 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7563568 2022.10.29 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7563569 2022.10.29 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7563570 2022.10.29 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 7563581 2022.10.29 MZ mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 7564093 2022.10.29 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7564138 2022.10.29 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 7560429 2022.10.28 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7560430 2022.10.28 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7560431 2022.10.28 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 7560432 2022.10.28 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7560433 2022.10.28 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7560434 2022.10.28 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7560435 2022.10.28 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7560436 2022.10.28 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7552615 2022.10.25 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7552616 2022.10.23 MZ mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7540928 2022.10.22 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7540929 2022.10.22 MZ mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7540930 2022.10.22 MZ mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7540931 2022.10.22 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7540932 2022.10.22 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7540933 2022.10.22 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7540934 2022.10.22 MZ mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7540935 2022.10.22 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7540936 2022.10.22 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7540937 2022.10.22 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7542711 2022.10.22 MZ mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7539177 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7539180 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 7539181 2022.10.21 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7539182 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7539183 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7539184 2022.10.21 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 110 7539185 2022.10.21 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7539186 2022.10.21 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7539187 2022.10.21 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7539188 2022.10.21 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7539189 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7539190 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7539191 2022.10.21 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7539192 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7539193 2022.10.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7539194 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7539195 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 7539196 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 14 7539197 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7539198 2022.10.21 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7539199 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7539239 2022.10.21 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7539240 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7539241 2022.10.21 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7539242 2022.10.21 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7539243 2022.10.21 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 7539152 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7539153 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7539154 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 7539155 2022.10.20 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7539156 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7539157 2022.10.20 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7539158 2022.10.20 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7539159 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7539160 2022.10.20 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 30 7539161 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7539162 2022.10.20 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7539163 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 7539164 2022.10.20 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7539165 2022.10.20 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7539166 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 7539168 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7539169 2022.10.20 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7539171 2022.10.20 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7539172 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7539173 2022.10.20 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7539174 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7539175 2022.10.20 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7539176 2022.10.20 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7539178 2022.10.20 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7539179 2022.10.20 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7530462 2022.10.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7530463 2022.10.18 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7530464 2022.10.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7530465 2022.10.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7530466 2022.10.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7530467 2022.10.18 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7530468 2022.10.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7530469 2022.10.18 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 7530470 2022.10.18 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7530471 2022.10.18 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7530472 2022.10.18 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7530473 2022.10.18 MZ mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7524575 2022.10.16 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7524576 2022.10.16 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7524577 2022.10.16 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 8 7524578 2022.10.16 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 7524579 2022.10.16 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7524580 2022.10.16 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7524581 2022.10.16 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7524582 2022.10.16 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7524583 2022.10.16 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 7524584 2022.10.16 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7524585 2022.10.16 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7524586 2022.10.16 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7524587 2022.10.16 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 7524588 2022.10.16 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7524589 2022.10.16 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7524590 2022.10.16 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7524591 2022.10.16 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7524592 2022.10.16 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7524593 2022.10.16 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7524594 2022.10.16 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7524595 2022.10.16 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7524596 2022.10.16 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7524597 2022.10.16 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 7524598 2022.10.16 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7524599 2022.10.16 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7519091 2022.10.15 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7519092 2022.10.15 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7519093 2022.10.15 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7519094 2022.10.15 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7519095 2022.10.15 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 7519096 2022.10.15 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7519097 2022.10.15 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 7519098 2022.10.15 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7519099 2022.10.15 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7519100 2022.10.15 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7519101 2022.10.15 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7519102 2022.10.15 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7519103 2022.10.15 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7519104 2022.10.15 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7519105 2022.10.15 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7519106 2022.10.15 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7515442 2022.10.14 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 14 7514527 2022.10.14 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7514528 2022.10.14 MZ mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7515396 2022.10.14 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 7515397 2022.10.14 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7515398 2022.10.14 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7515400 2022.10.14 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 7515401 2022.10.14 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7515402 2022.10.14 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7515403 2022.10.14 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 7515404 2022.10.14 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7515407 2022.10.14 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7515408 2022.10.14 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7515409 2022.10.14 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7515410 2022.10.14 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7515411 2022.10.14 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7515446 2022.10.14 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 7515749 2022.10.14 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7515760 2022.10.14 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7516404 2022.10.14 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7510432 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 23 7510388 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7510407 2022.10.12 LB mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7510392 2022.10.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 7510390 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 7510386 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7510433 2022.10.12 LB mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 9 7510393 2022.10.12 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7508489 2022.10.12 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7508490 2022.10.12 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7508491 2022.10.12 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7508492 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7508493 2022.10.12 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7508494 2022.10.12 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7508495 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 7508496 2022.10.12 LB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7508497 2022.10.12 LB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7508498 2022.10.12 LB mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7508499 2022.10.12 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7508500 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7508501 2022.10.12 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7508502 2022.10.12 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7508503 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7508504 2022.10.12 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 450 7508505 2022.10.12 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7508506 2022.10.12 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7508507 2022.10.12 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 7508508 2022.10.12 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 140 7508509 2022.10.12 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 45 7508510 2022.10.12 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7508511 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7508512 2022.10.12 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7508513 2022.10.12 LB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 7508514 2022.10.12 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 27 7508515 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 23 7508516 2022.10.12 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7508517 2022.10.12 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7508518 2022.10.12 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7508519 2022.10.12 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7508520 2022.10.12 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7508521 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7508522 2022.10.12 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7508523 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7508524 2022.10.12 LB mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7508525 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 35 7508526 2022.10.12 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7508527 2022.10.12 LB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7508528 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7508529 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7508530 2022.10.12 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7508531 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7508532 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7508533 2022.10.12 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 7508534 2022.10.12 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7508535 2022.10.12 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7508536 2022.10.12 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7508537 2022.10.12 LB mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7510387 2022.10.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 52 7510391 2022.10.12 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 7510395 2022.10.12 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 11 7510396 2022.10.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7506973 2022.10.11 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7506974 2022.10.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7506975 2022.10.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7506976 2022.10.11 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7506977 2022.10.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7506373 2022.10.10 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7506374 2022.10.10 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7506376 2022.10.10 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7506377 2022.10.10 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7498373 2022.10.09 MZ mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7500444 2022.10.09 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7500445 2022.10.09 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7500446 2022.10.09 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7500447 2022.10.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7500448 2022.10.09 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7500449 2022.10.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 13 7500450 2022.10.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7500451 2022.10.09 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7500452 2022.10.09 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 7500453 2022.10.09 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7496739 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 7496740 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 6 7496741 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 7496742 2022.10.08 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7496743 2022.10.08 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 14 7496744 2022.10.08 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 7496745 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7496746 2022.10.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7496747 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7496748 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7496749 2022.10.08 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7496750 2022.10.08 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7496751 2022.10.08 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7496752 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7496753 2022.10.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7496754 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 7496755 2022.10.08 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7496756 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7496757 2022.10.08 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 7496758 2022.10.08 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7496759 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7496760 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7496761 2022.10.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7496762 2022.10.08 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 10 7496763 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7496764 2022.10.08 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7496765 2022.10.08 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7496766 2022.10.08 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7496767 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7496768 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7496770 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7496771 2022.10.08 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7496772 2022.10.08 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7496773 2022.10.08 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7496774 2022.10.08 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7496775 2022.10.08 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7496776 2022.10.08 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7496777 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7496778 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7497384 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7497385 2022.10.08 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7497386 2022.10.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7497387 2022.10.08 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7500701 2022.10.08 MZ mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7483746 2022.10.05 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7483747 2022.10.05 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7483811 2022.10.05 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7483812 2022.10.05 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 25 7484646 2022.10.05 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7484647 2022.10.05 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7484648 2022.10.05 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7484649 2022.10.05 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 7484650 2022.10.05 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7484651 2022.10.05 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7484652 2022.10.05 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7484653 2022.10.05 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7484654 2022.10.05 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7484655 2022.10.05 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7484656 2022.10.05 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7484657 2022.10.05 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7484658 2022.10.05 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7484659 2022.10.05 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7484674 2022.10.05 MZ mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7479856 2022.10.04 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7480115 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 7480116 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7480117 2022.10.04 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7480118 2022.10.04 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7480119 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7480120 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7480121 2022.10.04 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 7480122 2022.10.04 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7480123 2022.10.04 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7480124 2022.10.04 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7480125 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 7480126 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7480127 2022.10.04 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7480128 2022.10.04 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7480129 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7480130 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 7480131 2022.10.04 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7480132 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7480133 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7480134 2022.10.04 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7480135 2022.10.04 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7480136 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7480137 2022.10.04 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7480138 2022.10.04 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7480139 2022.10.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 7480141 2022.10.04 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7480142 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7480143 2022.10.04 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7480144 2022.10.04 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7480145 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 7480146 2022.10.04 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7478995 2022.10.04 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7475128 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 7475129 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7475130 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475131 2022.10.02 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7475132 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7475133 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7475134 2022.10.02 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7469972 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 18 7469272 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7469979 2022.10.01 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7469271 2022.10.01 MZ mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7469269 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7469249 2022.10.01 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 7469250 2022.10.01 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7469251 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7469252 2022.10.01 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7469253 2022.10.01 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7469254 2022.10.01 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7469255 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7469256 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7469257 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7469258 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7469259 2022.10.01 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7469260 2022.10.01 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7469261 2022.10.01 MZ mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7469262 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7469263 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7469264 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7469265 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7469266 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7469267 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7469268 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 30 7469270 2022.10.01 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7469341 2022.10.01 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7465531 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7465532 2022.09.30 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 8 7465533 2022.09.30 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7465535 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7465536 2022.09.30 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7465537 2022.09.30 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7465538 2022.09.30 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7465539 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7465540 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7465541 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7465542 2022.09.30 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7465543 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 7465544 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 24 7465545 2022.09.30 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7465546 2022.09.30 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7465547 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7465548 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7465549 2022.09.30 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7465550 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7465551 2022.09.30 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 7465552 2022.09.30 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7465553 2022.09.30 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7465554 2022.09.30 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7465555 2022.09.30 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7465556 2022.09.30 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7465557 2022.09.30 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7465558 2022.09.30 MZ mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7456978 2022.09.27 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7456979 2022.09.27 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 7456975 2022.09.27 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 7456969 2022.09.27 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7456970 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 7456971 2022.09.27 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7456972 2022.09.27 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 100 7456973 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7456974 2022.09.27 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7456976 2022.09.27 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7456977 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 7456980 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7456981 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7456982 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 7456983 2022.09.27 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7456984 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7456985 2022.09.27 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7456986 2022.09.27 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7456987 2022.09.27 MB mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7456988 2022.09.27 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 7456990 2022.09.27 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7456991 2022.09.27 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7456992 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7456993 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7456994 2022.09.27 MB mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7456995 2022.09.27 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7456996 2022.09.27 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 7456997 2022.09.27 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7456998 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 7456999 2022.09.27 MB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7457000 2022.09.27 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7457001 2022.09.27 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7457002 2022.09.27 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7457003 2022.09.27 MB mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 7457004 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 7457005 2022.09.27 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7457669 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7457982 2022.09.27 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7452747 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7452748 2022.09.26 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7452749 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7452750 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7452751 2022.09.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7452752 2022.09.26 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 7452753 2022.09.26 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7452754 2022.09.26 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7452755 2022.09.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7452756 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 7452757 2022.09.26 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7452758 2022.09.26 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7452759 2022.09.26 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7452760 2022.09.26 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7452761 2022.09.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7452762 2022.09.26 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7452763 2022.09.26 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7452764 2022.09.26 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7452765 2022.09.26 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7453666 2022.09.26 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7448950 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7448952 2022.09.25 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7448953 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7449007 2022.09.25 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7438453 2022.09.23 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7438388 2022.09.23 PM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7437937 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7437928 2022.09.23 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 7437929 2022.09.23 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 7437930 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7437931 2022.09.23 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 7437932 2022.09.23 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 7437933 2022.09.23 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 12 7437934 2022.09.23 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7437935 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7437936 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7437938 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 7437939 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7437941 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7437946 2022.09.23 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7437947 2022.09.23 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7437948 2022.09.23 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7438220 2022.09.23 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7438221 2022.09.23 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7438222 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7438223 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 12 7438224 2022.09.23 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7438225 2022.09.23 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7438226 2022.09.23 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7438227 2022.09.23 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7438228 2022.09.23 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7438229 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7438230 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7438381 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 7438382 2022.09.23 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 54 7438383 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7438384 2022.09.23 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7438385 2022.09.23 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 7438386 2022.09.23 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7438387 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 7439236 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7439237 2022.09.23 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7434761 2022.09.21 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7434766 2022.09.21 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7434760 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7434759 2022.09.21 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7434764 2022.09.21 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 7434767 2022.09.21 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7434758 2022.09.21 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7434763 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7434757 2022.09.21 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 7434755 2022.09.21 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 7434753 2022.09.21 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7434756 2022.09.21 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7434762 2022.09.21 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 7434765 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7436267 2022.09.21 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 13 7431664 2022.09.20 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7431657 2022.09.20 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 3 7431660 2022.09.20 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7431655 2022.09.20 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7431656 2022.09.20 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7431658 2022.09.20 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7431659 2022.09.20 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7431661 2022.09.20 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7431662 2022.09.20 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7431663 2022.09.20 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7431665 2022.09.20 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 7431666 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7431667 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7431668 2022.09.20 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 29 7431669 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7431670 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7431671 2022.09.20 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7431672 2022.09.20 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7431673 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7431674 2022.09.20 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7431675 2022.09.20 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7431676 2022.09.20 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7426337 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7426338 2022.09.18 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7426339 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7426340 2022.09.18 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7426342 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7426343 2022.09.18 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7426344 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 7426345 2022.09.18 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7426346 2022.09.18 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7426347 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 7426348 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 7426349 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7426350 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7426351 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7426352 2022.09.18 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7426353 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7426354 2022.09.18 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7426355 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7426357 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7426358 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7426359 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7415627 2022.09.15 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7415628 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7415626 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 7415629 2022.09.15 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7415624 2022.09.15 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7415630 2022.09.15 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7415574 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 7415566 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 7415569 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7415622 2022.09.15 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7415568 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7415570 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7415618 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7415619 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7415620 2022.09.15 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7415621 2022.09.15 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7415623 2022.09.15 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7415625 2022.09.15 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7413451 2022.09.14 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7410382 2022.09.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7410383 2022.09.13 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7410384 2022.09.13 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 7410385 2022.09.13 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7410386 2022.09.13 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 300 7410387 2022.09.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 7410388 2022.09.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7410389 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7410390 2022.09.13 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 7410391 2022.09.13 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 7410392 2022.09.13 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7407289 2022.09.12 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7407290 2022.09.12 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7407291 2022.09.12 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7407292 2022.09.12 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7407293 2022.09.12 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7407294 2022.09.12 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7407295 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7407296 2022.09.12 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 7407297 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 7407298 2022.09.12 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7407299 2022.09.12 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7407300 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7407301 2022.09.12 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7407302 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7407303 2022.09.12 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7407304 2022.09.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7407305 2022.09.12 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7407309 2022.09.12 MZ mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7407314 2022.09.12 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7407315 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7407316 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 7407317 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7407318 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7407319 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7407320 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7407321 2022.09.12 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 7407322 2022.09.12 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 7407323 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7407324 2022.09.12 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7407325 2022.09.12 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7407326 2022.09.12 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7407327 2022.09.12 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 7407328 2022.09.12 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 7401027 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7401028 2022.09.10 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 7 7401029 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 31 7401030 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7401031 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7401032 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 22 7401033 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7401034 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7401035 2022.09.10 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7401036 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 7401037 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7401038 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7401039 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7401040 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7401041 2022.09.10 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7401042 2022.09.10 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 7401043 2022.09.10 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7401044 2022.09.10 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7401045 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7401046 2022.09.10 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7401047 2022.09.10 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7401048 2022.09.10 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7401049 2022.09.10 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7401050 2022.09.10 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7401051 2022.09.10 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7401052 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7401055 2022.09.10 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7401056 2022.09.10 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 7395426 2022.09.08 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7395427 2022.09.08 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7395428 2022.09.08 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7395429 2022.09.08 MZ mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7395430 2022.09.08 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7395431 2022.09.08 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7395432 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7395433 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 7395434 2022.09.08 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7395435 2022.09.08 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7395436 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7395437 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 7395438 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7395440 2022.09.08 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7395441 2022.09.08 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7395442 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 7395443 2022.09.08 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7395444 2022.09.08 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7395445 2022.09.08 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7395446 2022.09.08 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7395447 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 7395448 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7395449 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7395450 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7395451 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7395452 2022.09.08 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7395453 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7395454 2022.09.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7395455 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7395456 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7395457 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7395458 2022.09.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7395459 2022.09.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7395461 2022.09.08 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7392979 2022.09.07 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7383539 2022.09.04 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 7383540 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7383541 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 7383542 2022.09.04 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7383543 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7383544 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7383545 2022.09.04 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1