Pełna lista obserwacji drużyny

Taurea : Monika Żochowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7321834 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7321835 2022.08.15 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7321836 2022.08.15 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7321837 2022.08.15 MZ mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7321838 2022.08.15 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7321839 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7321840 2022.08.15 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7321841 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7321842 2022.08.15 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7321843 2022.08.15 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7321844 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7321845 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7321846 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7321847 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7321848 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7321849 2022.08.15 MZ mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7321850 2022.08.15 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7321851 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7321852 2022.08.15 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7321853 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7321854 2022.08.15 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 41 7321855 2022.08.15 MZ mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7321856 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7321857 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 7321858 2022.08.15 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7321859 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7321860 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 7321861 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7321862 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7321863 2022.08.15 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7321864 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7321865 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7321866 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7321867 2022.08.15 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7321868 2022.08.15 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7321869 2022.08.15 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7321870 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7321871 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7321872 2022.08.15 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7321873 2022.08.15 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7321875 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7321876 2022.08.15 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7321877 2022.08.15 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7321881 2022.08.15 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7316207 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7316208 2022.08.14 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7316209 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7316210 2022.08.14 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7316211 2022.08.14 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7316212 2022.08.14 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7316213 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7316214 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7316215 2022.08.14 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7316216 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7316217 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7316218 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7316219 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7316220 2022.08.14 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7316221 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7316222 2022.08.14 MZ mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7316223 2022.08.14 MZ mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7316224 2022.08.14 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 7316225 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7316226 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7316227 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7316228 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7316229 2022.08.14 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7316230 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7316358 2022.08.14 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7312703 2022.08.13 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7312704 2022.08.13 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7312705 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7312706 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7312707 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7312708 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7312709 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7312710 2022.08.13 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7312711 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7312712 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7312713 2022.08.13 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7312714 2022.08.13 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7312715 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7312716 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7312717 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7312718 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7316592 2022.08.13 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7316593 2022.08.13 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 7316594 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7316595 2022.08.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7316596 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7316597 2022.08.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7316598 2022.08.13 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7316599 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7316600 2022.08.13 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7316601 2022.08.13 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7316602 2022.08.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7316603 2022.08.13 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7316604 2022.08.13 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7316605 2022.08.13 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7316606 2022.08.13 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7316607 2022.08.13 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 150 7324466 2022.08.12 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7305388 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7305389 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7305390 2022.08.10 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7305391 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7305392 2022.08.10 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7305393 2022.08.10 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 7305394 2022.08.10 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7305395 2022.08.10 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 7305396 2022.08.10 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7305397 2022.08.10 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7305398 2022.08.10 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7305400 2022.08.10 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7305401 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7306876 2022.08.10 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7288492 2022.08.05 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7288493 2022.08.05 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7288494 2022.08.05 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7288495 2022.08.05 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7288496 2022.08.05 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7288497 2022.08.05 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7288498 2022.08.05 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7288499 2022.08.05 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 7288500 2022.08.05 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 7288501 2022.08.05 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7288502 2022.08.05 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7288503 2022.08.05 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7288504 2022.08.05 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7288505 2022.08.05 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7288506 2022.08.05 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7288507 2022.08.05 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 7288508 2022.08.05 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7288509 2022.08.05 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7288510 2022.08.05 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7288511 2022.08.05 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7286152 2022.08.04 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7286153 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7286154 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 7286155 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 7286156 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7286157 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7286158 2022.08.04 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7286159 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 7286160 2022.08.04 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7286161 2022.08.04 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7286162 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 13 7286163 2022.08.04 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7286164 2022.08.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286165 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7286166 2022.08.04 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7286167 2022.08.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7286168 2022.08.04 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7286169 2022.08.04 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7286170 2022.08.04 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 7284236 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7284237 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7284238 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7284239 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7284240 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7284241 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7284242 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7284243 2022.08.03 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7284244 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7284245 2022.08.03 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7284246 2022.08.03 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7284247 2022.08.03 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7284248 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7284249 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7284250 2022.08.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7284251 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7284254 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 17 7284255 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7284256 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7284257 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7284258 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7284259 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7284260 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7284261 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7279146 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7279147 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7279148 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7279149 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 7279150 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7279151 2022.08.01 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7279152 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7279153 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7279154 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7279189 2022.08.01 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7279191 2022.08.01 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7275765 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7275766 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7275767 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7275768 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7275769 2022.07.31 MZ mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 7275770 2022.07.31 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7275771 2022.07.31 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7275772 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 7275773 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7275774 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7275775 2022.07.31 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7275776 2022.07.31 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7275777 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7275778 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7275779 2022.07.31 MZ mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7275780 2022.07.31 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7275781 2022.07.31 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7275782 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7275783 2022.07.31 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7275784 2022.07.31 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7275785 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7275786 2022.07.31 MZ mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 7273058 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7273059 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 19 7273060 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7273061 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7273062 2022.07.30 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7273063 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 7273064 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7273065 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7273066 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7273067 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7273068 2022.07.30 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7273069 2022.07.30 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7273070 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7273167 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7274134 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 7274135 2022.07.30 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 110 7274136 2022.07.30 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7274137 2022.07.30 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1300 7268785 2022.07.28 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 800 7268786 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7268787 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7268788 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7268789 2022.07.28 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7268790 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7268791 2022.07.28 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7268792 2022.07.28 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7265595 2022.07.27 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7265596 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7265597 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7265598 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 12 7265599 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7265600 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7265601 2022.07.27 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7265602 2022.07.27 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7265603 2022.07.27 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7263308 2022.07.26 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7263307 2022.07.26 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7263281 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7263282 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7263283 2022.07.26 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7263284 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7263285 2022.07.26 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7263286 2022.07.26 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7263287 2022.07.26 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7263288 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7263289 2022.07.26 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7263290 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7263291 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7263292 2022.07.26 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7263293 2022.07.26 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7263294 2022.07.26 MZ mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7263295 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7263296 2022.07.26 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7263297 2022.07.26 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7254377 2022.07.23 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7254379 2022.07.23 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7254380 2022.07.23 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7249996 2022.07.22 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7249997 2022.07.22 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7249998 2022.07.22 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7249999 2022.07.22 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7250000 2022.07.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7250001 2022.07.22 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7250002 2022.07.22 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7250003 2022.07.22 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7250043 2022.07.22 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7242049 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7242050 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7242051 2022.07.19 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7242052 2022.07.19 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7242053 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7242054 2022.07.19 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7242055 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7242056 2022.07.19 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7242552 2022.07.17 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7242585 2022.07.17 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7242551 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7242555 2022.07.17 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7242600 2022.07.17 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7242574 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7242578 2022.07.17 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7242580 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7242584 2022.07.17 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7242575 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7242577 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7242601 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7242581 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7242553 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 7242586 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7242583 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7242530 2022.07.17 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7242556 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7242582 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7242511 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7228208 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7228209 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7228210 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7228211 2022.07.15 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7228212 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7228213 2022.07.15 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7228214 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7228215 2022.07.15 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7228216 2022.07.15 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7228217 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7228218 2022.07.15 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7228219 2022.07.15 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7228220 2022.07.15 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7224972 2022.07.14 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7224973 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7224974 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7224975 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7224976 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7224977 2022.07.14 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7224978 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7224979 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7224980 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 17 7224981 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7224982 2022.07.14 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7224983 2022.07.14 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7224984 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7225828 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7222392 2022.07.13 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7222393 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7222394 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7222442 2022.07.13 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7222579 2022.07.13 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7222580 2022.07.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7223520 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7223523 2022.07.13 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7213336 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 7213337 2022.07.10 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7213338 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7213339 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7213340 2022.07.10 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 7213341 2022.07.10 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 5 7213342 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7213343 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7213344 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7213345 2022.07.10 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 7213346 2022.07.10 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7213347 2022.07.10 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7213348 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7213350 2022.07.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 7213351 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7213352 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7213353 2022.07.10 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7213354 2022.07.10 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7213355 2022.07.10 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7213356 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7213357 2022.07.10 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7213358 2022.07.10 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7213359 2022.07.10 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7213360 2022.07.10 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7214086 2022.07.10 PL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7214088 2022.07.10 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7214089 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7214090 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7214092 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7214093 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7214583 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7214584 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7214585 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7214586 2022.07.10 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7214587 2022.07.10 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7214588 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 7214983 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7214984 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7214985 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7207485 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7207486 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7207487 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 7207488 2022.07.09 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7207489 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7207490 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7207491 2022.07.09 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7207492 2022.07.09 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7207493 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7207494 2022.07.09 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7207495 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7207496 2022.07.09 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7207497 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7204980 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7204984 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7204986 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7204987 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7204989 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7204990 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7204991 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7204992 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7204993 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7204974 2022.07.06 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7204975 2022.07.06 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7204976 2022.07.06 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7204977 2022.07.06 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7204979 2022.07.06 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7204982 2022.07.06 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7204983 2022.07.06 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7195607 2022.07.05 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7195608 2022.07.05 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7195609 2022.07.05 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7195610 2022.07.05 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7195611 2022.07.05 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7195613 2022.07.05 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 7195614 2022.07.05 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 7195615 2022.07.05 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7195616 2022.07.05 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7195617 2022.07.05 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7195618 2022.07.05 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 7195619 2022.07.05 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7187689 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7187690 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7187691 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7187692 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7187693 2022.07.03 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7187694 2022.07.03 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 7187696 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7187697 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7179009 2022.07.01 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7179010 2022.07.01 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7179011 2022.07.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7179012 2022.07.01 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7179013 2022.07.01 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7179014 2022.07.01 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7179015 2022.07.01 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7179016 2022.07.01 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7179017 2022.07.01 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7179018 2022.07.01 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7179019 2022.07.01 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7179020 2022.07.01 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7179021 2022.07.01 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7179456 2022.07.01 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7175840 2022.06.30 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7175841 2022.06.30 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 7175842 2022.06.30 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7175843 2022.06.30 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7175844 2022.06.30 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 7175845 2022.06.30 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7175846 2022.06.30 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 7175847 2022.06.30 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7175848 2022.06.30 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7175849 2022.06.30 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7175850 2022.06.30 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7175852 2022.06.30 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7175853 2022.06.30 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7175854 2022.06.30 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7175990 2022.06.30 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7169426 2022.06.28 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7169427 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 7169428 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7169429 2022.06.28 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7169430 2022.06.28 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 7169431 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7169432 2022.06.28 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7169433 2022.06.28 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7169434 2022.06.28 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7169435 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7169436 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7169437 2022.06.28 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7169438 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7169439 2022.06.28 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7169440 2022.06.28 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7169441 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7169442 2022.06.28 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7169443 2022.06.28 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7169444 2022.06.28 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7169445 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7169446 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7169447 2022.06.28 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7169448 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7169449 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7169450 2022.06.28 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7169451 2022.06.28 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7156410 2022.06.25 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7156411 2022.06.25 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 7156412 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7156413 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7156414 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7156415 2022.06.25 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7156416 2022.06.25 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7156417 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7156418 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7156419 2022.06.25 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7156420 2022.06.25 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7156421 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7156423 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7156424 2022.06.25 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7156425 2022.06.25 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7156426 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7156427 2022.06.25 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7156428 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7156429 2022.06.25 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7156430 2022.06.25 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7156431 2022.06.25 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7156432 2022.06.25 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7156433 2022.06.25 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7156434 2022.06.25 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7156435 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7157719 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7138010 2022.06.19 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7138011 2022.06.19 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7138012 2022.06.19 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7138013 2022.06.19 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7138014 2022.06.19 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7138015 2022.06.19 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7138016 2022.06.19 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7138019 2022.06.19 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7138021 2022.06.19 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7138023 2022.06.19 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7130368 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 7130369 2022.06.18 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7130370 2022.06.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7130371 2022.06.18 MZ mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7130372 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7130373 2022.06.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7130374 2022.06.18 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7130375 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7130376 2022.06.18 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7130377 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7130378 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7130379 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7130380 2022.06.18 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7130381 2022.06.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7130382 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7130383 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7130384 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7130385 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7130386 2022.06.18 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7130387 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7130389 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7130390 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7130391 2022.06.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7130392 2022.06.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7130393 2022.06.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7130394 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7130396 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7130397 2022.06.18 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7130398 2022.06.18 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7130399 2022.06.18 MZ mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7130400 2022.06.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7130401 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7130402 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7130403 2022.06.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7130404 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7130405 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7130406 2022.06.18 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7130407 2022.06.18 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7130408 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7104619 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7104620 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7104621 2022.06.12 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7104622 2022.06.12 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7104623 2022.06.12 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7104624 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7104625 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7104626 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7104628 2022.06.12 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7104629 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7104633 2022.06.12 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7104636 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7104643 2022.06.12 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7104644 2022.06.12 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7104645 2022.06.12 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7104646 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7104647 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7104648 2022.06.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7104650 2022.06.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7104651 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7104652 2022.06.12 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7104653 2022.06.12 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7104655 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7104656 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7104659 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7104660 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7104667 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7104668 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7104669 2022.06.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7104671 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7098845 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7098846 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7098847 2022.06.11 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7098848 2022.06.11 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7098849 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7098850 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7098851 2022.06.11 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7098852 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7098853 2022.06.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7098854 2022.06.11 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 7098901 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 70 7098903 2022.06.11 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7098904 2022.06.11 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7098905 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 7098906 2022.06.11 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7098907 2022.06.11 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7098908 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7098909 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7098910 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7098913 2022.06.11 MZ mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 7087712 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7087668 2022.06.08 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 56 7087669 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7087670 2022.06.08 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 7087671 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7087672 2022.06.08 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7087673 2022.06.08 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7087674 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7087675 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7087676 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7087677 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 7087678 2022.06.08 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 7087679 2022.06.08 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 110 7087680 2022.06.08 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 7087681 2022.06.08 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7087682 2022.06.08 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7087683 2022.06.08 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7087684 2022.06.08 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7087685 2022.06.08 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7087687 2022.06.08 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7087688 2022.06.08 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7087689 2022.06.08 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7087690 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7087691 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 55 7087692 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 7087693 2022.06.08 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7087694 2022.06.08 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7087695 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7087696 2022.06.08 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7087697 2022.06.08 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7087698 2022.06.08 MB mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7087713 2022.06.08 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7087714 2022.06.08 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 7087715 2022.06.08 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7087716 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 6 7087717 2022.06.08 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7087718 2022.06.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7087719 2022.06.08 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7087720 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7087721 2022.06.08 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7087722 2022.06.08 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7087723 2022.06.08 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7087724 2022.06.08 PM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7087725 2022.06.08 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7087726 2022.06.08 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7087727 2022.06.08 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 25 7087728 2022.06.08 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7087729 2022.06.08 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7087730 2022.06.08 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7087731 2022.06.08 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7087732 2022.06.08 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7087734 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7087735 2022.06.08 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7087736 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7087737 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7087738 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7087739 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7087740 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7087741 2022.06.08 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7087742 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7087743 2022.06.08 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7087744 2022.06.08 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7087745 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7087746 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7087747 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7087748 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7087749 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 7087750 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 7087751 2022.06.08 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7087752 2022.06.08 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7087753 2022.06.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7087754 2022.06.08 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7087755 2022.06.08 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7087756 2022.06.08 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7087757 2022.06.08 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7087758 2022.06.08 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7087759 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7087760 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7087761 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7087762 2022.06.08 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7087763 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7087764 2022.06.08 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7087771 2022.06.08 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7081250 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7081251 2022.06.07 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7081252 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7081253 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7081255 2022.06.07 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7081256 2022.06.07 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7081257 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7081258 2022.06.07 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7081259 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7081260 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7081261 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7081262 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7081263 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7081264 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7081265 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7081266 2022.06.07 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7081268 2022.06.07 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7081269 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7081270 2022.06.07 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7081271 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7081272 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7081273 2022.06.07 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7081274 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7081275 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7081276 2022.06.07 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7081277 2022.06.07 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7081278 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7081279 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7072118 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 7072119 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7072120 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7072121 2022.06.05 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7072122 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7072123 2022.06.05 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7072124 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7072125 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7072127 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7072128 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7072129 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7072131 2022.06.05 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7072148 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7072149 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7044662 2022.05.31 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7034141 2022.05.29 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7034142 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7034143 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7034144 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7034145 2022.05.29 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7034146 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7034147 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7034148 2022.05.29 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7034149 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7034150 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7034152 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7034154 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7034155 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7034156 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7034157 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7034158 2022.05.29 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7034159 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7034160 2022.05.29 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7034161 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7034162 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7034163 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7034164 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7034166 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7034167 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7034168 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7034169 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7034170 2022.05.29 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7034171 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7034172 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7034173 2022.05.29 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7034174 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7034175 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7034176 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7034177 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7034178 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7034179 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7034180 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7034181 2022.05.29 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7034182 2022.05.29 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7034183 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7034184 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7034185 2022.05.29 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 7034186 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7034187 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7034188 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7034189 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7034190 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7034191 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7034192 2022.05.29 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7034193 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7034194 2022.05.29 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7027782 2022.05.28 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7027783 2022.05.28 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7027784 2022.05.28 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7027785 2022.05.28 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7027786 2022.05.28 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7027787 2022.05.28 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7027788 2022.05.28 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7027789 2022.05.28 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7027790 2022.05.28 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7013077 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7013078 2022.05.25 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7013079 2022.05.25 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7013080 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7013081 2022.05.25 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7013082 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7013083 2022.05.25 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7013084 2022.05.25 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7013085 2022.05.25 MZ mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7013086 2022.05.25 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7013087 2022.05.25 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7013088 2022.05.25 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7013089 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7013090 2022.05.25 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7013091 2022.05.25 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7013092 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7013093 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7013094 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7013095 2022.05.25 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7013096 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7013097 2022.05.25 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7013098 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7013099 2022.05.25 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7013100 2022.05.25 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7013101 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7013102 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7013103 2022.05.25 MZ mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7014365 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 7014366 2022.05.25 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 7014367 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 7014368 2022.05.25 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 7014369 2022.05.25 MZ mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7010892 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7010855 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7010856 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7010857 2022.05.24 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7010858 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7010859 2022.05.24 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7010860 2022.05.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7010861 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7010862 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7010863 2022.05.24 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7010864 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7010865 2022.05.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7010866 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7010867 2022.05.24 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7010868 2022.05.24 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7010869 2022.05.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7010870 2022.05.24 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7010871 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7010872 2022.05.24 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7010873 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7010874 2022.05.24 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7010875 2022.05.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7010876 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7010877 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7010878 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7010879 2022.05.24 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7010880 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7010881 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7010882 2022.05.24 MZ mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7010884 2022.05.24 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7010885 2022.05.24 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7010886 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7010887 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7010888 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7010889 2022.05.24 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7010890 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7010891 2022.05.24 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7010893 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7010894 2022.05.24 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7010895 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7010896 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7010897 2022.05.24 MZ mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6998724 2022.05.22 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6998725 2022.05.22 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6998726 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 6998727 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6998728 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6998729 2022.05.22 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6998730 2022.05.22 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6998731 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6998732 2022.05.22 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6998733 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6998734 2022.05.22 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6998735 2022.05.22 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6998736 2022.05.22 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6998737 2022.05.22 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6998738 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6998739 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6998740 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6998741 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6998742 2022.05.22 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6998774 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 6984399 2022.05.19 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6984401 2022.05.19 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6984402 2022.05.19 MZ mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 6983474 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6983475 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6983476 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6983477 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6983478 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6983479 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6983480 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6983481 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 6983482 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 30 6983483 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6983484 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6983485 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6983486 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6983487 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6983488 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6983489 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6983490 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6983491 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6983492 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6983493 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 6983507 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6983508 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6983509 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6983510 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 4 6983511 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6983512 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6983514 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6983515 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 6983516 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 6983517 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6983518 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 6983519 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6983520 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6983521 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6983522 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6983523 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 530 6983524 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6983525 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6983526 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6983527 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 6983528 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 6983529 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 6983530 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6983531 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6983532 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6983533 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 6983534 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6983535 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6983536 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6983537 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 6983538 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6983539 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6983540 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 6983541 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6983542 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 6983543 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6983544 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6983545 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6983546 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6983547 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6983548 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6983549 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 6983550 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 6983551 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 6983552 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6983553 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6983554 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6983555 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6983556 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6983557 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6983558 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 6983559 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6983560 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6983561 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6983562 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6983563 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6983564 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 6983565 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6983566 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6983567 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6983568 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6983569 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6983571 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6983572 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6983573 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6983575 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6983576 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6983577 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6983578 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6983579 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6983580 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6983581 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6983582 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6983583 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6983584 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6983585 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6983586 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6983587 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6983672 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6983673 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6983674 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6983675 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6983676 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6983677 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6983678 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 34 6983679 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6983680 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6983681 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6983682 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 6983683 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6983684 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6983685 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6983686 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6983687 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6983688 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6983689 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6983690 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6983691 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6983692 2022.05.18 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6983693 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6983694 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6983695 2022.05.18 ŁD mapa