Pełna lista obserwacji drużyny

Waldemarosam : Waldemar Okupniczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6374248 2022.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6374060 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6372984 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6372983 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6372982 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6372981 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6372979 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6372978 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6372977 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6372758 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6372602 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6372601 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6372600 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6372599 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6372598 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6372597 2022.01.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6372596 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6372245 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6372244 2022.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6372243 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6372242 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6372241 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 6372240 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6365897 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6365896 2022.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6365695 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6365663 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6365662 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6365661 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 6365660 2022.01.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 6365659 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6365658 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6365657 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6365656 2022.01.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6365655 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6365654 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6365653 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6365544 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6365542 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6365541 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6365540 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6365539 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6365538 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6365438 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6365437 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6365436 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6365435 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6365434 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6365433 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6365432 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6365431 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6365430 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6365429 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6365428 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6355695 2022.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6355694 2022.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6355693 2022.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 6355692 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6355588 2022.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6355587 2022.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6355585 2022.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 6355584 2022.01.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 6355583 2022.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6355468 2022.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6355467 2022.01.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6355466 2022.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6355465 2022.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6355464 2022.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6355429 2022.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6355428 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 6355427 2022.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6355426 2022.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6355425 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6355424 2022.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6355423 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 6357245 2022.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6343987 2022.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6343986 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6343985 2022.01.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6343877 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6343876 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6343875 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6343874 2022.01.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6343873 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6343872 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6343871 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6343733 2022.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6343582 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6343564 2022.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6343563 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6343562 2022.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6343561 2022.01.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6343560 2022.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6343559 2022.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6343558 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6343557 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6343465 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6343464 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6343463 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6343462 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6343461 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6343460 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6343459 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6343458 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6343457 2022.01.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6319843 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 6319689 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6319581 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6319580 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6319579 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6319578 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 6319577 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6319347 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319290 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6319210 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6318995 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6318994 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6318993 2022.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6318992 2022.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6318921 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6318920 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6318919 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 6318918 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6318824 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6318823 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6318822 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6318805 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6318804 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6318803 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 6318802 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6318801 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6318800 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6318799 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6318798 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6318626 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6318625 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6318624 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6318623 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6318615 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6318614 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6318613 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6318612 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6318611 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6318610 2022.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6318609 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6318608 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6318607 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6318606 2022.01.02 mapa