Pełna lista obserwacji drużyny

Waldemarosam : Waldemar Okupniczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7469054 2022.10.01 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 13 7468961 2022.10.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 7468548 2022.10.01 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7468547 2022.10.01 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7468546 2022.10.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7468545 2022.10.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7468270 2022.10.01 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7468271 2022.10.01 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7468269 2022.10.01 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7468268 2022.10.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7468267 2022.10.01 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7468265 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7468266 2022.10.01 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7468264 2022.10.01 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7445584 2022.09.24 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7445585 2022.09.24 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7445586 2022.09.24 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7445587 2022.09.24 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7445589 2022.09.24 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7445590 2022.09.24 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7445591 2022.09.24 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7445588 2022.09.24 WP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7397937 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7397839 2022.09.09 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7397838 2022.09.09 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7397837 2022.09.09 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7397836 2022.09.09 ZP mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7397835 2022.09.09 ZP mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7392807 2022.09.07 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7384507 2022.09.04 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7384508 2022.09.04 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7384506 2022.09.04 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7384503 2022.09.04 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7384504 2022.09.04 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7354193 2022.08.26 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7352066 2022.08.25 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7352065 2022.08.25 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7351979 2022.08.25 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7351977 2022.08.25 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7351976 2022.08.25 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 7351978 2022.08.25 WP mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 10 7351975 2022.08.25 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7319664 2022.08.15 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7319663 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7319662 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7319658 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7285799 2022.08.04 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7270834 2022.07.29 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7270833 2022.07.29 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7270832 2022.07.29 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7270831 2022.07.29 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7270830 2022.07.29 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7270829 2022.07.29 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7270828 2022.07.29 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7265050 2022.07.27 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7265049 2022.07.27 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7265048 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7265047 2022.07.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7265046 2022.07.27 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7265045 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7265044 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7265043 2022.07.27 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7265042 2022.07.27 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7265041 2022.07.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7265040 2022.07.27 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7265039 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7265038 2022.07.27 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7265037 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7265030 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7265029 2022.07.27 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7265028 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7265027 2022.07.27 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7265026 2022.07.27 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7265025 2022.07.27 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7265024 2022.07.27 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7265023 2022.07.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7256134 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7256133 2022.07.24 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7256132 2022.07.24 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7256131 2022.07.24 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7256130 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7256129 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7256128 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7255942 2022.07.24 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7255922 2022.07.24 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7255921 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7255920 2022.07.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7255919 2022.07.24 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7255918 2022.07.24 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7255917 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7255916 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7255802 2022.07.24 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7255792 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7255791 2022.07.24 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7255790 2022.07.24 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7255731 2022.07.24 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7255730 2022.07.24 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7255729 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7255728 2022.07.24 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 7255727 2022.07.24 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7255726 2022.07.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7255725 2022.07.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7255724 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 7255723 2022.07.24 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7255722 2022.07.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7255454 2022.07.24 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7255453 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 7255452 2022.07.24 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7255451 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7255450 2022.07.24 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7255449 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7255448 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7255446 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 7255445 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7255444 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7255443 2022.07.24 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7246209 2022.07.19 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7234853 2022.07.17 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7234849 2022.07.17 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7224636 2022.07.14 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7224635 2022.07.14 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7224634 2022.07.14 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7224633 2022.07.14 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7224632 2022.07.14 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7224631 2022.07.14 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7224630 2022.07.14 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7224629 2022.07.14 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7224628 2022.07.14 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7224627 2022.07.14 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 135 7224626 2022.07.14 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7224625 2022.07.14 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7224624 2022.07.14 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7224623 2022.07.14 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7224622 2022.07.14 WP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7216319 2022.07.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7215992 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7215999 2022.07.11 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7215998 2022.07.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7215997 2022.07.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7215996 2022.07.11 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7215995 2022.07.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7215994 2022.07.11 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7215993 2022.07.11 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7215878 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7215877 2022.07.11 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7215876 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7215875 2022.07.11 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7215874 2022.07.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7215873 2022.07.11 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7215872 2022.07.11 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7215871 2022.07.11 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7215870 2022.07.11 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7215827 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7215826 2022.07.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7215825 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7215824 2022.07.11 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7215823 2022.07.11 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 7215822 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7204704 2022.07.08 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7204304 2022.07.08 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7204303 2022.07.08 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7204302 2022.07.08 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7204301 2022.07.08 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7204300 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7204287 2022.07.08 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7204286 2022.07.08 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7204285 2022.07.08 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7204284 2022.07.08 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7204283 2022.07.08 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7204282 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7204281 2022.07.08 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7204280 2022.07.08 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7204279 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7204278 2022.07.08 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7204277 2022.07.08 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7204276 2022.07.08 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7204275 2022.07.08 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7204274 2022.07.08 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 43 7204273 2022.07.08 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7204272 2022.07.08 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7204271 2022.07.08 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7204270 2022.07.08 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7128831 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7128821 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7128452 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7128451 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7128450 2022.06.18 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 7128432 2022.06.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7128416 2022.06.18 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7128379 2022.06.18 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7128378 2022.06.18 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7128377 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7128376 2022.06.18 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 7128375 2022.06.18 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7128374 2022.06.18 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7128373 2022.06.18 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7128372 2022.06.18 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7128371 2022.06.18 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7128370 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7128369 2022.06.18 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7128368 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7128367 2022.06.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7128366 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7128365 2022.06.18 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7119158 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7118755 2022.06.16 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7118674 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7118673 2022.06.16 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7118266 2022.06.16 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7118265 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7118264 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7118263 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7118262 2022.06.16 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7118060 2022.06.16 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7118059 2022.06.16 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7118058 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7118057 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7118056 2022.06.16 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7118055 2022.06.16 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7118054 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7118053 2022.06.16 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7118052 2022.06.16 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7117951 2022.06.16 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7117950 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7117949 2022.06.16 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7117948 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7117947 2022.06.16 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7117946 2022.06.16 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7117945 2022.06.16 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7117944 2022.06.16 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7117943 2022.06.16 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7117942 2022.06.16 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 7117941 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7113524 2022.06.15 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7113523 2022.06.15 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7113522 2022.06.15 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7113521 2022.06.15 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7113520 2022.06.15 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7113519 2022.06.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7113518 2022.06.15 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7096356 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7096192 2022.06.11 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7096127 2022.06.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 7095965 2022.06.11 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 7095922 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7095844 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7095843 2022.06.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7095842 2022.06.11 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7095841 2022.06.11 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7095840 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7095839 2022.06.11 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7095838 2022.06.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7095779 2022.06.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7095772 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7095771 2022.06.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7095770 2022.06.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7095769 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 7095768 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7095767 2022.06.11 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 7095766 2022.06.11 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 7095765 2022.06.11 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7095764 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7095763 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7095762 2022.06.11 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7095761 2022.06.11 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7095760 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7098838 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7094275 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7094274 2022.06.10 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7094273 2022.06.10 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7094272 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7094271 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7094270 2022.06.10 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7094269 2022.06.10 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7094268 2022.06.10 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7094267 2022.06.10 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7094266 2022.06.10 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7094265 2022.06.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7094264 2022.06.10 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7094263 2022.06.10 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7069846 2022.06.05 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7063693 2022.06.04 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7063692 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7063691 2022.06.04 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7063690 2022.06.04 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7058775 2022.06.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7032795 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7032793 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7032794 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7032774 2022.05.29 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7032697 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7031748 2022.05.29 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7031747 2022.05.29 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7031746 2022.05.29 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7031745 2022.05.29 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7031744 2022.05.29 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7031743 2022.05.29 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7031742 2022.05.29 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7031741 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7031546 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7031461 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7031420 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7031193 2022.05.29 WP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7031192 2022.05.29 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7031191 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7031190 2022.05.29 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7031189 2022.05.29 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 7031188 2022.05.29 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7031187 2022.05.29 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 7031186 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7003759 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7003697 2022.05.23 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7003692 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7003691 2022.05.23 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7003690 2022.05.23 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7003689 2022.05.23 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7003688 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7003648 2022.05.23 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7003647 2022.05.23 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7003646 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7003645 2022.05.23 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7003082 2022.05.23 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7003081 2022.05.23 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7003080 2022.05.23 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7003079 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7003078 2022.05.23 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7003077 2022.05.23 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7003076 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7003075 2022.05.23 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7003074 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7003073 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7003030 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7003029 2022.05.23 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7002934 2022.05.23 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7002933 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7002932 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 7002931 2022.05.23 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7002930 2022.05.23 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7002778 2022.05.23 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7002777 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7002776 2022.05.23 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7002775 2022.05.23 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7002774 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7002773 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7002772 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7002771 2022.05.23 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7002770 2022.05.23 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 7002769 2022.05.23 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6925505 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6925504 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6925503 2022.05.13 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6925502 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6925501 2022.05.13 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6925500 2022.05.13 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6925499 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6925498 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6925497 2022.05.13 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6925496 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6925495 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6846335 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6836165 2022.05.01 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 92 6836024 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6834346 2022.05.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6833482 2022.05.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6833481 2022.05.01 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6833480 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6833479 2022.05.01 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6833478 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6833477 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6833476 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6825187 2022.04.30 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6815159 2022.04.29 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6815158 2022.04.29 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6815157 2022.04.29 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6815156 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6815155 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6815154 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6815152 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6815143 2022.04.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6815142 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6815141 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6815140 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6815139 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6815138 2022.04.29 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6815137 2022.04.29 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6811491 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6782465 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6782170 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6782085 2022.04.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6781524 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6781523 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6781342 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6781340 2022.04.24 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6781208 2022.04.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6781207 2022.04.24 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6781206 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6781205 2022.04.24 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6781204 2022.04.24 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6781203 2022.04.24 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6781202 2022.04.24 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6781120 2022.04.24 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6736651 2022.04.17 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6736652 2022.04.17 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6736653 2022.04.17 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6736654 2022.04.17 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6736655 2022.04.17 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6736656 2022.04.17 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6701048 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6701044 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6699918 2022.04.12 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6699871 2022.04.12 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6699869 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6699870 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6699824 2022.04.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6699823 2022.04.12 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6699822 2022.04.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6699821 2022.04.12 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6699820 2022.04.12 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6699812 2022.04.12 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6699811 2022.04.12 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6699722 2022.04.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6699721 2022.04.12 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6699720 2022.04.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6699719 2022.04.12 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6699718 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6699717 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6699716 2022.04.12 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6699715 2022.04.12 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6699714 2022.04.12 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6699713 2022.04.12 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6699712 2022.04.12 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6699711 2022.04.12 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6699710 2022.04.12 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6699415 2022.04.12 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6699414 2022.04.12 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6699413 2022.04.12 WP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6699412 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6699411 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6699410 2022.04.12 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6699409 2022.04.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6699408 2022.04.12 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6699407 2022.04.12 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6699405 2022.04.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6699404 2022.04.12 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6699403 2022.04.12 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6699406 2022.04.12 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6699351 2022.04.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6699350 2022.04.12 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6699349 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6699348 2022.04.12 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6699347 2022.04.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6699346 2022.04.12 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6699345 2022.04.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6699344 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6699343 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6699342 2022.04.12 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6699341 2022.04.12 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6699340 2022.04.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6699339 2022.04.12 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6639110 2022.03.31 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6639106 2022.03.31 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6639094 2022.03.31 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6639026 2022.03.31 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6639025 2022.03.31 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6639024 2022.03.31 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6639023 2022.03.31 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6638941 2022.03.31 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6638940 2022.03.31 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6638939 2022.03.31 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6638938 2022.03.31 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6638937 2022.03.31 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6638936 2022.03.31 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6638935 2022.03.31 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6638934 2022.03.31 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6638933 2022.03.31 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6638781 2022.03.31 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6638780 2022.03.31 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6638779 2022.03.31 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6638778 2022.03.31 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6638777 2022.03.31 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6638776 2022.03.31 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6638775 2022.03.31 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6638774 2022.03.31 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6638773 2022.03.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6638772 2022.03.31 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6638771 2022.03.31 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6638770 2022.03.31 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6638769 2022.03.31 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6638768 2022.03.31 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6604709 2022.03.24 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6557835 2022.03.15 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6543515 2022.03.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6539531 2022.03.11 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6521163 2022.03.06 WP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6521078 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6520554 2022.03.06 WP mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6520553 2022.03.06 WP mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 6520311 2022.03.06 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6519953 2022.03.06 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6519952 2022.03.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6519951 2022.03.06 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6519950 2022.03.06 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6519949 2022.03.06 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6519948 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6519947 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6519946 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6519945 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6519944 2022.03.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6519943 2022.03.06 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6519942 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6519941 2022.03.06 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6519940 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 6519939 2022.03.06 WP mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6519938 2022.03.06 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6519641 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6519640 2022.03.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6519639 2022.03.06 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6519638 2022.03.06 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6519637 2022.03.06 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6519636 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6519635 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6519634 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 6532738 2022.03.06 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6497230 2022.02.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6497229 2022.02.27 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6497227 2022.02.27 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6497226 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6497225 2022.02.27 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6497224 2022.02.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6497223 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6497222 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6497221 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6497220 2022.02.27 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6497219 2022.02.27 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6497218 2022.02.27 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6497217 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 200 6497216 2022.02.27 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6497215 2022.02.27 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6497214 2022.02.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6496359 2022.02.27 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6496358 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 6496357 2022.02.27 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6496356 2022.02.27 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6496355 2022.02.27 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6496354 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6496353 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6496352 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6496351 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 45 6496350 2022.02.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6496349 2022.02.27 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6496348 2022.02.27 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6532741 2022.02.27 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6445461 2022.02.12 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6445333 2022.02.12 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6445332 2022.02.12 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6445331 2022.02.12 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6445330 2022.02.12 WP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6445329 2022.02.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6445328 2022.02.12 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6445162 2022.02.12 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6445161 2022.02.12 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 6445160 2022.02.12 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6445159 2022.02.12 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6445158 2022.02.12 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6444720 2022.02.12 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6444611 2022.02.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6444610 2022.02.12 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6444609 2022.02.12 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6444608 2022.02.12 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 6444607 2022.02.12 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6444606 2022.02.12 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6444605 2022.02.12 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6449393 2022.02.12 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6424996 2022.02.05 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6424995 2022.02.05 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6424997 2022.02.04 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6420328 2022.02.03 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6420327 2022.02.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6420326 2022.02.03 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6420325 2022.02.03 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6420324 2022.02.03 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6420323 2022.02.03 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6420322 2022.02.03 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6420321 2022.02.03 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6420320 2022.02.03 WP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 42 6420319 2022.02.03 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6419987 2022.02.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6419986 2022.02.03 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6419985 2022.02.03 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6419984 2022.02.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6419983 2022.02.03 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6419982 2022.02.03 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6419981 2022.02.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6417233 2022.01.31 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6417232 2022.01.31 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6417213 2022.01.31 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6408046 2022.01.29 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6408045 2022.01.29 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6408044 2022.01.29 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6408043 2022.01.29 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6408042 2022.01.29 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6408041 2022.01.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6408040 2022.01.29 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6408039 2022.01.29 WP mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6374248 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6374060 2022.01.16 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6372984 2022.01.16 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6372983 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6372982 2022.01.16 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6372981 2022.01.16 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6372979 2022.01.16 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6372978 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6372977 2022.01.16 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6372758 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6372602 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6372601 2022.01.16 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6372600 2022.01.16 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6372599 2022.01.16 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6372598 2022.01.16 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6372597 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6372596 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6372245 2022.01.16 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6372244 2022.01.16 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6372243 2022.01.16 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6372242 2022.01.16 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6372241 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 6372240 2022.01.16 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6365897 2022.01.15 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6365896 2022.01.15 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6365695 2022.01.15 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6365663 2022.01.15 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6365662 2022.01.15 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6365661 2022.01.15 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 6365660 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 6365659 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6365658 2022.01.15 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6365657 2022.01.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6365656 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6365655 2022.01.15 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6365654 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6365653 2022.01.15 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6365544 2022.01.15 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6365542 2022.01.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6365541 2022.01.15 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6365540 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6365539 2022.01.15 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6365538 2022.01.15 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6365438 2022.01.15 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6365437 2022.01.15 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6365436 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6365435 2022.01.15 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6365434 2022.01.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6365433 2022.01.15 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6365432 2022.01.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6365431 2022.01.15 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6365430 2022.01.15 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6365429 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6365428 2022.01.15 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6355695 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6355694 2022.01.10 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6355693 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 6355692 2022.01.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6355588 2022.01.10 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6355587 2022.01.10 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6355585 2022.01.10 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 6355584 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 6355583 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6355468 2022.01.10 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6355467 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6355466 2022.01.10 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6355465 2022.01.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6355464 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6355429 2022.01.10 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6355428 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 6355427 2022.01.10 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6355426 2022.01.10 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6355425 2022.01.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6355424 2022.01.10 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6355423 2022.01.10 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 6357245 2022.01.10 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6357244 2022.01.10 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6343987 2022.01.08 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6343986 2022.01.08 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6343985 2022.01.08 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6343877 2022.01.08 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6343876 2022.01.08 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6343875 2022.01.08 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6343874 2022.01.08 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6343873 2022.01.08 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6343872 2022.01.08 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6343871 2022.01.08 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6343733 2022.01.08 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6343582 2022.01.08 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6343564 2022.01.08 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6343563 2022.01.08 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6343562 2022.01.08 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6343561 2022.01.08 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6343560 2022.01.08 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6343559 2022.01.08 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6343558 2022.01.08 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6343557 2022.01.08 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6343465 2022.01.08 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6343464 2022.01.08 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6343463 2022.01.08 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6343462 2022.01.08 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6343461 2022.01.08 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6343460 2022.01.08 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6343459 2022.01.08 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6343458 2022.01.08 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6343457 2022.01.08 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6343456 2022.01.08 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6319843 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 6319689 2022.01.02 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6319581 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6319580 2022.01.02 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6319579 2022.01.02 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6319578 2022.01.02 WP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 6319577 2022.01.02 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6319347 2022.01.02 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319290 2022.01.02 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6319210 2022.01.02 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6318995 2022.01.02 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6318994 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6318993 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6318992 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6318921 2022.01.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6318920 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6318919 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 6318918 2022.01.02 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6318824 2022.01.02 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6318823 2022.01.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6318822 2022.01.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6318805 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6318804 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6318803 2022.01.02 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 6318802 2022.01.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6318801 2022.01.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6318800 2022.01.02 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6318799 2022.01.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6318798 2022.01.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6318626 2022.01.02 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6318625 2022.01.02 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6318624 2022.01.02 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6318623 2022.01.02 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6318615 2022.01.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6318614 2022.01.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6318613 2022.01.02 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6318612 2022.01.02 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6318611 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6318610 2022.01.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6318609 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6318608 2022.01.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6318607 2022.01.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6318606 2022.01.02 WP mapa