Pełna lista obserwacji drużyny

LMLek : Dariusz Piechota


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6376532 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 6376359 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6376357 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6376352 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6376350 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6376349 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 88 6376343 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6376338 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6376336 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6376335 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6376332 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6376328 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6376325 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6376323 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 6376363 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6376366 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6376367 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6376529 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6376527 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6376526 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6376524 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6376522 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6376511 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 6376467 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6376402 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6376400 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 6376388 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376386 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6376384 2022.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6376370 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6376321 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6376318 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6375603 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375602 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6375601 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6375595 2022.01.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6375594 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6375593 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6375592 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375591 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6375590 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6375589 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375587 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375557 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6375556 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6376169 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6376171 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6376173 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6376317 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6376316 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6376315 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6376312 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6376309 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6376307 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6376305 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6376303 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376295 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6376234 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6376181 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6376176 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6376174 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6377019 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6376533 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 6376314 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6376997 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6376996 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6376994 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6376993 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6376991 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6376988 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6376987 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6376985 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6376984 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6376981 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 6376980 2022.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6376979 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6376978 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6376999 2022.01.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6377001 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6377003 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6377018 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6377017 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6377016 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6377015 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6377014 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6377013 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6377012 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6377011 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6377009 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6377008 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6377007 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6377006 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6377005 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6376977 2022.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 6376535 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6376807 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6376806 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376805 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6376804 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6376803 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6376779 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6376776 2022.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6376555 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376554 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6376551 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6376549 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6376546 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6376539 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6376537 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6376808 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 6376810 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6376976 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6376975 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6376974 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6376973 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6376972 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6376971 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6376864 2022.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6376863 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 6376811 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6376812 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6376813 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6376814 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376815 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6376847 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 350 6370368 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6370369 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6370370 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6370371 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6370372 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6370373 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6370374 2022.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6370367 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 6370366 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6370365 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6370364 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6370363 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6370362 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6370361 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6370360 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6370359 2022.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6370358 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6370375 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6370376 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 6370440 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6370424 2022.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6370407 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6370405 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6370404 2022.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6370402 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6370401 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6370400 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6370389 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6370388 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6370387 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6370386 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6370385 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6370384 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6370378 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6370377 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6370441 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6370357 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6370356 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6370049 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6370048 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6370047 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 6370046 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6370045 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6370044 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6370043 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6370038 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6370036 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6370035 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6370034 2022.01.15 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6370032 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6369968 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369967 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6369965 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6369964 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6370050 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 73 6370051 2022.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6370052 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6370355 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6370354 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 37 6370353 2022.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 6370352 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 18 6370351 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6370344 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 6370343 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6370311 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6370278 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6370276 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6370275 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6370274 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6370081 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6370071 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6370054 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6370053 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6369961 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 6370446 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6370552 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6370551 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6370550 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6370549 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6370548 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6370547 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6370533 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6370532 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6370531 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6370530 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6370529 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6370528 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6370527 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6370526 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6370525 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6370524 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6370554 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6370555 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6370599 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6370597 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6370596 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6370595 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6370594 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6370591 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6370590 2022.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 6370588 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6370586 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6370584 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6370583 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6370582 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6370560 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6370559 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6370557 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6370556 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6370523 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6370443 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6370490 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 6370488 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6370486 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6370484 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6370466 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6370465 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 6370464 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6370463 2022.01.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6370460 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6370457 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6370455 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6370453 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6370452 2022.01.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6370449 2022.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6370448 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6370444 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 64 6370491 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6370492 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6370493 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6370522 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6370521 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6370520 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6370519 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6370518 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6370517 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6370516 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6370515 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6370514 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6370513 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6370494 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6370495 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6370496 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6370497 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6370510 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6370512 2022.01.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6359159 2022.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6359160 2022.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6359161 2022.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6359162 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6359163 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6359164 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6359165 2022.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6359166 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6359167 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6359168 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6351417 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6351418 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6351419 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6351420 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351416 2022.01.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6351415 2022.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6351414 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 13 6351413 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6351412 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6351411 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6351410 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6351453 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6351454 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6351481 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6351480 2022.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6351478 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6351477 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6351476 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6351461 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6351460 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6351459 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6351458 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6351456 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6351455 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6351409 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6351408 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6351407 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6351377 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351376 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6351375 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6351374 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6351373 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6351370 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351369 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351367 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6351366 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351365 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6351378 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6351379 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6351380 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6351406 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6351405 2022.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6351404 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6351403 2022.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6351402 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6351401 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6351384 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6351383 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6351382 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351381 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351363 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6351659 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6351598 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6351595 2022.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6351593 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 41 6351592 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6351590 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6351589 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6351579 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6351578 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6351575 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351574 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6351600 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6351602 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6351610 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6351657 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6351656 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6351653 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6351628 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6351625 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6351624 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351619 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6351617 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6351614 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6351613 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6351573 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6351571 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6351569 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6351516 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6351510 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6351492 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6351491 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6351490 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6351489 2022.01.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6351488 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6351485 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6351484 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6351483 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6351482 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6351517 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6351518 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6351567 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6351566 2022.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6351551 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6351550 2022.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6351549 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6351539 2022.01.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6351538 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6351537 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6351535 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6351520 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6351519 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6334952 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6334950 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6334951 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 6334949 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6334953 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 6334947 2022.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6334948 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6334954 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 6334946 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6334944 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6334945 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6334942 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6334943 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6334941 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334940 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6334939 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6334938 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6334937 2022.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6334934 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6334936 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334935 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6334933 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6334931 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6334932 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6334930 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6334928 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6334929 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6334927 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6334926 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6334925 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6334924 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6334923 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6334921 2022.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6334922 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6334920 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334918 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6334917 2022.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6334919 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6334914 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6334916 2022.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6334913 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6334915 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 132 6334910 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334912 2022.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6334911 2022.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6334909 2022.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6334908 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6334907 2022.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6326218 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6326132 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6326133 2022.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6326131 2022.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6326130 2022.01.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6326129 2022.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6326126 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6326127 2022.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6326128 2022.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6326125 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6321543 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6321539 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6321541 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6321540 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 13 6321542 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6321538 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6320898 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6320902 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6320880 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6320890 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 6320888 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6320893 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6320876 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6320874 2022.01.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6320870 2022.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6320869 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320866 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6320863 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6320859 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320857 2022.01.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6320858 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6320935 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6320934 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6320930 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6320931 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6320926 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6320925 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6320923 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6320921 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6320918 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6320917 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320915 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6320912 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6320913 2022.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6320908 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6320906 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6320901 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6320910 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320891 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6320909 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6320889 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6320887 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6320899 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6320904 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6320897 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320882 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6320881 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6320896 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6320895 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320892 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6320886 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 6320883 2022.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6320878 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6320843 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6320842 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6320840 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6320835 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6320836 2022.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6320837 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6320834 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6320832 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6320830 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 6320833 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320831 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6320829 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6320827 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6320828 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6320826 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320825 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6320933 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320932 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6320928 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6320929 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6320927 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6320924 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6320922 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6320920 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6320919 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6320916 2022.01.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6320914 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320911 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6320907 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6320905 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6320903 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6320900 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6320879 2022.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6320884 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320875 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6320873 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320894 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6320872 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6320871 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6320868 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6320867 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6320885 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320877 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6320865 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6320861 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6320864 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6320862 2022.01.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6320860 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6320823 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320822 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 6320821 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320824 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6320820 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320819 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6320818 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6320817 2022.01.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6320816 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6320815 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6320814 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320811 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6320812 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320813 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6320810 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6320809 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6320856 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320855 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320854 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6320853 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6320852 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6320851 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6320850 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6320847 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6320849 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6320848 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6320845 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 6320846 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 140 6320844 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6320841 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320838 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6320839 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6320808 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 6320806 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320807 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6320804 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320805 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320803 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6320802 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320801 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6320800 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6320798 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6320799 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6320797 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6320796 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 6320795 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320794 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320793 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317224 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6317225 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6317221 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6317222 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6317226 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6317220 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317219 2022.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6317235 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6317236 2022.01.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 6317241 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6317234 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317240 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6317239 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317242 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6317231 2022.01.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 6317233 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6317229 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6317238 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6317227 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6317237 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6317228 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6317230 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 6317232 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 6317202 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6317197 2022.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6317194 2022.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6317201 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6317192 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6317193 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6317187 2022.01.01 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6317189 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6317196 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317191 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6317198 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6317190 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6317184 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6317188 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6317182 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6317183 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317223 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6317217 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 6317218 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6317215 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6317216 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317214 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6317212 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6317211 2022.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6317213 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6317208 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6317209 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6317207 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6317206 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6317203 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6317205 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6317204 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6317165 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6317162 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6317169 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6317157 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6317170 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6317168 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6317156 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6317166 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6317167 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317155 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6317159 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6317158 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6317163 2022.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6317161 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6317164 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6317160 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6317200 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 61 6317195 2022.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6317199 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6317186 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6317185 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6317181 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317179 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6317180 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6317177 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6317176 2022.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6317175 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6317178 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 6317174 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6317173 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6317172 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6317171 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6317131 2022.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 15 6317136 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6317133 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6317135 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6317134 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6317128 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6317137 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317132 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6317127 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6317129 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317126 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317123 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6317124 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317125 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6317130 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317115 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6317120 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6317122 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6317114 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6317116 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6317111 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6317113 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6317117 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317110 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6317118 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6317121 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6317119 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6317112 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6317108 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6317109 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 6317107 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6317087 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6317081 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6317086 2022.01.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6317080 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6317078 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6317083 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6317088 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6317092 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6317089 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6317076 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 6317079 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6317084 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6317077 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317075 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6317085 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6317104 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6317100 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317098 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6317105 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6317106 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317102 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6317096 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6317095 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6317101 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6317099 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6317093 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6317097 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6317103 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6317090 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6317091 2022.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6317094 2022.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 6317154 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6317151 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6317153 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6317152 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6317150 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6317149 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6317146 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6317147 2022.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6317144 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6317148 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6317145 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6317142 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6317140 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6317141 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6317143 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6317139 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6317070 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6317073 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6317067 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6317064 2022.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6317071 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6317061 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6317066 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6317068 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6317065 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6317074 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6317060 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6317069 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6317072 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6317059 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 6317063 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6317062 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6317047 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6317058 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6317054 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6317052 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6317046 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6317045 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6317053 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6317050 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6317055 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6317057 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6317056 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6317051 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6317043 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6317049 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6317048 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6317044 2022.01.01 mapa