Pełna lista obserwacji drużyny

LMLek : Dariusz Piechota


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475950 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475949 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475948 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475590 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475589 2022.10.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7475588 2022.10.02 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7475587 2022.10.02 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7475584 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475581 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475580 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475578 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475570 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475575 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475572 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475568 2022.10.02 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7475574 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475567 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475565 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475562 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475586 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475585 2022.10.02 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7475583 2022.10.02 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7475582 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475579 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475577 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475576 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475573 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475569 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475571 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7475564 2022.10.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7475561 2022.10.02 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7475563 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475559 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7475560 2022.10.02 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7475566 2022.10.02 WM mapa
bardzo rzadki świstunka grubodzioba, Phylloscopus schwarzi 1 7474021 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 7474027 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7474038 2022.10.02 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 7474036 2022.10.02 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7474025 2022.10.02 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7474026 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7474023 2022.10.02 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7474016 2022.10.02 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7474015 2022.10.02 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7474014 2022.10.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7474010 2022.10.02 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7474011 2022.10.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7474012 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7474009 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7474013 2022.10.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7474008 2022.10.02 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7474007 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7474035 2022.10.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7474005 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7474006 2022.10.02 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7474003 2022.10.02 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7474004 2022.10.02 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7474002 2022.10.02 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7474017 2022.10.02 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7474018 2022.10.02 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7474019 2022.10.02 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7474020 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7474022 2022.10.02 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7474028 2022.10.02 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7474029 2022.10.02 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7474030 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7474031 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7474033 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7474034 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7474037 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7474039 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7474040 2022.10.02 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7474041 2022.10.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7474042 2022.10.02 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7474043 2022.10.02 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7474044 2022.10.02 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7474045 2022.10.02 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7474046 2022.10.02 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7474047 2022.10.02 PM mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7474048 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7474049 2022.10.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7474050 2022.10.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7474051 2022.10.02 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 150 7474052 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7474053 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7474054 2022.10.02 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7474055 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7474056 2022.10.02 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7470819 2022.10.01 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7470820 2022.10.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7470821 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7470813 2022.10.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7470818 2022.10.01 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7470822 2022.10.01 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7470815 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 7470812 2022.10.01 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 7470811 2022.10.01 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7470817 2022.10.01 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7470816 2022.10.01 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 7470814 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7470129 2022.10.01 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7470128 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7470127 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7470126 2022.10.01 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7470124 2022.10.01 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7470123 2022.10.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7470122 2022.10.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7470121 2022.10.01 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7470120 2022.10.01 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7470119 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7470125 2022.10.01 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7469276 2022.10.01 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7469275 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 7469277 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7469278 2022.10.01 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 13 7469273 2022.10.01 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7469274 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7468407 2022.10.01 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7468406 2022.10.01 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7468328 2022.10.01 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7468327 2022.10.01 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 14 7468325 2022.10.01 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7468326 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7467741 2022.10.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7467739 2022.10.01 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7467743 2022.10.01 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7467738 2022.10.01 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7467740 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7467742 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7466452 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7465694 2022.09.30 MB mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7465693 2022.09.30 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7465692 2022.09.30 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 7465690 2022.09.30 MB mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 7465691 2022.09.30 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7465689 2022.09.30 MB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7465688 2022.09.30 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7465686 2022.09.30 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7465687 2022.09.30 MB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7465685 2022.09.30 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7465684 2022.09.30 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7465683 2022.09.30 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7465682 2022.09.30 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7465678 2022.09.30 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 7465680 2022.09.30 MB mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 7465681 2022.09.30 MB mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7465679 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7465677 2022.09.30 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7465675 2022.09.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7465676 2022.09.30 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7465674 2022.09.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7465673 2022.09.30 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7465672 2022.09.30 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7465670 2022.09.30 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7465669 2022.09.30 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7465667 2022.09.30 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7465668 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7465671 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7465120 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7465118 2022.09.30 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7465119 2022.09.30 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 7465117 2022.09.30 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7465116 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7465135 2022.09.30 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7465134 2022.09.30 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7465131 2022.09.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7465136 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7465132 2022.09.30 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7465133 2022.09.30 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7465129 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7465130 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7465127 2022.09.30 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7465128 2022.09.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7465126 2022.09.30 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7465123 2022.09.30 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7465124 2022.09.30 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7465125 2022.09.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7465122 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7465121 2022.09.30 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7464860 2022.09.30 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7464861 2022.09.30 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7464859 2022.09.30 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464856 2022.09.30 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7464858 2022.09.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7464857 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7464855 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7464853 2022.09.30 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7464854 2022.09.30 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7464852 2022.09.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7464851 2022.09.30 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7464850 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7464849 2022.09.30 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 7464848 2022.09.30 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7464847 2022.09.30 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7464846 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7464842 2022.09.30 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464845 2022.09.30 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7464844 2022.09.30 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7464841 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7464840 2022.09.30 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7464843 2022.09.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7464839 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7464838 2022.09.30 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7464835 2022.09.30 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7464837 2022.09.30 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7464836 2022.09.30 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7464834 2022.09.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7464833 2022.09.30 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7464832 2022.09.30 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7464827 2022.09.30 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7464828 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7464829 2022.09.30 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7464830 2022.09.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7464822 2022.09.30 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7464821 2022.09.30 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7464826 2022.09.30 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 7464831 2022.09.30 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7464820 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7464823 2022.09.30 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7464825 2022.09.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7464819 2022.09.30 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7464862 2022.09.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7464817 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7464818 2022.09.30 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464816 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7464814 2022.09.30 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7464815 2022.09.30 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 7464813 2022.09.30 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7464811 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7464808 2022.09.30 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7464809 2022.09.30 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7464810 2022.09.30 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7464812 2022.09.30 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7464807 2022.09.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7464804 2022.09.30 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7464806 2022.09.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7464805 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7464803 2022.09.30 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7464802 2022.09.30 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7464801 2022.09.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7464800 2022.09.30 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7464798 2022.09.30 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7464797 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7464795 2022.09.30 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 7464794 2022.09.30 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7464799 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7464796 2022.09.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7464793 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7464791 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7464792 2022.09.30 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7464790 2022.09.30 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7464788 2022.09.30 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7464789 2022.09.30 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7464785 2022.09.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7464787 2022.09.30 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7464786 2022.09.30 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464784 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7463367 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7463366 2022.09.29 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7463363 2022.09.29 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7463364 2022.09.29 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 15 7463361 2022.09.29 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7463362 2022.09.29 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7463365 2022.09.29 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 7463419 2022.09.29 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7463420 2022.09.29 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 32 7463421 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7463422 2022.09.29 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7463423 2022.09.29 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7463424 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7428463 2022.09.19 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7428464 2022.09.19 LB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7428466 2022.09.19 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7428461 2022.09.19 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7428465 2022.09.19 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 7428462 2022.09.19 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7428460 2022.09.19 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 7428459 2022.09.19 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 7428458 2022.09.19 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7428457 2022.09.19 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421952 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421954 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421955 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421949 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421951 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421953 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421948 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421947 2022.09.17 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7421950 2022.09.17 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7421755 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7421748 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7421750 2022.09.17 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7421747 2022.09.17 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7421760 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7421757 2022.09.17 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7421758 2022.09.17 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7421759 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7421754 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 7421756 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 7421751 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7421753 2022.09.17 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7421752 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7421746 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7421749 2022.09.17 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7421745 2022.09.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7421743 2022.09.17 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7421742 2022.09.17 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 7421744 2022.09.17 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7421741 2022.09.17 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7421721 2022.09.17 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7421720 2022.09.17 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7421719 2022.09.17 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7421722 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7421717 2022.09.17 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7421723 2022.09.17 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7421715 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7421714 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7421716 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7421713 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7421712 2022.09.17 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7421711 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421709 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7421710 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7421708 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7421739 2022.09.17 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7421740 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421738 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421737 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421735 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7421734 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7421736 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421732 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421733 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7421731 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421730 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7421729 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421727 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 7421728 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7421726 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421725 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7421705 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7421704 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7421703 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421707 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421724 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7421706 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421702 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421701 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421699 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421700 2022.09.17 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7421695 2022.09.17 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7421697 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421696 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421694 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7421698 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421689 2022.09.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7421656 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 37 7421657 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421654 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421659 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7421651 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421660 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 7421655 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7421661 2022.09.17 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7421653 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421652 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421648 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421650 2022.09.17 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 7421649 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7421645 2022.09.17 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7421646 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7421647 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421693 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421692 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7421691 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 29 7421690 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7421687 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7421688 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421685 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421686 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421683 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7421684 2022.09.17 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7421682 2022.09.17 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7421681 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 7421680 2022.09.17 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7421678 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7421676 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7421675 2022.09.17 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7421679 2022.09.17 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 24 7421677 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7421674 2022.09.17 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7421673 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7421672 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3000 7421671 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7421669 2022.09.17 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 7421668 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 7421664 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7421666 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7421663 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7421670 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 7421667 2022.09.17 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7421665 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421662 2022.09.17 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7421658 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7421643 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421640 2022.09.17 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7421634 2022.09.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7421630 2022.09.17 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7421638 2022.09.17 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7421636 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7421625 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7421633 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7421631 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7421622 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 7421627 2022.09.17 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 7421617 2022.09.17 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7421620 2022.09.17 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 7421616 2022.09.17 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7421614 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7421613 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7421644 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421641 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7421642 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421639 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7421635 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7421637 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7421632 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421626 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421628 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421629 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421623 2022.09.17 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7421624 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7421621 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421619 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421615 2022.09.17 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7421618 2022.09.17 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7421595 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7421598 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 7421593 2022.09.17 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7421592 2022.09.17 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7421594 2022.09.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7421591 2022.09.17 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7421587 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 7421590 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7421589 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7421586 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7421588 2022.09.17 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7421584 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7421583 2022.09.17 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7421581 2022.09.17 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7421585 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7421582 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421612 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421610 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7421609 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7421611 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7421606 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 7421603 2022.09.17 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7421533 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 7421534 2022.09.15 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7421535 2022.09.15 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421536 2022.09.15 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7421537 2022.09.15 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7421538 2022.09.15 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421539 2022.09.15 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421540 2022.09.15 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421541 2022.09.15 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7421542 2022.09.15 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421543 2022.09.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7421544 2022.09.15 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7421545 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7421546 2022.09.15 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7421547 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7421548 2022.09.15 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 7421549 2022.09.15 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7421550 2022.09.15 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7421551 2022.09.15 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7421552 2022.09.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421553 2022.09.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421554 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7421555 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7421556 2022.09.15 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7421557 2022.09.15 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7421558 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7421559 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7421560 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7421561 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7421562 2022.09.15 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7421563 2022.09.15 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421564 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7421565 2022.09.15 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7421566 2022.09.15 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7421567 2022.09.15 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7421568 2022.09.15 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7421569 2022.09.15 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7421570 2022.09.15 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7421571 2022.09.15 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7421572 2022.09.15 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7421573 2022.09.15 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7421574 2022.09.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421575 2022.09.15 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7421576 2022.09.15 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7421577 2022.09.15 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7421578 2022.09.15 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421579 2022.09.15 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7421580 2022.09.15 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7421596 2022.09.15 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7421597 2022.09.15 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7421599 2022.09.15 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7421600 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7421601 2022.09.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7421602 2022.09.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421604 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7421605 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7421607 2022.09.15 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7421608 2022.09.15 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7410184 2022.09.13 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7410185 2022.09.13 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7410186 2022.09.13 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 7410187 2022.09.13 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7410188 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7410189 2022.09.13 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7410190 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7410191 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7410192 2022.09.13 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7410193 2022.09.13 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7410194 2022.09.13 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7410195 2022.09.13 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7410196 2022.09.13 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7410197 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7410198 2022.09.13 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7410199 2022.09.13 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 7410200 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7410201 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 7410202 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7410203 2022.09.13 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7410204 2022.09.13 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7410205 2022.09.13 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7410206 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7410207 2022.09.13 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7410208 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7410209 2022.09.13 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7410210 2022.09.13 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7410211 2022.09.13 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7410212 2022.09.13 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7410213 2022.09.13 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 7410214 2022.09.13 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7410215 2022.09.13 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7410216 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7410217 2022.09.13 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7410218 2022.09.13 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7410219 2022.09.13 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7398014 2022.09.09 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7398015 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7398016 2022.09.09 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7398017 2022.09.09 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7398018 2022.09.09 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7398019 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7398020 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7398021 2022.09.09 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7398022 2022.09.09 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7398023 2022.09.09 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7398024 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7398025 2022.09.09 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7398026 2022.09.09 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7398027 2022.09.09 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7398028 2022.09.09 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7398029 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7398030 2022.09.09 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7398031 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7398032 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 7398033 2022.09.09 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7398034 2022.09.09 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7398035 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7398036 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7398037 2022.09.09 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7398038 2022.09.09 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7398039 2022.09.09 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7398040 2022.09.09 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7398041 2022.09.09 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7398042 2022.09.09 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7398043 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7398044 2022.09.09 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7398045 2022.09.09 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7398046 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7398047 2022.09.09 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7398048 2022.09.09 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 7398049 2022.09.09 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7398050 2022.09.09 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7398051 2022.09.09 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7398052 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7398053 2022.09.09 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 7398054 2022.09.09 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7398055 2022.09.09 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7398056 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7398057 2022.09.09 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7398058 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7398059 2022.09.09 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7398060 2022.09.09 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7398061 2022.09.09 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7398062 2022.09.09 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7398063 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7398064 2022.09.09 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7398065 2022.09.09 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7398066 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7398067 2022.09.09 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7398068 2022.09.09 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7398069 2022.09.09 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7398070 2022.09.09 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7398071 2022.09.09 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7398072 2022.09.09 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7391341 2022.09.06 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7391342 2022.09.06 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7391343 2022.09.06 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7391344 2022.09.06 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7391345 2022.09.06 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7391346 2022.09.06 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7391347 2022.09.06 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7391348 2022.09.06 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 7391352 2022.09.06 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7391354 2022.09.06 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7391357 2022.09.06 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7391358 2022.09.06 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7391359 2022.09.06 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7391360 2022.09.06 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7391361 2022.09.06 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7391362 2022.09.06 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7391363 2022.09.06 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7391365 2022.09.06 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7391293 2022.09.05 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7391294 2022.09.05 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7391295 2022.09.05 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 7391296 2022.09.05 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7391297 2022.09.05 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7391298 2022.09.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7391300 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7391301 2022.09.05 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7391302 2022.09.05 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7391303 2022.09.05 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7391304 2022.09.05 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7391305 2022.09.05 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 7 7391306 2022.09.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7391307 2022.09.05 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7391308 2022.09.05 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7391309 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7391310 2022.09.05 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7391311 2022.09.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7391312 2022.09.05 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 7391313 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 7391314 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 7391315 2022.09.05 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7391316 2022.09.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7391317 2022.09.05 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7391318 2022.09.05 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7391319 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7391320 2022.09.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7391321 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 7391322 2022.09.05 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7391323 2022.09.05 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7391324 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7391325 2022.09.05 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 7391326 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7391327 2022.09.05 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7391328 2022.09.05 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7391329 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7391330 2022.09.05 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7391331 2022.09.05 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 7391332 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7391333 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7391334 2022.09.05 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7391335 2022.09.05 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7391336 2022.09.05 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7391337 2022.09.05 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7391338 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 7391339 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7391340 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7391349 2022.09.05 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7391350 2022.09.05 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7391351 2022.09.05 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7391353 2022.09.05 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7391355 2022.09.05 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7391356 2022.09.05 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7391364 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7391366 2022.09.05 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7391367 2022.09.05 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7391368 2022.09.05 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7391369 2022.09.05 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7391370 2022.09.05 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7391371 2022.09.05 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7391372 2022.09.05 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7391373 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7391374 2022.09.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7391375 2022.09.05 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7391376 2022.09.05 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7391377 2022.09.05 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7391378 2022.09.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7391379 2022.09.05 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7391380 2022.09.05 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7391381 2022.09.05 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7391382 2022.09.05 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7391383 2022.09.05 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7391384 2022.09.05 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7391385 2022.09.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7391386 2022.09.05 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7391387 2022.09.05 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7391388 2022.09.05 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7391389 2022.09.05 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7391390 2022.09.05 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7391391 2022.09.05 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7391392 2022.09.05 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7391393 2022.09.05 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7391394 2022.09.05 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7391395 2022.09.05 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 36 7391396 2022.09.05 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7383790 2022.09.04 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7383787 2022.09.04 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7383788 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7383789 2022.09.04 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7383786 2022.09.04 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7383784 2022.09.04 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7383785 2022.09.04 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7383783 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7383782 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7383781 2022.09.04 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7383780 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7383779 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7383778 2022.09.04 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7383777 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7383776 2022.09.04 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7383775 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7383774 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7383772 2022.09.04 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7383773 2022.09.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7383771 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7383770 2022.09.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7383769 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7383768 2022.09.04 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7382914 2022.09.04 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7382913 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7382912 2022.09.04 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7382911 2022.09.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382928 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7382929 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7382930 2022.09.04 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7382927 2022.09.04 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7382923 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7382924 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 13 7382926 2022.09.04 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7382920 2022.09.04 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7382916 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7382925 2022.09.04 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7382922 2022.09.04 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 7382915 2022.09.04 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7382921 2022.09.04 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7382917 2022.09.04 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7382918 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7382919 2022.09.04 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7382910 2022.09.04 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7382909 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382907 2022.09.04 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7382908 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7382906 2022.09.04 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7382903 2022.09.04 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7382905 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7382904 2022.09.04 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7382901 2022.09.04 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7382900 2022.09.04 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7382898 2022.09.04 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7382899 2022.09.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382897 2022.09.04 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7382896 2022.09.04 LB mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7382902 2022.09.04 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7382895 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7382894 2022.09.04 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7382892 2022.09.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382893 2022.09.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382891 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7382890 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382889 2022.09.04 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7382885 2022.09.04 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7382886 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382884 2022.09.04 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7382883 2022.09.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382882 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7382881 2022.09.04 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7382880 2022.09.04 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7382879 2022.09.04 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7382875 2022.09.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382874 2022.09.04 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7382877 2022.09.04 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7382878 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7382872 2022.09.04 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7382876 2022.09.04 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7382869 2022.09.04 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7382873 2022.09.04 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7382867 2022.09.04 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7382871 2022.09.04 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7382864 2022.09.04 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7382865 2022.09.04 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7382870 2022.09.04 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7382868 2022.09.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382866 2022.09.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7382863 2022.09.04 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7382860 2022.09.04 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7382857 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382858 2022.09.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382856 2022.09.04 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7382855 2022.09.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382862 2022.09.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7382854 2022.09.04 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7382853 2022.09.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7382861 2022.09.04 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7382852 2022.09.04 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7382859 2022.09.04 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7382851 2022.09.04 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 7382850 2022.09.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382848 2022.09.04 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7382849 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382847 2022.09.04 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7382887 2022.09.04 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7382888 2022.09.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7380502 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380491 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7380489 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7380490 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7380485 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7380483 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7380481 2022.09.03 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7380479 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380477 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380478 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7380475 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380474 2022.09.03 LB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7380472 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380550 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380547 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 7380548 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7380546 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7380549 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7380544 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380543 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7380545 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7380541 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7380542 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7380539 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 7380538 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7380540 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7380537 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7380536 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7380535 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7380533 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7380532 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7380531 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380534 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380527 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7380530 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380526 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7380528 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380523 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7380525 2022.09.03 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7380529 2022.09.03 LB mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7380524 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380520 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7380521 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380519 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7380522 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 17 7380518 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7380515 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380517 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7380516 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7380513 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7380512 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7380514 2022.09.03 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7380511 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7380509 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7380510 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380506 2022.09.03 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7380505 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380508 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380507 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7380504 2022.09.03 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7380503 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7380469 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380470 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7380471 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380468 2022.09.03 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7380467 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7380463 2022.09.03 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7380465 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380466 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380464 2022.09.03 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7380462 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 7380460 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7380461 2022.09.03 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7380459 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7380458 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380456 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7380457 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380499 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7380500 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7380497 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380496 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7380495 2022.09.03 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7380494 2022.09.03 LB mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7380493 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7380492 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7380501 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380487 2022.09.03 LB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 30 7380498 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7380484 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7380486 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7380480 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7380482 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7380476 2022.09.03 LB mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7380454 2022.09.03 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7380455 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7380453 2022.09.03 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7380449 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7380451 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7380447 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7380448 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7380446 2022.09.03 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7380450 2022.09.03 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7380452 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380445 2022.09.03 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7380443 2022.09.03 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7380442 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7380444 2022.09.03 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7380441 2022.09.03 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7380440 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380439 2022.09.03 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7380438 2022.09.03 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7380437 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380434 2022.09.03 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7380436 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380432 2022.09.03 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7380435 2022.09.03 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380433 2022.09.03 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380431 2022.09.03 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 7380429 2022.09.03 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380430 2022.09.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7380428 2022.09.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7380427 2022.09.03 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7380426 2022.09.03 LB mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7380425 2022.09.03 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 19 7380424 2022.09.03 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7365373 2022.08.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7365371 2022.08.29 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7365372 2022.08.29 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7365370 2022.08.29 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7365369 2022.08.29 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7365368 2022.08.29 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7365367 2022.08.29 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7365365 2022.08.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7365366 2022.08.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7365364 2022.08.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7365362 2022.08.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7365361 2022.08.29 LB mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 7365363 2022.08.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7365374 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7365375 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 7365376 2022.08.29 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7365377 2022.08.29 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 58 7365378 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7365379 2022.08.29 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 7365380 2022.08.29 LB mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7365381 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7365382 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7365383 2022.08.29 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 7365384 2022.08.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7365385 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7365386 2022.08.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7365387 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7365388 2022.08.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 7365389 2022.08.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7365390 2022.08.29 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7365391 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7365392 2022.08.29 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7365393 2022.08.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7365394 2022.08.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7365396 2022.08.29 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7365397 2022.08.29 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7365398 2022.08.29 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7365399 2022.08.29 LB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7365400 2022.08.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7365401 2022.08.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7365402 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7365403 2022.08.29 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7365404 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7365405 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7365406 2022.08.29 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7365407 2022.08.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7365408 2022.08.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7365409 2022.08.29 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7365410 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7365411 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 7365412 2022.08.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7365413 2022.08.29 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7365414 2022.08.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7365415 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7365416 2022.08.29 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7365417 2022.08.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7365418 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7365419 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7365420 2022.08.29 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7365421 2022.08.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7365422 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7365423 2022.08.29 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7365424 2022.08.29 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7365425 2022.08.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7365426 2022.08.29 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7365427 2022.08.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7365428 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7365429 2022.08.29 LB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7365430 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7365431 2022.08.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7365432 2022.08.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7365433 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7365434 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7365435 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7365436 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7365437 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7365438 2022.08.29 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7365439 2022.08.29 LB mapa