Pełna lista obserwacji drużyny

Stanisław Turowski : Stanisław Turowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 6393306 2022.01.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6393307 2022.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6393282 2022.01.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6393141 2022.01.23 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6393143 2022.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6393142 2022.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6393140 2022.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6393139 2022.01.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6387768 2022.01.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 6387765 2022.01.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6387767 2022.01.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6387766 2022.01.21 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6383767 2022.01.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6374392 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6372880 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6372878 2022.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6372881 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6372877 2022.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6372879 2022.01.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 25 6372058 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6372059 2022.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 6371862 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6368274 2022.01.15 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6368097 2022.01.15 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6366164 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6366163 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6365996 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 25 6365823 2022.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 6365746 2022.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6365467 2022.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 13 6365463 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6365408 2022.01.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6365407 2022.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6365406 2022.01.15 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6365405 2022.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6365403 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6365404 2022.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6365402 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6360343 2022.01.12 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 6358557 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6358556 2022.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6351046 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6351045 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6351044 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 6350651 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6350643 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6350173 2022.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6349664 2022.01.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 6349663 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6349485 2022.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6348942 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6348930 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6348929 2022.01.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6348928 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6348927 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6348926 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6348925 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6350887 2022.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6345248 2022.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6345057 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6344995 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6344359 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6344360 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6344357 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6344358 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6344088 2022.01.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6344032 2022.01.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6343909 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6343908 2022.01.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6343552 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6343455 2022.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6339083 2022.01.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6338554 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6338163 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6338164 2022.01.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6338157 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6338158 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 6338156 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6337964 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6334847 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6334824 2022.01.06 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6334313 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6334132 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6334131 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6334133 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6333882 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6333869 2022.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6333836 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6333835 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6333829 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6333806 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6333803 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6333792 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6333791 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6333789 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6333790 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6333788 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6333787 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6333666 2022.01.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6333665 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6333664 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6333663 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6333603 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6333602 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6333599 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6333596 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6333597 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6333598 2022.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6333408 2022.01.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6333405 2022.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6333402 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6333401 2022.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6332468 2022.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6332137 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6331218 2022.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6330289 2022.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6328574 2022.01.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6326224 2022.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6326049 2022.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6326008 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6324841 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6324838 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6324835 2022.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6324833 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6324845 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324843 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6324839 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6324842 2022.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6324832 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6324837 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324840 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6324834 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324844 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6324836 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6316038 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6316039 2022.01.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6315591 2022.01.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6315577 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6314004 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6313978 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6313963 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 6313964 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6313893 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6313659 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6313619 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6313589 2022.01.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6313539 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6313521 2022.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6313466 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6313464 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6313463 2022.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6313465 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6313428 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6313429 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6313426 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6313424 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6313425 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6313417 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6313415 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6313416 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6313401 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6313399 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313400 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6313339 2022.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6313340 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6313300 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6313297 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6313286 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6313285 2022.01.01 mapa