Pełna lista obserwacji drużyny

Igor Załęski : Igor Załęski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 6333170 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6333169 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6333159 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6333156 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 11 6333154 2022.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6333153 2022.01.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6327972 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 6327967 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6327954 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6327952 2022.01.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6327950 2022.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6325896 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6325895 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6325893 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6325867 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 6325834 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6325822 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6323565 2022.01.02 mapa