Pełna lista obserwacji drużyny

Placek : Wojciech Stelmach


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6337818 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6333810 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 6330145 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6330146 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6330127 2022.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6330126 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6330128 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6317325 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6317326 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6316203 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 6316202 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6316190 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6316191 2022.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6316192 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6316193 2022.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6316194 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6316195 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6316196 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6316222 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6316223 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6317312 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6316171 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6316189 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 23 6316188 2022.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6316176 2022.01.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6316175 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6316174 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6316173 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6316172 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6316170 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6316169 2022.01.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6316168 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6316167 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6316177 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6316178 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6316187 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6316186 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6316185 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6316184 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6316183 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6316182 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6316181 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6316180 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6316179 2022.01.01 mapa