Pełna lista obserwacji drużyny

Częstochowska Grupa OTOP : Katarzyna Borowik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7473338 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7473337 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7473352 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7473351 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7473350 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7473353 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7473349 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 7473346 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7473347 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7473348 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7473345 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7473341 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7473355 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7473343 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7473342 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7473340 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7473344 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7473339 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7473335 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7473333 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7473354 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7473336 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7473332 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7473334 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7473331 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7473330 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 7473328 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7473329 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7473327 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 7473325 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7473326 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7473324 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7473323 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7473322 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7473319 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7473320 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7473321 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7473317 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7473318 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7473315 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7473314 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7473316 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7473313 2022.10.02 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7473311 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7473312 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7473308 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7473310 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7473306 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7473307 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7473309 2022.10.02 ŚL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7440462 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 7440461 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7440460 2022.09.23 PM mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 7440477 2022.09.23 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 50 7440476 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7440478 2022.09.23 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7440475 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7440474 2022.09.23 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7440472 2022.09.23 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7440473 2022.09.23 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7440470 2022.09.23 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 30 7440471 2022.09.23 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7440469 2022.09.23 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 15 7440468 2022.09.23 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7440465 2022.09.23 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7440466 2022.09.23 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7440467 2022.09.23 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7440464 2022.09.23 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7440463 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7440457 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7440458 2022.09.23 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7440456 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7440452 2022.09.23 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7440455 2022.09.23 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7440454 2022.09.23 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7440453 2022.09.23 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7440459 2022.09.23 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7440451 2022.09.23 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7440450 2022.09.23 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7440449 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7440446 2022.09.23 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7440447 2022.09.23 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7440448 2022.09.23 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7440445 2022.09.23 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7440444 2022.09.23 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7023019 2022.05.27 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7023018 2022.05.27 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7023017 2022.05.27 PM mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7022155 2022.05.27 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6771576 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6771573 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6771575 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6771570 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6771571 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6771566 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6771565 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6771560 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6771557 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6771559 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6771555 2022.04.23 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6771556 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6771553 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6771548 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6771549 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6771547 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6771550 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6771544 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6771545 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6771546 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6771543 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6771542 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6771540 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6771541 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6771539 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6771536 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6771533 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6771534 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6771532 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6771820 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6771818 2022.04.23 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6771816 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6771817 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6771815 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6771819 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6771814 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6771813 2022.04.23 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6771811 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6771812 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6771810 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6771808 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6771809 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6771807 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6771806 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6771805 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6771538 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6771537 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6771535 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6771529 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6771530 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6771531 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6771526 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6771527 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6771528 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6771525 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6771524 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6771522 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6771523 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6771520 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6771521 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6771519 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6771578 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6771577 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6771579 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6771574 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6771572 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6771569 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6771568 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6771567 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6771564 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6771562 2022.04.23 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6771563 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6771561 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6771558 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6771554 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6771551 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6771552 2022.04.23 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6685154 2022.04.10 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6685155 2022.04.10 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6685151 2022.04.10 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6685153 2022.04.10 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6685152 2022.04.10 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6620093 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6620098 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6620095 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6620097 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6620096 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6620090 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6620094 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6620092 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6620089 2022.03.27 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6620091 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6620088 2022.03.27 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6413137 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6413141 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6413142 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6413140 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6413139 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 22 6413134 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6413133 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 6413143 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6413130 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6413136 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6413135 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6413129 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6413132 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6413128 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 26 6413131 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6413126 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6413125 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6413124 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6413123 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6413121 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6413120 2022.01.30 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6413122 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6413116 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 550 6413119 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6413144 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6413118 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6413115 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6413112 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6413117 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6413114 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6413113 2022.01.30 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6412011 2022.01.26 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6412012 2022.01.25 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6401052 2022.01.24 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6401051 2022.01.24 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6374663 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6374662 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6374661 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6374660 2022.01.16 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6374659 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6374658 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6374656 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374654 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6374652 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6374655 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6374657 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6374653 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6374651 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6374650 2022.01.16 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6374649 2022.01.16 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6372143 2022.01.09 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6372142 2022.01.09 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6372141 2022.01.09 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6321340 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6321121 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6321124 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6321122 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321123 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6321119 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6321120 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6321117 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321118 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6321116 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6321115 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321113 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6321114 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6321111 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6321112 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6321110 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321108 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321109 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6321107 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6321105 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6321106 2022.01.02 ŚL mapa