Pełna lista obserwacji drużyny

Częstochowska Grupa OTOP : Katarzyna Borowik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6374663 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6374662 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6374661 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6374660 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6374659 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6374658 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6374656 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374654 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6374652 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6374655 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6374657 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6374653 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6374651 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6374650 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6374649 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6372143 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6372142 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6372141 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6321340 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6321121 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6321124 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6321122 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321123 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6321119 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6321120 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6321117 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321118 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6321116 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6321115 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321113 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6321114 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6321111 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6321112 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6321110 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321108 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321109 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6321107 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6321105 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6321106 2022.01.02 mapa