Pełna lista obserwacji drużyny

EDREDON.COM.PL : Jacek Betleja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 7478820 2022.10.03 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7478818 2022.10.03 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7478819 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7478816 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7478814 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7478815 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7478813 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7478812 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7478817 2022.10.03 ŚL mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7478808 2022.10.03 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7478807 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7478811 2022.10.03 ŚL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7478806 2022.10.03 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 7478809 2022.10.03 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7478810 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7478805 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 41 7478804 2022.10.03 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7463386 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 400 7463415 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7463418 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7463414 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7463413 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7463412 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7463410 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7463409 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7463411 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 7463408 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7463416 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7463406 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7463404 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7463405 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 7463403 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7463398 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463401 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463399 2022.09.29 OP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7463407 2022.09.29 OP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7463397 2022.09.29 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 7463400 2022.09.29 OP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7463396 2022.09.29 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7463393 2022.09.29 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7463394 2022.09.29 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7463392 2022.09.29 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 7463391 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7463389 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7463395 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7463388 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7463390 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 7463387 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7463384 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7463383 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7463382 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 7463381 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 7463376 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 7463378 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 7463373 2022.09.29 ŚL mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7463377 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7463372 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 7463379 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7463371 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 7463380 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7463375 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7463369 2022.09.29 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7463374 2022.09.29 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7463370 2022.09.29 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7444452 2022.09.24 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7444446 2022.09.24 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 7444451 2022.09.24 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7444448 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 7444450 2022.09.24 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7444447 2022.09.24 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7444449 2022.09.24 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 7444444 2022.09.24 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7444445 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7444443 2022.09.24 MP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 7444441 2022.09.24 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7444442 2022.09.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 26 7444468 2022.09.24 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 7444464 2022.09.24 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 7444463 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7444461 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7444460 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 7444462 2022.09.24 MP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 13 7444459 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 7444465 2022.09.24 MP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7444467 2022.09.24 MP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 7 7444466 2022.09.24 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7444456 2022.09.24 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7444457 2022.09.24 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7444455 2022.09.24 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7444458 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7444454 2022.09.24 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 7444453 2022.09.24 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 7444435 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7444433 2022.09.24 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 7444437 2022.09.24 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 7444434 2022.09.24 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7444439 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 7444436 2022.09.24 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7444438 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7444440 2022.09.24 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7444430 2022.09.24 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 7444431 2022.09.24 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7444432 2022.09.24 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7444428 2022.09.24 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 7444426 2022.09.24 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 7444429 2022.09.24 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7444427 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7444425 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7432009 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7432008 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7432005 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1000 7432003 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 7432006 2022.09.20 ŚL mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7432002 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 7432004 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 7432001 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7383944 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7383943 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7383941 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 7383942 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7383940 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7383939 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7383938 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7383937 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7383936 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7383935 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7383934 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7383933 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7383931 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7383932 2022.09.04 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7383928 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7383930 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7383927 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7383925 2022.09.04 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7383924 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 33 7383923 2022.09.04 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7383929 2022.09.04 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7383926 2022.09.04 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7378991 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7378988 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7378990 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7378987 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7378989 2022.09.03 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7369624 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 7369596 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 7368717 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7368718 2022.08.30 ŚL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7368719 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7369622 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7369626 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7369625 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 7369601 2022.08.30 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7369623 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7369598 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7369600 2022.08.30 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 11 7369620 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7369599 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 7369621 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7369594 2022.08.30 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7366332 2022.08.29 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 31 7366335 2022.08.29 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7366331 2022.08.29 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7366334 2022.08.29 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7366333 2022.08.29 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 7366330 2022.08.29 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7366326 2022.08.29 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 70 7366328 2022.08.29 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 7366329 2022.08.29 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7366325 2022.08.29 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 7366323 2022.08.29 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7366324 2022.08.29 MP mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7366327 2022.08.29 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7366321 2022.08.29 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 7366322 2022.08.29 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7362450 2022.08.28 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 70 7362451 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7362449 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 7362447 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7362448 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7362444 2022.08.28 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7362443 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7362445 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7362446 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7362441 2022.08.28 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7362440 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7362439 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7362438 2022.08.28 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7362442 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7362437 2022.08.28 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7362436 2022.08.28 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7362435 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7362433 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7362434 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7362432 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7362430 2022.08.28 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7362431 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7362429 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7362424 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7362427 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 7362425 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7362428 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7362423 2022.08.28 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7362426 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7362422 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7358466 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7358171 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7358169 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 7358170 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7358168 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7358167 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7358166 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7358165 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7358162 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7358164 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7358159 2022.08.27 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 7358161 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7358163 2022.08.27 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 7358160 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 7357412 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 7357416 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 600 7357415 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7357413 2022.08.27 ŚL mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7357411 2022.08.27 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 25 7357414 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7353578 2022.08.26 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7353577 2022.08.26 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7353576 2022.08.26 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 75 7353575 2022.08.26 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 70 7353574 2022.08.26 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 7353573 2022.08.26 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 7353571 2022.08.26 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 47 7353572 2022.08.26 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 7353570 2022.08.26 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7353568 2022.08.26 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7353569 2022.08.26 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7349960 2022.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 80 7349909 2022.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7349907 2022.08.24 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 7349908 2022.08.24 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 7349905 2022.08.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7349906 2022.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 7349903 2022.08.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7349902 2022.08.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7349904 2022.08.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7349900 2022.08.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7349899 2022.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 7349897 2022.08.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 7349898 2022.08.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7349901 2022.08.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7347876 2022.08.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7347752 2022.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7347753 2022.08.23 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 7347750 2022.08.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 450 7347747 2022.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 7347748 2022.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7347746 2022.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7347749 2022.08.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7347751 2022.08.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7347745 2022.08.23 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7340034 2022.08.21 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7340033 2022.08.21 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7340036 2022.08.21 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7340035 2022.08.21 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7333540 2022.08.19 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 7333539 2022.08.19 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 7333538 2022.08.19 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 7333537 2022.08.19 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7331889 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7331887 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7331886 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7331885 2022.08.18 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7331888 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7331882 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7331883 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7331881 2022.08.18 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7331884 2022.08.18 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7328753 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 400 7328752 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7328754 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7328786 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7328784 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7328782 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7328785 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7328783 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7328778 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7328780 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7328779 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 7328781 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7328777 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7328776 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7328774 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7328775 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7328773 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7328772 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7328771 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7328769 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7328770 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7328768 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 7328766 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7328767 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 7328765 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 7328764 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 7328762 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7328763 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7328760 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 550 7328759 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7328761 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 7328758 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7328757 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7328756 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7328755 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 7328751 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7328747 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 7328749 2022.08.17 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 7328750 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 800 7328744 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7328746 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 7328745 2022.08.17 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 20 7328748 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7328743 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7328742 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 7328741 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 7328738 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 7328736 2022.08.17 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 35 7328740 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7328737 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7320919 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7320603 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7320601 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7320602 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7320600 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 7320598 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7320599 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7320596 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 85 7320604 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7320593 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7320597 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7320595 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7320592 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7320591 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 85 7320590 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7316923 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7316924 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7313262 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 120 7313261 2022.08.13 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 7313260 2022.08.13 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7313258 2022.08.13 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7313255 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7313259 2022.08.13 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 7313254 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7313257 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7313256 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 7313252 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7313253 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7313242 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7313241 2022.08.13 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7313251 2022.08.13 ŚL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7313250 2022.08.13 ŚL mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7313239 2022.08.13 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7313238 2022.08.13 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7313249 2022.08.13 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7313248 2022.08.13 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 7313247 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7313246 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7313243 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 7313237 2022.08.13 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7313244 2022.08.13 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 7313236 2022.08.13 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 35 7313240 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7313245 2022.08.12 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7308594 2022.08.11 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7308595 2022.08.11 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7308592 2022.08.11 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7308593 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7308589 2022.08.11 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 7308591 2022.08.11 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7308590 2022.08.11 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 120 7308585 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7308584 2022.08.11 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7308588 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 26 7308583 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7308582 2022.08.11 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7308587 2022.08.11 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7308586 2022.08.11 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 7308581 2022.08.11 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 7305034 2022.08.10 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7302544 2022.08.09 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 7302543 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7302541 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7302542 2022.08.09 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7302540 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7302537 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7302536 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7302535 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7302539 2022.08.09 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7302534 2022.08.09 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7302532 2022.08.09 ŚL mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7302538 2022.08.09 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7302533 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7302530 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7302531 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7302527 2022.08.09 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7302526 2022.08.09 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 7302528 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7302529 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 7302525 2022.08.09 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 400 7302524 2022.08.09 ŚL mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 7300914 2022.08.08 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7289664 2022.08.05 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7289663 2022.08.05 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 7289665 2022.08.05 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7289661 2022.08.05 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 7289660 2022.08.05 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 110 7289659 2022.08.05 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7289662 2022.08.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7287797 2022.08.04 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7287799 2022.08.04 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7287796 2022.08.04 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7287790 2022.08.04 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7287789 2022.08.04 ŚL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7287791 2022.08.04 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7287795 2022.08.04 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 7287798 2022.08.04 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 7287788 2022.08.04 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 7287794 2022.08.04 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7287793 2022.08.04 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 7287792 2022.08.04 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7281437 2022.08.02 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7281434 2022.08.02 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7281436 2022.08.02 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7281435 2022.08.02 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7281366 2022.08.02 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 56 7281367 2022.08.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7281364 2022.08.02 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 86 7281365 2022.08.02 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 34 7281362 2022.08.02 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 7281363 2022.08.02 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7279877 2022.08.01 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7279876 2022.08.01 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7279874 2022.08.01 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7279873 2022.08.01 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7279875 2022.08.01 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7279871 2022.08.01 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 7279870 2022.08.01 OP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7279872 2022.08.01 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7279868 2022.08.01 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7279869 2022.08.01 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7279860 2022.08.01 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7279863 2022.08.01 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7279864 2022.08.01 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7279859 2022.08.01 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7279865 2022.08.01 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7279858 2022.08.01 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7279855 2022.08.01 OP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7279857 2022.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7279854 2022.08.01 OP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7279856 2022.08.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7279862 2022.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7279861 2022.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7279853 2022.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7279867 2022.08.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 15 7279852 2022.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7279851 2022.08.01 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7274928 2022.07.30 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7274926 2022.07.30 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7274924 2022.07.30 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7274927 2022.07.30 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 7274923 2022.07.30 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 55 7274929 2022.07.30 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 7274925 2022.07.30 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 32 7270682 2022.07.29 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7270681 2022.07.29 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7270680 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7270679 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7270678 2022.07.29 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7270677 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 7270675 2022.07.29 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7270676 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 7270673 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7270674 2022.07.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 140 7270672 2022.07.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 700 7268683 2022.07.28 ŚL mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7268684 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7268682 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 7268678 2022.07.28 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7268681 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7268680 2022.07.28 MP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7268676 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 7268675 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7268677 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 7268673 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7268674 2022.07.28 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7268679 2022.07.28 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 140 7268672 2022.07.28 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7261692 2022.07.25 OP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 7261694 2022.07.25 OP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7261695 2022.07.25 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7261691 2022.07.25 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7261693 2022.07.25 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7261690 2022.07.25 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7261685 2022.07.25 OP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7261689 2022.07.25 OP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 7261688 2022.07.25 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7261686 2022.07.25 OP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7261684 2022.07.25 OP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 7261687 2022.07.25 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7261683 2022.07.25 OP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7256125 2022.07.24 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7256124 2022.07.24 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7256126 2022.07.24 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7255773 2022.07.24 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7255771 2022.07.24 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7255770 2022.07.24 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7255768 2022.07.24 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7255769 2022.07.24 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 7255772 2022.07.24 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 7255767 2022.07.24 ŚL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 7255766 2022.07.24 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 7255765 2022.07.24 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 7255764 2022.07.24 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 7255763 2022.07.24 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 160 7255761 2022.07.24 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7255758 2022.07.24 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 7255757 2022.07.24 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7255760 2022.07.24 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7255759 2022.07.23 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7255762 2022.07.23 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7255753 2022.07.23 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7255756 2022.07.23 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 7255750 2022.07.23 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 7255749 2022.07.23 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7255751 2022.07.23 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7255774 2022.07.23 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 7255752 2022.07.23 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7255755 2022.07.23 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7255754 2022.07.23 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7250423 2022.07.22 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 7250422 2022.07.22 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7250421 2022.07.22 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 7250420 2022.07.22 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 7250419 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7250417 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 7250418 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7250416 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7250415 2022.07.22 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7250414 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7250412 2022.07.22 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 130 7250413 2022.07.22 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7250410 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7250411 2022.07.22 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7248035 2022.07.21 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7248036 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7248030 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7248031 2022.07.21 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7248033 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7248029 2022.07.21 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7248032 2022.07.21 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7248028 2022.07.21 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7248034 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7248027 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7248025 2022.07.21 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7248026 2022.07.21 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 230 7245648 2022.07.20 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7245647 2022.07.20 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7245645 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7245646 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 7245644 2022.07.20 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7245643 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7245642 2022.07.20 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7245641 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 110 7245638 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 7245639 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7245640 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7245635 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7245637 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7245636 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 7245634 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7245632 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7245633 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7245631 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7245627 2022.07.20 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7245630 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7245626 2022.07.20 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7245621 2022.07.20 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 7245623 2022.07.20 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 56 7245620 2022.07.20 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7245622 2022.07.19 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7245619 2022.07.19 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 7245618 2022.07.19 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7245625 2022.07.19 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7245624 2022.07.19 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7245629 2022.07.19 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 7245616 2022.07.19 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 7245628 2022.07.19 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 6 7245617 2022.07.19 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 7245615 2022.07.19 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7238891 2022.07.18 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7238890 2022.07.18 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7238889 2022.07.18 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7238886 2022.07.18 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 7238885 2022.07.18 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7238887 2022.07.18 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7238888 2022.07.18 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7238884 2022.07.18 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7238882 2022.07.18 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7238881 2022.07.18 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 31 7238880 2022.07.18 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 73 7238879 2022.07.18 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7238878 2022.07.18 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7236420 2022.07.17 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7234921 2022.07.17 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7234922 2022.07.17 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 7234919 2022.07.17 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 7234920 2022.07.17 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 7234918 2022.07.17 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7228528 2022.07.15 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7228529 2022.07.15 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 7228527 2022.07.15 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 7228522 2022.07.14 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7228526 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7228524 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 7228525 2022.07.14 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 7228521 2022.07.14 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 350 7228523 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7228518 2022.07.14 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 7228520 2022.07.14 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 57 7228515 2022.07.14 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 30 7228516 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7228519 2022.07.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7228517 2022.07.14 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 7228514 2022.07.14 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 7220735 2022.07.12 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7220741 2022.07.12 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 7220738 2022.07.12 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7220739 2022.07.12 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7220740 2022.07.12 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7220736 2022.07.12 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7220733 2022.07.12 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 7220734 2022.07.12 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 7220731 2022.07.12 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7220730 2022.07.12 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7220732 2022.07.12 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 112 7220729 2022.07.12 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7220737 2022.07.11 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7220727 2022.07.11 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 120 7220728 2022.07.11 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7214805 2022.07.10 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7214804 2022.07.10 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 7214803 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7214806 2022.07.10 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7214802 2022.07.10 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 7214801 2022.07.10 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7214799 2022.07.10 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7214820 2022.07.10 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7214821 2022.07.10 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7214819 2022.07.10 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 7214817 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7214818 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7214816 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7214815 2022.07.10 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 13 7214813 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7214812 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 7215345 2022.07.10 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 26 7214810 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7214814 2022.07.10 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 7214811 2022.07.10 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7214809 2022.07.10 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7214807 2022.07.10 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7214808 2022.07.10 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 7214798 2022.07.10 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7214797 2022.07.10 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7214796 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7214795 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7214793 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7214791 2022.07.10 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7214794 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7214790 2022.07.10 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7214789 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7214792 2022.07.10 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 7214785 2022.07.10 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7214784 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7214787 2022.07.10 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7214783 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7214788 2022.07.10 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 7214786 2022.07.10 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7208459 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 7208460 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 7208461 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7208457 2022.07.09 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7208458 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 110 7204948 2022.07.08 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7204949 2022.07.08 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7202838 2022.07.07 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7202835 2022.07.07 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7202839 2022.07.07 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7202837 2022.07.07 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 7199095 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7199096 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 7199092 2022.07.06 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7199094 2022.07.06 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7199091 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 7199087 2022.07.06 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 7199088 2022.07.06 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7199090 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7199089 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7199082 2022.07.06 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 57 7199084 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7199085 2022.07.06 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7199098 2022.07.06 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7199083 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 7199080 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7199079 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 700 7199077 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7199076 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7199078 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7199081 2022.07.03 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7187041 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7187040 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7187035 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7187037 2022.07.03 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7187038 2022.07.03 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 7187036 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 7187034 2022.07.03 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7187039 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7187033 2022.07.03 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 36 7187032 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7179739 2022.07.01 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7179740 2022.07.01 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7179737 2022.07.01 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7179738 2022.07.01 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7179734 2022.07.01 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7179736 2022.07.01 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7179735 2022.07.01 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 7179733 2022.07.01 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7179732 2022.07.01 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7179731 2022.07.01 MP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7179730 2022.07.01 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7173296 2022.06.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7173293 2022.06.29 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7173294 2022.06.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7173295 2022.06.29 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7173292 2022.06.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7173288 2022.06.29 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7173287 2022.06.29 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7173290 2022.06.28 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7173289 2022.06.28 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 7173291 2022.06.28 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7173286 2022.06.28 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 7173285 2022.06.28 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7173281 2022.06.28 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7173284 2022.06.28 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7173283 2022.06.28 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 7173282 2022.06.28 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7173278 2022.06.28 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7173276 2022.06.27 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7173275 2022.06.27 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7173277 2022.06.27 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7173279 2022.06.27 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7173280 2022.06.27 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 51 7173273 2022.06.27 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 154 7173274 2022.06.27 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7173272 2022.06.27 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7173271 2022.06.27 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7161995 2022.06.26 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7161994 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7161992 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7161993 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7161990 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7161989 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7161991 2022.06.26 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7161988 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7161986 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7161987 2022.06.26 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7161984 2022.06.26 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7161983 2022.06.26 ŚL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7161982 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7161985 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7161981 2022.06.26 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7161980 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7161978 2022.06.26 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7161977 2022.06.26 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7161979 2022.06.26 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7161976 2022.06.26 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7161974 2022.06.26 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7161972 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7161973 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 7161975 2022.06.26 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7161970 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7161969 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7161967 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7161971 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7161968 2022.06.26 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7161966 2022.06.26 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7161964 2022.06.26 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7161961 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7161965 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7161962 2022.06.26 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7161960 2022.06.26 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7157225 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 7157223 2022.06.25 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7157224 2022.06.25 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 7157222 2022.06.25 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 7157226 2022.06.25 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7154837 2022.06.24 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7154839 2022.06.24 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7154836 2022.06.24 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7154838 2022.06.23 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7154840 2022.06.23 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7146715 2022.06.22 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7146714 2022.06.22 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 7146713 2022.06.22 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 7146712 2022.06.22 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7146711 2022.06.22 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 23 7146710 2022.06.22 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7146716 2022.06.22 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7146709 2022.06.22 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7146707 2022.06.22 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7146708 2022.06.22 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7146703 2022.06.22 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7146704 2022.06.22 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 30 7146706 2022.06.22 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7147322 2022.06.22 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7147323 2022.06.22 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7147325 2022.06.22 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7147324 2022.06.22 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7147351 2022.06.22 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 7143791 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7143790 2022.06.21 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7143789 2022.06.21 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7143788 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7143787 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7143785 2022.06.21 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7143784 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7143786 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7143783 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7143781 2022.06.21 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 7143782 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7143779 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7143777 2022.06.21 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7143780 2022.06.21 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7143778 2022.06.21 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 7143776 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7143775 2022.06.21 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7143774 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7143769 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7143768 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7143773 2022.06.21 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7143771 2022.06.21 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 230 7143770 2022.06.21 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7143772 2022.06.21 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7143267 2022.06.21 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7140034 2022.06.20 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7140032 2022.06.20 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7140035 2022.06.20 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7140033 2022.06.20 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7140030 2022.06.20 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7140028 2022.06.20 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7140031 2022.06.20 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7140029 2022.06.20 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7136991 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7136988 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 7136992 2022.06.19 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7136987 2022.06.19 OP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7136989 2022.06.19 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7136990 2022.06.19 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7136986 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7136983 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7136981 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7136982 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7136985 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7136984 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 7136979 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7136976 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7136971 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 7136977 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7136972 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7136973 2022.06.19 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7136974 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 7136978 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 7136975 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 600 7136980 2022.06.19 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 7131760 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7130913 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7130915 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 56 7130912 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 7130914 2022.06.18 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 7130910 2022.06.18 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7130907 2022.06.18 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7130911 2022.06.18 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 210 7130908 2022.06.18 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 7130909 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7130905 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7130906 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7130904 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7130903 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7130901 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7130902 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 7130900 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7130897 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7130898 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7130899 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 35 7130896 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7130895 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7130891 2022.06.18 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 7130883 2022.06.18 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7130882 2022.06.18 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7130888 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7130886 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 16 7130893 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7130892 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7130881 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 7130890 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7130889 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7130887 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 120 7130894 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7130884 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7130880 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7130885 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7130877 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7130876 2022.06.18 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7130878 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7130875 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7130879 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7130872 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7130874 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7130871 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7130873 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7130870 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7130869 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7130867 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7130868 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7130865 2022.06.18 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7130866 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7130864 2022.06.18 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7122038 2022.06.16 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7114464 2022.06.15 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7114465 2022.06.15 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7114466 2022.06.14 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7103603 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7103602 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7103601 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7103600 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7103599 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7103598 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7103597 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7103596 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7103595 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7103594 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 7103593 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7103592 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7103591 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7103590 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7103589 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7103588 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7103587 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7103586 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7103585 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7103584 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7103583 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7103582 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7103581 2022.06.12 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7103580 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7103579 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7103578 2022.06.12 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7099511 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7099513 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7099514 2022.06.11 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7099512 2022.06.11 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7097872 2022.06.01 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7097876 2022.06.01 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7097875 2022.06.01 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7097874 2022.06.01 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7097873 2022.06.01 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7097871 2022.06.01 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 110 7047885 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 7047886 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7047883 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 170 7141593 2022.05.31 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7141597 2022.05.31 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 100 7141620 2022.05.31 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 104 7141682 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 78 7141684 2022.05.31 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7047884 2022.05.30 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7047881 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7047882 2022.05.29 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7047879 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 7047880 2022.05.29 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7047877 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7047876 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7047878 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7047875 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 7047872 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 7047874 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7047871 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7047869 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 7047870 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7047868 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7047867 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7047866 2022.05.29 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7047864 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7047865 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 7047862 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7047861 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7047863 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7047858 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7047860 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7047859 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7047857 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7047856 2022.05.29 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7047850 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7047849 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7047854 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7047855 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7047847 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7047844 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7047843 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7047845 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7047846 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 7047851 2022.05.29 ŚL mapa