Pełna lista obserwacji drużyny

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1100 7466511 2022.09.30 KP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7466510 2022.09.30 KP mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7466509 2022.09.30 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7466009 2022.09.30 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7466008 2022.09.30 KP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7466007 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466006 2022.09.30 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7466004 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466003 2022.09.30 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7466001 2022.09.30 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7466002 2022.09.30 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7466000 2022.09.30 KP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7465999 2022.09.30 KP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7466011 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7465998 2022.09.30 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7465997 2022.09.30 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7465996 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7465995 2022.09.30 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7465994 2022.09.30 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7465993 2022.09.30 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7465991 2022.09.30 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7465992 2022.09.30 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7465990 2022.09.30 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7465989 2022.09.30 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7465987 2022.09.30 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 7465988 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7465985 2022.09.30 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7465984 2022.09.30 KP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7465983 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7465986 2022.09.30 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7465982 2022.09.30 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7465981 2022.09.30 KP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7465979 2022.09.30 KP mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7449832 2022.09.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7449830 2022.09.25 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7449831 2022.09.25 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7449829 2022.09.25 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7449826 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7449827 2022.09.25 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 7449824 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7449825 2022.09.25 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7449823 2022.09.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 18 7449822 2022.09.25 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7449821 2022.09.25 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7449828 2022.09.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7448302 2022.09.25 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7448301 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7448300 2022.09.25 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7448299 2022.09.25 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7448298 2022.09.25 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7448297 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 7448293 2022.09.25 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7448295 2022.09.25 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7448294 2022.09.25 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 7448296 2022.09.25 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 7448291 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7448292 2022.09.25 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7448290 2022.09.25 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 7448289 2022.09.25 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 7448288 2022.09.25 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7446812 2022.09.25 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 21 7446810 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7446811 2022.09.25 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 160 7446808 2022.09.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 32 7446806 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7446807 2022.09.25 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7446805 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7446197 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7446196 2022.09.25 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7446193 2022.09.25 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7446195 2022.09.25 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7446191 2022.09.25 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 7446192 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 7446194 2022.09.25 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7446190 2022.09.25 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 7446189 2022.09.25 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 21 7446188 2022.09.25 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7444143 2022.09.24 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7444142 2022.09.24 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7444144 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 7444141 2022.09.24 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7444160 2022.09.24 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7444159 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7444158 2022.09.24 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7444157 2022.09.24 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7444156 2022.09.24 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7444153 2022.09.24 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7444151 2022.09.24 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 7444155 2022.09.24 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7444150 2022.09.24 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7444152 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7444149 2022.09.24 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7444146 2022.09.24 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7444148 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7444147 2022.09.24 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7444145 2022.09.24 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7442723 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7442722 2022.09.24 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 7442720 2022.09.24 MB mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7442718 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7442717 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7442716 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 7442715 2022.09.24 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7442714 2022.09.24 MB mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7442713 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7442712 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7442711 2022.09.24 MB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7442710 2022.09.24 MB mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7442709 2022.09.24 MB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7442708 2022.09.24 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7442707 2022.09.24 MB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7442706 2022.09.24 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 9 7442705 2022.09.24 MB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7442703 2022.09.24 MB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7442702 2022.09.24 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7442701 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7442700 2022.09.24 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7442699 2022.09.24 MB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7442698 2022.09.24 MB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7442697 2022.09.24 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7442696 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7442695 2022.09.24 MB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7442694 2022.09.24 MB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7442693 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7442692 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 7442691 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 7442690 2022.09.24 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7442689 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7442687 2022.09.24 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7442686 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 7442685 2022.09.24 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7442684 2022.09.24 MB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7442683 2022.09.24 MB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7442682 2022.09.24 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7442681 2022.09.24 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7442680 2022.09.24 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 7442679 2022.09.24 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7442678 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 14 7442677 2022.09.24 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7442676 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7442675 2022.09.24 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7442672 2022.09.24 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7442671 2022.09.24 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 91 7442670 2022.09.24 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 7442669 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7442668 2022.09.24 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7442667 2022.09.24 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 7442666 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 35 7442665 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 14 7442664 2022.09.24 MB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7442663 2022.09.24 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7442662 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7442661 2022.09.24 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 7442660 2022.09.24 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 7442659 2022.09.24 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7442658 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 120 7442657 2022.09.24 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7442656 2022.09.24 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7442655 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7442654 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 55 7442653 2022.09.24 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7442652 2022.09.24 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 7442651 2022.09.24 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 27 7442649 2022.09.24 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7442648 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7439898 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7439896 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7439897 2022.09.23 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7439893 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 7439892 2022.09.23 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7439894 2022.09.23 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7439891 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7439886 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7439887 2022.09.23 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7439888 2022.09.23 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7439884 2022.09.23 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7439880 2022.09.23 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7439882 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 13 7438348 2022.09.23 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 7438347 2022.09.23 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7438345 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7438340 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7438346 2022.09.23 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7438341 2022.09.23 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 7438343 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7438344 2022.09.23 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7438362 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7438360 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7438363 2022.09.23 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7438364 2022.09.23 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7438357 2022.09.23 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 7438356 2022.09.23 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7438355 2022.09.23 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 7438358 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7438354 2022.09.23 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7438353 2022.09.23 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7438352 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7438351 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7438350 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 7438349 2022.09.23 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7438338 2022.09.23 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7438336 2022.09.23 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7438337 2022.09.23 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7438335 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 9 7438339 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7438333 2022.09.23 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7438334 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7438331 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7438329 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7438326 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7438328 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7438324 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 7438325 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7438319 2022.09.23 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7438323 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7438322 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7438321 2022.09.23 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7438318 2022.09.23 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7438317 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 7438316 2022.09.23 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 7438314 2022.09.23 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 7438309 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7438313 2022.09.23 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7438311 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7438312 2022.09.23 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 7438308 2022.09.23 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 7438310 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7437470 2022.09.21 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7437473 2022.09.21 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7437474 2022.09.21 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7437472 2022.09.21 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7437471 2022.09.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7437468 2022.09.21 MZ mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7437469 2022.09.21 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7433322 2022.09.21 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 7433323 2022.09.21 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7433324 2022.09.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433320 2022.09.21 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 7433321 2022.09.21 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 7433318 2022.09.21 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7433319 2022.09.21 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7433316 2022.09.21 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 90 7433317 2022.09.21 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7433314 2022.09.21 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 7433313 2022.09.21 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7433312 2022.09.21 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7433315 2022.09.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433307 2022.09.21 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7433309 2022.09.21 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7433310 2022.09.21 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7433308 2022.09.21 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7433311 2022.09.21 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 7433306 2022.09.21 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 7433304 2022.09.21 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7433305 2022.09.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433303 2022.09.21 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7433301 2022.09.21 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 7433302 2022.09.21 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7433299 2022.09.21 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7433300 2022.09.21 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7433296 2022.09.21 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7433298 2022.09.21 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7433297 2022.09.21 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 18 7431743 2022.09.20 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 7431742 2022.09.20 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7431744 2022.09.20 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7431741 2022.09.20 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7431737 2022.09.20 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7431740 2022.09.20 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7431736 2022.09.20 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7431739 2022.09.20 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7431733 2022.09.20 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7431734 2022.09.20 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7431732 2022.09.20 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7431730 2022.09.20 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7431735 2022.09.20 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7431738 2022.09.20 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7431731 2022.09.20 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7425758 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 23 7425756 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7425757 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425755 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7425752 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 7425754 2022.09.18 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7425753 2022.09.18 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7425749 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7425751 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7425748 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7425750 2022.09.18 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7425747 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425746 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 7425744 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7425745 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7425740 2022.09.18 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 7425742 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 28 7425741 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7425738 2022.09.18 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7425736 2022.09.18 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7425731 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425735 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7425732 2022.09.18 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7425728 2022.09.18 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7425730 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425734 2022.09.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 7425724 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7425733 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 7425739 2022.09.18 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7425727 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7425725 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7425726 2022.09.18 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425723 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 7425729 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7421961 2022.09.17 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7421916 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7421915 2022.09.17 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 48 7421917 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7421912 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7421910 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7421911 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7421914 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7421913 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421235 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7421236 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7421237 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7421239 2022.09.17 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7421231 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7421233 2022.09.17 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7421234 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7421232 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7421229 2022.09.17 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7421228 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421227 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7421226 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7421230 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7421225 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7421223 2022.09.17 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7421238 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7421224 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7421221 2022.09.17 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7421218 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 7421222 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7421220 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7421240 2022.09.17 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7421219 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7421211 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7421217 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421209 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7421216 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421208 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7421212 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7421214 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7421213 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7421210 2022.09.17 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7420223 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7420224 2022.09.17 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7420221 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 7420220 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7420222 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7420048 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7420047 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7420046 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7420043 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7420044 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7420045 2022.09.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7419728 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7419727 2022.09.17 MZ mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7419729 2022.09.17 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7419726 2022.09.17 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7419725 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7419723 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7419724 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7419722 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7419721 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 7419719 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7419720 2022.09.17 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7419718 2022.09.17 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7419717 2022.09.17 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7419200 2022.09.17 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7419198 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7419197 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7419196 2022.09.17 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7419195 2022.09.17 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7419194 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7419193 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7419192 2022.09.17 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7419191 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7419189 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7419188 2022.09.17 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7419187 2022.09.17 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7419186 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7419185 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7419184 2022.09.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7419183 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7419182 2022.09.17 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 120 7419181 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7419180 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7419179 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7419178 2022.09.17 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7419177 2022.09.17 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7419176 2022.09.17 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7419175 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7419174 2022.09.17 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7419173 2022.09.17 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7419172 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7419171 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 7419170 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7419169 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7419168 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7419167 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7419166 2022.09.17 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 7419165 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7419164 2022.09.17 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7419163 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7419162 2022.09.17 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7419161 2022.09.17 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 25 7419160 2022.09.17 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7419159 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7419158 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7417271 2022.09.16 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7417272 2022.09.16 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7417270 2022.09.16 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7417269 2022.09.16 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7417268 2022.09.16 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7417266 2022.09.16 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7417264 2022.09.16 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7417267 2022.09.16 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7417265 2022.09.16 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7417263 2022.09.16 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7417262 2022.09.16 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7417261 2022.09.16 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7417260 2022.09.16 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7415519 2022.09.15 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7415518 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7415517 2022.09.15 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7415514 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7415516 2022.09.15 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7415513 2022.09.15 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7415512 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7415515 2022.09.15 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7415510 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7415509 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7415511 2022.09.15 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7415508 2022.09.15 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7415505 2022.09.15 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7415506 2022.09.15 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7415503 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7415507 2022.09.15 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7415502 2022.09.15 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7413230 2022.09.14 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7410985 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7410414 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7410415 2022.09.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7410413 2022.09.13 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7410411 2022.09.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7410408 2022.09.13 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7410409 2022.09.13 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7410410 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7410407 2022.09.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7409999 2022.09.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7409476 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7409475 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7409477 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 7409854 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7409481 2022.09.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7409471 2022.09.13 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7409473 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7409472 2022.09.13 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7409470 2022.09.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 7409469 2022.09.13 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 7409468 2022.09.13 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7409466 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7409467 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 7409465 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7409279 2022.09.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7409320 2022.09.13 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7409319 2022.09.13 MZ mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7409318 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7409326 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7409317 2022.09.12 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7409329 2022.09.12 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7409316 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7409313 2022.09.12 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7409314 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7409315 2022.09.12 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7409312 2022.09.12 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7409311 2022.09.12 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7409310 2022.09.12 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7409308 2022.09.12 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7409309 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7409307 2022.09.12 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7409304 2022.09.12 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 35 7409302 2022.09.12 MZ mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 14 7409306 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7409324 2022.09.12 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7409299 2022.09.12 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7409298 2022.09.12 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7409301 2022.09.12 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7409300 2022.09.12 MZ mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 21 7409291 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7409293 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7409287 2022.09.12 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7409289 2022.09.12 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7409288 2022.09.12 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7409281 2022.09.12 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7409282 2022.09.12 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7409283 2022.09.12 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7409303 2022.09.12 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7409323 2022.09.12 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7409325 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7409322 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7409321 2022.09.12 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7409305 2022.09.12 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7409297 2022.09.12 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7409294 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7409295 2022.09.12 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7409296 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 7409292 2022.09.12 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7409286 2022.09.12 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7409290 2022.09.12 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7409285 2022.09.12 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 70 7409284 2022.09.12 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7409280 2022.09.12 MZ mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7406851 2022.09.10 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7399616 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7399615 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7399611 2022.09.08 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7399612 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7399609 2022.09.08 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7399614 2022.09.08 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7399610 2022.09.08 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7399613 2022.09.08 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7399608 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7399607 2022.09.08 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7395229 2022.09.08 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7395230 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7386297 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7386296 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7386295 2022.09.04 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 7386294 2022.09.04 LB mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7386293 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7385397 2022.09.04 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7385395 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7385394 2022.09.04 LB mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7385390 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7385392 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7385388 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7385393 2022.09.04 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7385389 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7385391 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 7384908 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7384907 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7384902 2022.09.04 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7384897 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7384896 2022.09.04 LB mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 12 7384913 2022.09.04 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7384910 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7384911 2022.09.04 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7384912 2022.09.04 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7384909 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7384905 2022.09.04 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7384901 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7384906 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7384899 2022.09.04 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7384900 2022.09.04 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7384895 2022.09.04 LB mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 41 7384904 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7384898 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7384893 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7384894 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7383222 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7383221 2022.09.04 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7383169 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7383171 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7383166 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7383167 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7383168 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7383170 2022.09.04 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7383164 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7383165 2022.09.04 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7383159 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7383161 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7383162 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7383160 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382796 2022.09.04 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7382797 2022.09.04 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7382798 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7382795 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382794 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7382793 2022.09.04 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7382792 2022.09.04 LB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7382791 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7382788 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7382789 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7382790 2022.09.04 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 23 7382787 2022.09.04 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7382786 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7382552 2022.09.04 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7382551 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382548 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7382547 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7382550 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7382549 2022.09.04 LB mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 7377292 2022.09.02 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7377291 2022.09.02 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7377288 2022.09.02 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7377293 2022.09.02 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7377287 2022.09.02 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7376444 2022.09.02 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7376448 2022.09.02 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7376446 2022.09.02 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7376443 2022.09.02 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7376445 2022.09.02 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7376447 2022.09.02 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7376441 2022.09.02 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7376440 2022.09.02 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7376439 2022.09.02 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7376438 2022.09.02 LB mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7376373 2022.09.02 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7376371 2022.09.02 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7376319 2022.09.02 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7376283 2022.09.02 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7375741 2022.09.02 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7375742 2022.09.02 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 23 7375740 2022.09.02 LB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7371146 2022.08.31 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7370407 2022.08.31 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7370406 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7370405 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7370404 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7370403 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7370402 2022.08.31 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7370401 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7370400 2022.08.31 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7370399 2022.08.31 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7370398 2022.08.31 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7370397 2022.08.31 PL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7370396 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7370394 2022.08.31 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7370393 2022.08.31 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 7370392 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7370391 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7370390 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7370389 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7370387 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7370386 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7370385 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7370384 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7370383 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7370382 2022.08.31 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7370381 2022.08.31 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7370380 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7370379 2022.08.31 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7370423 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7370422 2022.08.31 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7370421 2022.08.31 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7370420 2022.08.31 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7370419 2022.08.31 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7370418 2022.08.31 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7370417 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7370416 2022.08.31 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7370415 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7370414 2022.08.31 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7370413 2022.08.31 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7370412 2022.08.31 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7370411 2022.08.31 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 7370410 2022.08.31 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 7370409 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7370408 2022.08.31 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7370378 2022.08.31 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7370377 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7370376 2022.08.31 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7370375 2022.08.31 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7370374 2022.08.31 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7370373 2022.08.31 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7370372 2022.08.31 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7370371 2022.08.31 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7370370 2022.08.31 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7370369 2022.08.31 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7370368 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7370367 2022.08.31 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7370366 2022.08.31 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7370365 2022.08.31 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7370364 2022.08.31 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7370363 2022.08.31 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7363071 2022.08.28 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7363069 2022.08.28 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7363068 2022.08.28 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7363070 2022.08.28 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7363062 2022.08.28 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7363067 2022.08.28 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7363066 2022.08.28 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7363064 2022.08.28 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7363065 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7363060 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 7363063 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7363061 2022.08.28 LB mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 7363057 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 7363058 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 7363059 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 7363053 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 7363055 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7363054 2022.08.28 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7363056 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7363052 2022.08.28 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 7361707 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 8 7361705 2022.08.28 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 7361708 2022.08.28 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7361709 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 7361706 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7361062 2022.08.28 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7361061 2022.08.28 LB mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7360918 2022.08.28 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7360088 2022.08.28 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 4 7360078 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7358701 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7358700 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7358699 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7358057 2022.08.27 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7358053 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 7 7358055 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7358056 2022.08.27 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 38 7358054 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7358051 2022.08.27 LB mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7358050 2022.08.27 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 180 7358052 2022.08.27 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7357023 2022.08.27 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7354952 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 7354951 2022.08.26 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 130 7354251 2022.08.26 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7354250 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7354004 2022.08.26 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7354002 2022.08.26 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7354003 2022.08.26 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7354000 2022.08.26 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7354001 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7353998 2022.08.26 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7353996 2022.08.26 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7353997 2022.08.26 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 7353999 2022.08.26 LB mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7351078 2022.08.25 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7350092 2022.08.24 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7349999 2022.08.24 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7349693 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 7349694 2022.08.24 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7349692 2022.08.24 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7349412 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7349411 2022.08.24 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7349410 2022.08.24 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7349409 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7349408 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7349407 2022.08.24 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7349406 2022.08.24 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7349444 2022.08.24 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7349443 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7349442 2022.08.24 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7349441 2022.08.24 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7349440 2022.08.24 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7349439 2022.08.24 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7349438 2022.08.24 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7349437 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7349436 2022.08.24 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7349435 2022.08.24 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7349434 2022.08.24 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7349433 2022.08.24 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7349432 2022.08.24 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 7 7349431 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 7349430 2022.08.24 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7349429 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7349428 2022.08.24 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7349427 2022.08.24 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7349426 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7349425 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7349424 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 7349423 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 7349422 2022.08.24 PM mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7349421 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7349420 2022.08.24 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7349419 2022.08.24 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7349418 2022.08.24 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7349417 2022.08.24 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 7349416 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 7349415 2022.08.24 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 7349414 2022.08.24 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7349413 2022.08.24 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 7349405 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 7349404 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 7349403 2022.08.24 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 19 7349402 2022.08.24 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 7349401 2022.08.24 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 7 7349400 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 7349399 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 7349398 2022.08.24 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7349397 2022.08.24 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 7349396 2022.08.24 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 11 7349395 2022.08.24 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 130 7349394 2022.08.24 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 7349393 2022.08.24 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 7349392 2022.08.24 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7349391 2022.08.24 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1200 7349390 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7349389 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 7349388 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 7349387 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7349386 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7349385 2022.08.24 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7349384 2022.08.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7349383 2022.08.24 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7349382 2022.08.24 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7349381 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7349380 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7349379 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7349378 2022.08.24 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7349377 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7349376 2022.08.24 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7349375 2022.08.24 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7349374 2022.08.24 PM mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7346826 2022.08.23 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7344186 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7344111 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7344110 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7344107 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7344109 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7344108 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7344106 2022.08.22 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7344105 2022.08.22 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7344104 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7343989 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7343990 2022.08.22 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7343988 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7344037 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7344068 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 7344064 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 7344035 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7344063 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 7344058 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7344065 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7344028 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 13 7344083 2022.08.22 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7344075 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7344036 2022.08.22 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7344076 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7344034 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7344045 2022.08.22 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 7344031 2022.08.22 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7344026 2022.08.22 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7344096 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7344056 2022.08.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 7344049 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 36 7344017 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 21 7344040 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7344021 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7344015 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7344011 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7344010 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 7344007 2022.08.22 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7344005 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7343999 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 7343996 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7343993 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7343992 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 7343991 2022.08.22 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7344074 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 28 7344072 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 7344071 2022.08.22 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7344070 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7344066 2022.08.22 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7344062 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7344061 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 11 7344060 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7344059 2022.08.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 111 7344054 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 7344053 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 71 7344052 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7344051 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 7344047 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7344050 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7344067 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 33 7344081 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 7344027 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7344033 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7344082 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7344073 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7344077 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7344080 2022.08.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7344025 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7344046 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7344018 2022.08.22 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 7344009 2022.08.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7344023 2022.08.22 MZ mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7344003 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7344004 2022.08.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7343997 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7344042 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7344039 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7344041 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7344078 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 34 7344038 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7344079 2022.08.22 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7344044 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 7344057 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7344029 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7344092 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7344016 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7344006 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7344022 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7344000 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7344001 2022.08.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 32 7344048 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7344043 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7344030 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7344032 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 7344020 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 7344024 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7344095 2022.08.22 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7344055 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 14 7344013 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 7344014 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7344008 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 32 7344002 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7344012 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7343995 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7344094 2022.08.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7343994 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7343987 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7343986 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7343983 2022.08.22 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7343984 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7343982 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7343985 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7343981 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 58 7343979 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7343980 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7343978 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7343976 2022.08.22 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7343975 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7343977 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7343974 2022.08.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7343972 2022.08.22 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7343969 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7343971 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7343968 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7343967 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7343966 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7343963 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7343961 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7343962 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7343965 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7343960 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7343959 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7343958 2022.08.22 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7344093 2022.08.22 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7343956 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7343957 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 7342843 2022.08.22 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7342842 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7339370 2022.08.21 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7339369 2022.08.20 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 7339368 2022.08.20 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7334476 2022.08.19 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7334474 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7334456 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7334455 2022.08.19 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7334453 2022.08.19 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7334457 2022.08.19 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7334454 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7334451 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7334450 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7334452 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7334083 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7334082 2022.08.19 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7334081 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 7334079 2022.08.19 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7334080 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7334078 2022.08.19 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7332946 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7332945 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 7332944 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7332943 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7332942 2022.08.18 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 36 7332941 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7332940 2022.08.18 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7332937 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7332938 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7332939 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7332936 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7332935 2022.08.18 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 7331008 2022.08.18 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7330668 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7330667 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7330666 2022.08.18 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7330665 2022.08.18 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7330664 2022.08.18 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7330663 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7330662 2022.08.18 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7330661 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7330660 2022.08.18 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7330659 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7330658 2022.08.18 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7330657 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7330656 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 45 7330655 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7330654 2022.08.18 MZ mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7330653 2022.08.18 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7330652 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 7330651 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 50 7330650 2022.08.18 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7330649 2022.08.18 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7330648 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 7330647 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7330646 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7330645 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7330644 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7330643 2022.08.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7330642 2022.08.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7330641 2022.08.18 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7330640 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7330639 2022.08.18 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7330638 2022.08.18 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7330637 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 9 7330636 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7330635 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 7330634 2022.08.18 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus