Pełna lista obserwacji drużyny

Naturschutz : Tomasz Kniola


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6379669 2022.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6379668 2022.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6374324 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6374323 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6374322 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6374345 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6374344 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6374343 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6374342 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6374340 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6374339 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6374338 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6374337 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6374336 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6374335 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6374334 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6374333 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6374332 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6374331 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6374330 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6374321 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6374320 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6374319 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6374318 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6374317 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6374316 2022.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6374315 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6374314 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6374313 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6374312 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6374311 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6374309 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374308 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6374307 2022.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6374306 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6374567 2022.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6374568 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6365399 2022.01.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6365398 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6365397 2022.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6365395 2022.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6365396 2022.01.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6358280 2022.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6357754 2022.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6353436 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6353437 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6353434 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6353431 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6353429 2022.01.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6353430 2022.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6329387 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6329386 2022.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6329385 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6329382 2022.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6329384 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6329383 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6328555 2022.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6328553 2022.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6328552 2022.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6328551 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6328549 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6328550 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6328548 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6328546 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6328547 2022.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6328545 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6328544 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6328543 2022.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6328554 2022.01.03 mapa