Pełna lista obserwacji drużyny

Boguszów : Marcin Łazuta


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5237072 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5227745 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5227525 2021.02.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5221224 2021.02.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5221225 2021.02.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5221226 2021.02.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5221930 2021.02.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5221940 2021.02.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5223630 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5221223 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5221124 2021.02.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5221123 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5221122 2021.02.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5221121 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5216483 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5212175 2021.02.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5205602 2021.02.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5194845 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5194844 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5194572 2021.02.19 mapa