Pełna lista obserwacji drużyny

Boguszów : Marcin Łazuta


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5879316 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6281851 2021.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5724249 2021.05.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5724250 2021.05.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5724251 2021.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5724252 2021.05.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5724253 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 5724257 2021.05.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5690793 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5690794 2021.05.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5690795 2021.05.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5690796 2021.05.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5690797 2021.05.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5690798 2021.05.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5690799 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5670517 2021.05.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5672484 2021.05.18 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5672483 2021.05.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5664482 2021.05.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5649894 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5649891 2021.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5649892 2021.05.15 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5649893 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5649895 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5649896 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5650139 2021.05.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5650143 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5629161 2021.05.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5629160 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5629163 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5633473 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5633474 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5633475 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5629162 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5582226 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5582225 2021.05.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5573830 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5539981 2021.04.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5539982 2021.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 5539983 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5539984 2021.04.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5525203 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5525204 2021.04.27 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5525205 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5525206 2021.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5525207 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5525208 2021.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5525223 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5525224 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5525225 2021.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5525226 2021.04.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5482234 2021.04.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5482235 2021.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5450414 2021.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5450415 2021.04.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5450416 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5450417 2021.04.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5450418 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5450419 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5450420 2021.04.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5450424 2021.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5443372 2021.04.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5443397 2021.04.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5443371 2021.04.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5404086 2021.04.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5406970 2021.04.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5406674 2021.04.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5406673 2021.04.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5380640 2021.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5376868 2021.04.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5369135 2021.04.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5368051 2021.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5368052 2021.03.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5368053 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5368054 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5368055 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5368056 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5368081 2021.03.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5368082 2021.03.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5362793 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5362794 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5362795 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5362796 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5362797 2021.03.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5362798 2021.03.30 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5362799 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5362800 2021.03.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5357097 2021.03.28 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5345153 2021.03.27 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5345152 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5308304 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 5308464 2021.03.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5308465 2021.03.19 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5308466 2021.03.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5304395 2021.03.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5304394 2021.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5304393 2021.03.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5304392 2021.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5304391 2021.03.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5283612 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5283613 2021.03.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5249069 2021.03.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5249065 2021.03.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5249066 2021.03.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5249067 2021.03.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5249068 2021.03.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5240491 2021.03.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5240492 2021.03.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5240493 2021.03.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5240494 2021.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5240507 2021.03.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5240508 2021.03.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5240509 2021.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5240916 2021.03.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5237072 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5227525 2021.02.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5227745 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5221121 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5221122 2021.02.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5221123 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5221124 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5221223 2021.02.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5221224 2021.02.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5221225 2021.02.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5223630 2021.02.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5221940 2021.02.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5221930 2021.02.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5221226 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5216483 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5212175 2021.02.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5205602 2021.02.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5194845 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5194844 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5194572 2021.02.19 mapa